"desolate" - węgierskie tłumaczenie

EN

"desolate" po węgiersku

EN desolate
volume_up
{przymiotnik}

desolate (też: bald, barren, bleak, comfortless)
volume_up
sivár {przym.}
The sea stretched in a desolate, restless waste to the horizon in every direction.
A látóhatár széléig, mint kihalt, sivár pusztaság, mindenfelé tenger nyújtózkodott.
Kurik, Ulath and Tynian returned as dusk was settling over the desolate landscape.
Az alkony már kezdte beborítani a sivár tájat, amikor Kurik, Ulath és Tynian visszatért.
As we made our way through the desolate and godforsaken old neighborhood, neither of us spoke a word.
Egyikünk sem szólt, míg keresztülvágtunk a sivár, leromlott, régi környéken.
desolate (też: forlorn, friendless, lone, lonely)
Between and around these scattered points extends the desolate, lifeless moor.
Mindeme pontok között és körül terpeszkedik az elhagyatott, holt lápvidék.
It's a beautiful piece of filmmaking, but everything is desolate, everything is dead.
A filmkészítés egy szép darabja, de minden elhagyatott, minden halott.
Once he had passed that point, the terrain became extremely rocky and desolate.
Ahogy elhagyta ezt a pontot, a terep sziklás, elhagyatott lett.
The sound was of a strange desolate nature, of a sort unfamiliar to Shimrod.
Különös, vigasztalan hang volt ez, teljesen idegen Shimrod számára.
Desolate because his greatness was taken from him and he was cast down.
00:34:28.46,00:34:31.90 Vigasztalan, mert elvették tőle hatalmát és kivetették.
Nothing that either had ever encountered had looked so desolate.
Még sohasem láttak ehhez foghatóan vigasztalan helyet.
desolate (też: abandoned, derelict, deserted, forsaken)
volume_up
elhagyott {przym.}
Sammael, the desolate one, lord of the shadows...
"Sammael, az Elhagyott, az árnyak ura...
This entity's name is Sammael, the desolate one.
Az entitás neve Sammael, az Elhagyott.
He had fallen overboard as a baby from the side of his father's ship and been washed up on a desolate shore, where a female wolf had suckled him and kept him alive.
A fiú csecsemőkorában ugyanis vízbe pottyant az apja bárkájából, egy elhagyott partszakaszon vetette ki a tenger, nőstény farkas szoptatta-cseperítette.

Synonimy (angielski) dla "desolate":

desolate

Przykłady użycia - "desolate" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI feel desolate, but then knowledge returns or I seek it out in a new source.
Ilyenkor elkeseredem, aztán a tudás visszatér, vagy keresek egy másik forrást.
EnglishTHE WOODCUTTER'S HUT STOOD DESOLATE in the forest, with all its magic gone.
A favágó kunyhója üresen állt az erdőben, minden varázslat lefoszlott róla.
EnglishThe growing dawn dampened his spirits as it unveiled a desolate landscape.
Az egyre világosodó hajnal azonban lehangoló, lepusztult tájat fedett fel.
EnglishPerversely, it meant that all was not lost for this desolate place.
Perverz módon azt jelentette, hogy nincs veszve minden e lakatlan vidék számára.
EnglishThere were raised stages in several of the rooms; on one of them was a desolate grand piano.
Több helyiségben még mindig ott állt a színpad; az egyikben elegáns zongora trónolt.
EnglishIt was as if all figures walked and talked on the desolate home of my damned soul.
Olyan volt, mintha minden szereplő kárhozott lelkem nyomorúságos otthonában járkálna és beszélne.
EnglishThe terrain was barren and desolate, a gray-brown earth totally devoid of sunlight and plant life.
Kopár és kihalt volt, a szürkésbarna földet elkerülte a napfény és a növényi élet.
EnglishOnce again, in the desolate chapel of St. Elizabeth's Orphanage, Lestat was my confidant.
Ismét Lestatnak gyóntam a Szent Erzsébet zárda kietlen kápolnájában.
EnglishThey walked the long weary way across the desolate land and the ghosts of the past were all around them.
Végigjárták az utat a pusztaságon át, mindenütt a múlt árnyai környékezték őket.
Englishsays he, 'almost desolate; all dead or sick.
Sajnos, uram felelte , siralmas itt a helyzet, hisz már mindenki halott vagy beteg.
EnglishThe entire expanse, naked, hot, and desolate, lay masked in the same eerie, deathly silence.
És ugyanaz a kísérteties, halálos csend honolt az egész kopár, forró, magányos végtelenségben.
EnglishSHE WAS RIDING a black horse across a desolate plain under a low and churning sky.
Egy fekete ló hátán vágtatott keresztül a kihalt tájon.
EnglishI would survive not a single windy day on those desolate fells!
- Felség, egyetlen szeles napot sem élnék túl azon a kihalt vidéken!
EnglishThe rain was still falling, and all of the street seemed sodden and desolate in the rain, but beautiful.
Még mindig esett, s bár minden ázott és kihalt volt, az utca szépnek tűnt.
EnglishShe hesitated, looking down at the small, desolate dead body of Gordon.
- Tétován elhallgatott, Gordon siralmas kis tetemét nézte.
EnglishThen, indeed, the city began to look dismal, shops to be shut, and the streets desolate.
Ekkor már a City valóban nagyon lehangoló látványt nyújtott: a boltok zárva voltak, az utcák elnéptelenedtek.
EnglishI took several steps towards the center of the room, and then the most desolate feeling descended upon me.
Elmentem a szoba közepéig, és ott megrohant a legfeketébb keserűség.
EnglishThe memories of it were in your mind—a desolate, desert place, very strange and sad.
Magadban hordozod a világodból való emlékképeket: terméketlen, puszta föld képei ezek, különösek és szomorúak.
EnglishThe countryside through which they galloped grew increasingly desolate.
A vidék egyre sivárabbá és elhagyatottabbá vált.
EnglishAn occasional useless and desolate tree rose from the tile and stretched its barren limbs between the buildings.
Egy-két senyvedt fa emelkedett ki a kőlapokból, kopár ágaikat az épületek közé nyújtották.