"to despise" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to despise" po węgiersku

EN to despise
volume_up
[despised|despised] {czasownik}

to despise (też: to detest, to disdain, to flout, to scorn)
volume_up
megvet {czas.}
Those people you despise almost as much as they despise you?
Azok az emberek akiket megvet, majdnem annyira mint amennyire ők vetik meg magát?
Tehát Voltaire megvet engem.
Though the lives you'll have to protect are mine and Albert's, and though you despise us, you'll do what's necessary to help us, once you know the whole story.'
Bár az én életemről van szó és Albertéről, akiket megvet, mégis megtesz majd mindent, hogy segítsen nekünk, amint megismeri az egész történetet.
volume_up
lenéz {czas.}
How could you know what it's like for people to fear and despise you...
Honnan tudni milyen amikor ember félni tőletek, és lenéz bennetek...
to despise (też: to disregard)
volume_up
fitymál {czas.} [pot.]
to despise (też: to pooh-pooh)
volume_up
lefitymál {czas.} [pot.]

Przykłady użycia - "to despise" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI was caught by her spell, yes, I admit it, but I don't despise you for what you did.
Megbabonázott Eudoxia, igen, ezt beismerem, de nem gyűlöllek azért, amit tettél.
EnglishI hate and despise you and everything you stand for with all my heart and soul.
Teljes szívemből gyűlöllek és megvetlek téged és mindent, amihez közöd van.
EnglishDescendants of those involved despise the Mayfairs to this day for this tragedy.
A károsultak leszármazottai máig gyűlölik a Mayfaireket a tragédia miatt.
EnglishI look at Louis and I despise him totally for the making of me, and yet I do love him.
Ránézek Louis-ra, és halálosan gyűlölöm, amiért megteremtett, ugyanakkor szeretem.
EnglishWill you tell me now with your full heart; do you truly despise him for what he did to you?
Megmondod most őszinte szívvel, hogy valóban gyűlölöd-e azért, amit veled tett?
EnglishI despise them so much I try to see them as little as possible.
Én annyira megvetem őket, hogy lehetőleg minél kevesebbet akarok látni belőlük.
EnglishIf you introduced it, the jury'd despise you for dishonouring the bishop.
Ha te bemutatnád, az esküdtszék megvetne az érsek megszégyenítéséért.
EnglishBut I was a firm believer that those we make ourselves will always despise us for it.
Ám én feltétlenül hiszem, hogy azok, akiket magunknak alkotunk, okvetlenül meggyűlölnek érte.
EnglishBut know, Paphnutius, that you should neither despise me nor hate me.
De tudd meg, Paphnutius, nem szabad sem megvetned, sem gyűlölnöd engem.
EnglishSwear only to be true to that truth, and not to cling to one and despise another.
Esküdj arra, hogy hű leszel ehhez az igazsághoz, s nem dicsőíted az egyiket, s veted meg a másikat.
EnglishAren't we becoming a totalitarian state, the-very thing we say we despise?
Nem válunk mi is totalitárius állammá, amelyet annyira megvetünk?
English'You're not the kind of woman who would use the word despise lightly,' Haldane said.
- Maga nem az a fajta nő, aki túl gyakran a szájára venné a megvetem szót - jegyezte meg Haldane.
EnglishAnd when it's all over, I'll have that much more reason to despise you stinking aristocrats.'
És ha véget ér, még több okom lesz rá, hogy megvesselek titeket, piszkos arisztokratákat.
EnglishDon't share eternity with someone you may come to despise or even hate.'
Ne oszd meg az örökkévalóságot olyasvalakivel, akit idővel megvethetsz, sőt meg is gyűlölhetsz!
EnglishDespise mankind and find out the meshes that you can slip through in the net of the Code.
Vesse meg hát az embereket, és keresse meg a törvény hálóján a rést, amelyen át ki lehet bújni.
EnglishLet no man therefore despise him: but conduct ye him on his way in peace, that he may come to me.
Senki ne becsülje le, inkább kísérjétek el békével, hogy hozzám eljusson.
EnglishOr despise ye the church of God and put them to shame that have not?
Vagy megvetitek Isten egyházát, és megszégyenítitek a szegényeket?
EnglishI remember I used to despise sheep for being so profoundly stupid.
Emlékszem, régebben megvetettem a juhokat határtalan ostobaságukért.
EnglishHe said quickly, God forbid I should despise- and stopped, swallowing hard.
- Isten mentsen, hogy megvessem... - mondta gyorsan Arthur.
EnglishDon't you despise the old Pussies in this village of yours, my boy, he said.
Maga se nézze le az öreg nénikéket abban a faluban, fiam.