EN to designate
volume_up
[designated|designated] {czasownik}

to designate (też: to name, to style, to clepe, to term)
volume_up
nevez {czas.}
to designate (też: to choose, to cut out, to excrete, to go for)
to designate

Przykłady użycia - "to designate" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
Pillanatnyilag, hölgyeim és uraim, csak egy elnökjelöltünk van, egyetlen egy.
EnglishHearings of the members-designate of the new Commission by the European Parliament.
Az Európai Parlament meghallgatja az új Európai Bizottság biztosjelöltjeit.
EnglishNow it must designate an EU representative who will make both sides listen.
Most egy olyan EU-képviselőt kell kineveznünk, akire mindkét oldal odafigyel.
EnglishAmendment of the Rules of Procedure concerning the hearings of Commissioners-designate (
Az eljárási szabályzat módosítása a biztosjelöltek meghallgatása tekintetében (
EnglishThe European Conservatives and Reformists will vote for President-designate Barroso.
Az Európai Konzervatívok és Reformisták Barroso elnökjelöltre fog szavazni.
EnglishThe Council and Parliament designate 2007 as 'European Year of Equal Opportunities for All'.
A Tanács és a Parlament 2007-et az Esélyegyenlőség Európai Évének nyilvánítja.
EnglishThe next item is the statement by the President-designate of the Commission.
A következő napirendi pont a Bizottság elnökjelöltjének nyilatkozata.
EnglishPresident-designate Barroso withdraws his proposal for the new European Commission.
José Manuel Barroso kijelölt elnök visszavonja az új Európai Bizottságra vonatkozó javaslatát.
EnglishIt is expressed in cubic metres per hour and is used to designate the meter.
Köbméter per órában van megadva, és a mérő jellemzésére szolgál.
EnglishYour Highness, we request that you immediately anoint our designate as the king of North Ulfland.
- Felség, kérjük, azonnal mondjon le Észak-Ulfland trónjáról a mi jelöltünk javára!
EnglishI would like to thank the President-designate of the European Commission.
Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság elnökjelöltjének.
EnglishDesignate radar return on Phu Qui Island as target one and launch a two-missile C801 salvo.
Első számú célpont a Fu Kui-szigetnél látható radarforrás, tűz két darab C801-es rakétával!
English(PL) Mr President, Commissioners-designate are proposed by the governments of EU Member States.
(PL) Elnök úr, az EU tagállamainak kormányai biztosjelölteket javasolnak.
EnglishVice-President designate of the Commission. - Let me start with Afghanistan.
a Bizottság alelnökjelöltje. - Hadd kezdjem Afganisztánnal.
EnglishIn the course of the hearings, the Commissioners-designate scarcely said anything concrete.
A meghallgatások során a biztosjelöltek konkrétumot alig mondtak.
EnglishVice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.
a Bizottság alelnökjelöltje. - Elnök úr, rövid leszek.
EnglishFor these reasons, I have rejected the proposal for the Commission-designate made up in this way.
Ezért nem szavaztam meg az új Bizottságnak ezt az összetételét.
EnglishOne of these is to designate a cultural capital of Europe.
Ilyen kezdeményezés például az „Európa kulturális fővárosa” cím.
EnglishThe parties to the dispute shall designate one or more conciliators.
A vitás felek megneveznek egy vagy több békéltetőt.
EnglishThe Vice President-designate explained for two or three minutes.
A kijelölt alelnök vagy három percig magyarázott.