EN deterioration
volume_up
{rzeczownik}

deterioration (też: bane, corruption, decadence, decay)
volume_up
romlás {rzecz.}
Thus, the deterioration since 2002 only worsened an already unsatisfactory situation.
Ennek következtében a 2002 óta tartó romlás csak tovább rosszabbodott egy már elégtelen helyzetig.
Scientists are unanimous that this deterioration is a result of climate change, and not the reason for it.
A tudósok egyetértenek abban, hogy e romlás az éghajlatváltozásnak az eredménye, nem pedig az oka.
There were subtle signs, in fact, of a gradual deterioration: increased forgetfulness; untidiness; and one complaint of nausea.
Valójában inkább a fokozatos romlás apró jeleit észlelte: növekvő feledékenységet, rendetlenséget, egy ízben pedig Regan hányingerre panaszkodott.
deterioration (też: abrasion, ageing, chafing, fray)
volume_up
kopás {rzecz.}
deterioration (też: ageing, attrition, chafing, aging)
volume_up
elkopás {rzecz.}
deterioration (też: attrition)
Se öregkor, se elhasználódás mormolta Julie.
deterioration (też: corruption, depravation)
deterioration (też: decadence, decay, decline, droop)
deterioration (też: degradation, retrogression)
deterioration
deterioration
deterioration
deterioration
volume_up
lerontás {rzecz.}
deterioration (też: relapse)
deterioration

Synonimy (angielski) dla "deterioration":

deterioration

Przykłady użycia - "deterioration" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English- slight deterioration due to their development and their tendency to perish.
- biológiai fejlődésükből és romlandóságukból eredő enyhe minőségromlás.
EnglishFirst, as has already been noted, the growing deterioration in the human rights situation.
Elsősorban, ahogyan azt már megjegyezték, az emberi jogi helyzet növekvő romlása.
EnglishIn the past, the gradual deterioration of fertile soil has been a complex process.
A múltban a termékeny talaj fokozatos romlása volt összetett folyamat.
English(SV) Mr President, the deterioration in the security situation in Sahel is extremely serious.
(SV) Elnök úr! A biztonsági helyzet romlása a Száhel-térségben rendkívül súlyos.
EnglishProtection of groundwater against pollution and deterioration (vote)
A felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelme (szavazás)
EnglishThis fighting has led to a major deterioration in the humanitarian situation.
A harcok miatt hatalmas mértékben romlott a humanitárius helyzet.
EnglishThe general deterioration in the human rights situation is causing the EU deep disquiet.
Az emberi jogi helyzet általános romlása mélyen nyugtalanítja az EU-t.
English(FR) Mr President, my speech concerns the deterioration in working conditions in Europe.
(FR) Tisztelt elnök úr! Beszédemben az európai munkafeltételek romlásáról szeretnék szólni.
EnglishThe deterioration your body should have suffered in these hot months has been held at bay.
A bomlást, aminek azokban a forró hónapokban végbe kellett volna mennie, én állítottam meg.
EnglishThe claim that the deterioration of soil is causing climate change is, however, unacceptable.
Az az állítás azonban, miszerint a talajromlás okozza az éghajlatváltozást, elfogadhatatlan.
English01:41:02.17,01:41:07.84 You'll grow to blame and hate me for the deterioration of your friendship.
És nőni fog benned a vád és engem fogsz utálni ha rámegy a barátságotok.
EnglishThis will result in a sharp deterioration in the level of working conditions.
Ez a munkakörülmények éles romlását fogja eredményezni.
EnglishVoters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
A szavazók csakhamar rá fognak jönni arra, hogy a szolgáltatás minőségének e romlását Európának köszönhetik.
EnglishAmong them, overcrowding in prisons, and the deterioration of the prison service generally.
Többek között a börtönök túlzsúfoltságával és a börtönszolgálat leromlott színvonalával általában.
EnglishSoil deterioration costs the EU more than EUR 38 billion every year.
A talajromlás évi több mint 38 milliárd euróba kerül az EU-nak.
EnglishDeterioration of the situation in Georgia (motions for resolutions tabled): see Minutes
A grúziai helyzet súlyosbodása (állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtása): lásd a jegyzőkönyvet
EnglishThis forecasts a deterioration in the lives of those actually in need, which should not be tolerated.
Ez pedig a ténylegesen rászorulók sorsának a romlását vetíti előre, ami megengedhetetlen!
EnglishThis consequence is a further deterioration in the atmosphere as regards European policy at home in Germany.
Ez az eredmény az európai politikai légkör további romlása otthon, Németországban.
EnglishSoil deterioration is a problem which cannot be ignored.
A talaj romlása olyan probléma, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.
EnglishWe are also concerned because of the deterioration of the humanitarian situation.
Aggódunk a humanitárius helyzet romlása miatt is.