EN desperate
volume_up
{przymiotnik}

We're desperate, Your Honor, Lewis confessed with a great deal of sincerity.
- Kétségbeesett helyzetben vagyunk, bíró úr - vallotta meg nagyon őszintén Lewis.
It was a desperate gamble, but it was all that Caerid Lock could think to do.
Kétségbeesett hazárdjáték volt, de Caerid Lock nem tudott mást kitalálni.
But it seemed to him in those desperate moments that failure was unthinkable.
Ám e kétségbeesett pillanatokban lehetetlennek tűnt a kudarc.
desperate (też: bitter, embittered, grim)
There had been no word for days, and now the gamble had turned into a desperate wish.
Napok óta nem üzent, és az elkeseredett hazárdjátékból elkeseredett kívánság lett.
The citizens in all those countries were at least as desperate as those of Ecuador.
Ezekben az országokban ugyanolyan elkeseredett hangulat lett úrrá a lakosságon, mint Ecuadorban.
The young are eternally desperate, he said frankly.
A fiatalság örökké elkeseredett mondta őszintén Lestat.
desperate
We are all shocked to see that a desperate situation has now turned to tragedy.
Megdöbbenve látjuk, hogy a kétségbeejtő helyzet tragikus fordulatot vett.
They would have thought of it as a desperate, dangerous necessity.
Nekik ez kétségbeejtő, életveszélyes szükségszerűség volt.
. - Madam President, the situation in Darfur is desperate.
. - Elnök asszony, a darfuri helyzet kétségbeejtő.
desperate (też: decided, determined, intrepid, intent)
volume_up
elszánt {przym.}
They are desperate, dangerous criminals who need to be brought to book.
Mindenre elszánt veszélyes bűnözők, akiket felelősségre kell vonni.
But I am only acting as a desperate and dedicated human being might act.
De én csak úgy cselekszem, ahogy egy mindenre elszánt és felelős ember cselekedne.
And it means our friend is now a very desperate man.
És azt is jelenti, hogy a barátunk rettentő elszánt.
desperate (też: despairing, hopeless, gone, beyond hope)
I don't, either, he said, but desperate situations often call for desperate measures.
- Reménytelen helyzetekben mégis folyamodhatunk reménytelen eszközökhöz.
Beneath me, my groin was alive with thankful and desperate and isolated strength.
Ágyékom életre kelt, hálás, reménytelen és magányos erővel.
- A helyzet most teljesen reménytelen - állította Kissoon.
desperate (też: once-resolute)
They are desperate, dangerous criminals who need to be brought to book.
Mindenre elszánt veszélyes bűnözők, akiket felelősségre kell vonni.
But I am only acting as a desperate and dedicated human being might act.
De én csak úgy cselekszem, ahogy egy mindenre elszánt és felelős ember cselekedne.
Mindenre elszánt, és gyilkolássza az embereket.
desperate (też: awful, grim, gruesome, hideous)
volume_up
borzalmas {przym.}
desperate (też: awful, dreadful, hideous, huge)
desperate (też: contrary, crabby, dogged, dour)
volume_up
makacs {przym.}
desperate (też: fierce, furious, grim)
volume_up
ádáz {przym.}
I believe that the certainty of coordinated and powerful response will go a long way towards making any hostage takers, terrorists or desperate criminals think twice.
Úgy vélem, hogy a koordinált és erőteljes válasz határozottságát látva a túszejtők, terroristák vagy az ádáz bűnözők kétszer is elgondolkodnak majd.
desperate
desperate (też: desperately, horrendously, horribly)
volume_up
iszonyúan {przysł.}
They offered me soup I was desperate for but took no notice of, asked me questions I answered with a catatonic silence and a stare.
Levessel kínáltak, és bár iszonyúan kívántam, rá se néztem; a nekem feltett kérdésekre adott válaszom katatón hallgatás és üres tekintet volt.
desperate (też: desperately)
volume_up
veszettül {przysł.}
veszettül szerelmes vkibe

Synonimy (angielski) dla "desperate":

desperate

Przykłady użycia - "desperate" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe was mean and conniving and desperate to stash away as much money as possible.
Kemény és hajlíthatatlan, csak az érdekli, hogy minél több pénzt összeharácsoljon.
EnglishMulder cried out and struggled backward, but the desperate man clung to his coat.
Mulder felkiáltott, hátrálni próbált, de a halott erősen kapaszkodott a kabátjába.
EnglishHow purely white she was, and her screams grew ever more desperate and imploring.
Milyen tiszta fehér volt, és hogy sikoltozott, növekvő kétségbeeséssel, könyörögve!
EnglishSounds pretty desperate, Yarber said, looking up from his own pile of mail.
Úgy látszik, eléggé kiborult mondta Yarber, a saját levéladagjáról felpillantva.
EnglishMen screamed and dark shapes rolled through the undergrowth in desperate struggle.
Sötét, üvöltöző alakok hemperegtek mindenfelé az avarban és a bokrok között.
EnglishThe besieging army has stripped the city of food, and the people are in desperate need.
Az ostromló sereg minden élelmétől megfosztotta a várost, és az emberek éheznek.
EnglishHer mouth fell open: she made a desperate effort to fill her lungs with air.
Szája tátva maradt, kétségbeesetten erőlködött, hogy megtöltse levegővel a tüdejét.
EnglishHe just kept charging through the trees, gaining distance, desperate for time to think.
Csak rohant tovább a fák között, és alig várta, hogy alkalma legyen gondolkodni.
EnglishAnd Roger's ghost listened, proud and desperate, nodding and whispering, Yes, yes!
És Roger kísértete szívszakasztó büszkeséggel hallgatta, bólogatott és azt suttogta:
EnglishCooper, and his expression was desperate.
ill le nem vette szemét Mrs. Cooperről, a tekintete kétségbeesést tükrözött.
EnglishNothing now, if you'll promise to remember that the time for being desperate is past.
Semmi ha megígéri, hogy észben tartja: elmúlt a kétségbeesés sugallta tettek ideje.
EnglishHe looked desperate, and Gwenhwyfar knew that she could get no information from him.
Meleagrant elszántnak látszott, Gwenhwyfar tudta, hogy tőle nem kap választ.
EnglishHe was desperate to slip the immobilizing effect of Serrin's spell, but to no avail.
Kétségbeesetten próbálta megtörni Serrin varázslatának erejét, de nem tudta.
EnglishI was desperate to be free before nightfall and was relieved to see him depart.
Annyira szerettem volna elszabadulni éjszakára, hogy megkönnyebbültem, amikor távozott.
EnglishLucia sounded desperate as she pleaded, Don't tell him, Monsieur Poirot!
- Kérem, ne mondja el neki, Monsieur Poirot - könyörgött kétségbeesetten Lucia.
EnglishYes, I suppose that I'm saying just that: as a desperate measure, perhaps to a priest.
Igen, azt hiszem, éppen ezt mondom: drasztikus lépés talán, de vigye el egy paphoz!
EnglishHis magic, no matter how desperate, could only make it stronger, not harm it.
A mágiája, mindegy mit használ, csak erősebbé teszi, nem okoz kárt benne.
EnglishIn the manner of most religions, I admit that my laughter is pretty desperate.
S mint a vallások természetéből következik, az én nevetésem se önfeledt.
EnglishSo the leaders of men conceived of their most desperate strategy yet.
Így az emberek vezetői az eddigi legelkeseredettebb stratégiájukat gondolták ki.
EnglishGordievsky made his desperate Im in deep trouble call and was pulled out by the British.
Gorgyijevszkij leadta a nagy bajban vagyok" jelzést, őt a britek kimentették.