EN to deteriorate
volume_up
[deteriorated|deteriorated] {czasownik}

to deteriorate (też: to decay, to decline, to fall off)
volume_up
romlik {czas.}
Unfortunately, the situation continues to deteriorate now that Europe's population is ageing.
Sajnálatos módon Európa lakosságának elöregedése miatt a helyzet tovább romlik.
Mr President, the situation in Burma continues to deteriorate.
. - (FR) Elnök úr, a burmai helyzet egyre romlik.
In fact, the situation is continuing to deteriorate, even if it is at a more moderate pace than in the past.
A helyzet valójában tovább romlik, még akkor is, ha lassabb ütemben, mint korábban.
to deteriorate (też: to addle, to corrupt, to go bad, to go off)
to deteriorate (też: to debase)
volume_up
leront {czas.}
to deteriorate (też: to debauch, to deprave, to pervert, to stain)
volume_up
megront {czas.}
to deteriorate (też: to degenerate)
volume_up
elfajul {czas.}
to deteriorate (też: to degenerate)
to deteriorate (też: to depreciate)
to deteriorate
to deteriorate
to deteriorate (też: to waste, to wear away, to wear out)
to deteriorate (też: to fray, to wear, to wear away, to wear out)
volume_up
elkopik {czas.}
to deteriorate (też: to worsen, to relapse)
De már rosszabbodik az állapota.
The world economy is getting worse and worse and the already negative context for the car industry in Italy and in Europe is also deteriorating.
A világgazdaság állapota egyre romlik, és az olaszországi és európai gépjárműipar helyzete, amely most sem kedvező, szintén rosszabbodik.

Przykłady użycia - "to deteriorate" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd he could deteriorate to the point where he's permanently schizophrenic.
És hamar eljuthat arra a pontra, amikor végleg skizofrénné válik.
EnglishHe had also watched the English renegade deteriorate into a drunken wreck.
A szeme láttára lett az angol renegátból alkoholista emberroncs.
EnglishWe may need it if runway conditions at Shemya deteriorate.
- Már pedig erre is sor kerülhet, ha a Shemyán nem használhatók a leszállópályák.
EnglishAnd one felt that without that advantage of rank, his voice might easily deteriorate into a whine.
Az ember úgy érezte, hogy a rangjával járó fölény nélkül a hangja inkább vinnyogásnak hatna.
EnglishThey do not reach maturity, then deteriorate and die.
Miután elérték teljes nagyságukat, nem indulnak romlásnak, majd enyészetnek.
EnglishAlarmingly, the situation could easily deteriorate further.
Bármilyen riasztó, könnyen előfordulhat, hogy a helyzet továbbromlik.
EnglishThe reason they gave was their concern and anxiety that relations with Russia should not deteriorate.
Ezt az Oroszországgal való kapcsolat megromlása feletti aggodalmukkal és félelmükkel indokolták.
EnglishAs economic conditions deteriorate, the pressure on bank balance sheets is set to continue.
Ahogyan a gazdasági feltételek romlanak, a bankok mérlegeire nehezedő nyomás minden bizonnyal folytatódik.
EnglishIf a firm stance is not taken, the situation will deteriorate.
Ha nincs szilárd állásfoglalás, a helyzet csak romlani fog.
EnglishDespite these efforts, the situation has continued to deteriorate.
Ezen erőfeszítések ellenére a helyzet tovább romlott.
EnglishDespite these efforts, the situation has continued to deteriorate.
Az erőfeszítések ellenére a helyzet tovább romlott.
EnglishFilled with decaying waste as they are, those parts of the body tend to deteriorate a great deal faster than other tissues.
Mivel tele vannak bomló anyaggal, maguk is gyorsabban bomlanak, mit a többi szövet.
EnglishWhatever the particulars of that struggle, we know that Deirdre began to deteriorate during the spring term.
Nem tudjuk, hogyan alakult ez a harc, Deirdre mindenesetre hanyatlani kezdett a tavaszi szemeszterben.
EnglishIt is not in the interest of the Member States of the European Union to allow our relations with Russia to deteriorate.
Az Európai Unió tagállamainak nem áll érdekében, hogy hagyják elromolni az Oroszországgal fennálló kapcsolatainkat.
EnglishThe situation, however, could deteriorate when the general preferential trade agreements expire on the 31 December 2007.
A helyzet azonban romolhat, ha az általános preferenciális gazdasági megállapodások 2007. december 31-én hatályukat vesztik.
EnglishVision will deteriorate after that.
EnglishThen the perfect picture began to deteriorate, as oddities in their behavior patterns made themselves apparent.
Ekkor azonban a tökéletes kép kezdett darabjaira hullani, ahogy a viselkedésükben megmutatkozó visszásságok egyre szembetűnőbbek lettek.
EnglishIt will not deteriorate if we remain realistic, but it will deteriorate if we adopt a utopian and unrealistic approach.
Ha realisztikusak maradunk, az nem ront a helyzeten. Az ront a helyzeten, ha utópisztikus és nem realisztikus megközelítést fogadunk el.
EnglishNow that the world's attention is directed elsewhere, we cannot leave the democratic situation in the Philippines to deteriorate.
Most, bár a világ figyelme máshova összpontosul, nem hagyhatjuk, hogy a Fülöp-szigeteken tovább romoljon a demokrácia helyzete.
EnglishNothing in you will deteriorate.