"description" - węgierskie tłumaczenie

EN

"description" po węgiersku

EN description
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
leírás {rzecz.}
The description given by Mr Osborne sounded like the description of a real person.
Osborne-tól származó leírás azonban valóságos emberre illett.
- description and schematic drawing showing clearly the operation of the belt weigher.
- leírás és elvi rajz, mely világosan ábrázolja a szalagmérleg működését.
A description such as that given by the chemist could mean one of two things.
Az olyan leírás, amilyet a gyógyszerész adott, két dolgot jelenthet.
description (też: cast, class, ilk, kind)
volume_up
fajta {rzecz.}
- description of the packages (marks and numbers, number and kind),
- a küldemények leírását (jelek és számok, számok és fajta),
We used to play bridge - chatty bridge of the worst description.
Azelőtt bridzselni szoktunk - a legrosszabb fajta fecsegő bridzset játszottuk.
So I did sit down, and everywhere I looked I saw customers of every description being received with love.
Lecsüccsentem, és ahová csak néztem, mindenféle fajta vendéget szeretettel fogadtak.
description (też: shape, sort)
volume_up
féle {rzecz.}
All over London, by tens of thousands, draggled old beasts of that description; creeping like unclean beetles to the grave.
Egész Londonban tízezrével vonszolódnak a hasonlók, mint holmi tisztátalan rovarok, araszolnak a sír felé.
He had let it be known that he was up until all hours of the morning plowing through the narrative descriptions of Bronsky's diagrams.
Már többször is közhírré tette, hogy előző éjjel alig hunyta le a szemét, mert a Bronsky-féle ábrák leírásán kellett átrágnia magát.

Synonimy (angielski) dla "description":

description

Przykłady użycia - "description" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow, my overpaid lawyer here will fill you in on his description and whereabouts.
A túlfizetett ügyvédem tájékoztat a személyleírásáról és a tartózkodási helyéről.
EnglishNevertheless, I should like as full a description as possible of this American.
Mindenesetre szeretnék egy minél részletesebb személyleírást erről az amerikairól.
EnglishA skilled physician can learn a great deal from a detailed description of symptoms.
Egy képzett orvos sokat meg tud állapítani a tünetek részletes leírása alapján.
EnglishThere should be no different description of the same product in various countries.
Nem lenne szabad ugyanazt a terméket az egyes országokban másként megjelölni.
EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
A szeszes italok meghatározása, megnevezése, kiszerelése és címkézése (szavazás)
EnglishIt was so obviously a description of a real person whom he had at one time seen.
Nyilvánvalóan olyan személyre illett, akit valójában már látott valamikor.
EnglishShort of an Identikit picture, that's the best description he could give.'
Ennél jobb leírással csak akkor szolgálhatna, ha fantomképet csináltatnánk vele.
EnglishRalph's description had been wired to every port and railway station in England.
Ralph személyleírását már megtáviratozták Anglia minden kikötőjébe és vasútállomására.
EnglishAnd yet their job description contains not one word about other human beings.
És mégis: a munkaköri leírásuk egyetlen szót sem tartalmaz emberi lényekről.
EnglishAll systems, whose description matches the search term, will be displayed.
Az összes olyan gép, amelynek leírása megfelel a megadottnak, meg fog jelenni.
EnglishAnd he smiled and gave me a beautifully classic description of tinther arthritis.
A férfi mosolygott, és elmondta az ízületi gyulladás klasszikus tüneteit.
English`Apparently there's no one on Criminal Records who can fit that description.
A jelek szerint a nyilvántartó senkiről sem tud, aki megfelelne a leírásnak.
EnglishAllow me to continue with a description of what follows a period of peace.
Hadd folytassam azzal, hogy mi is történik a nép körében egy békés időszakban!
EnglishIn practice, your description of the Core would attract only an omnivore.
Az ön leírása a magról gyakorlatilag csak egy mindenevő számára lehetne vonzó.
English'I want to give you a scratch description of the man the police are looking for.
Adhatok egy felületes személyleírást arról a pasasról, akit a rendőrségnek keresnie kell.
EnglishThat description was one he'd usedóto gales of laughteróon several talk shows.
Ezt a jelzőt - fergeteges sikerrel - a komikus számos show-ban elsütötte.
EnglishMiss Thomas, I'd like to hear your description of the assailant just once more.
- Miss Thomas, szeretném hallani még egyszer a támadója személyleírását.
EnglishAnd in this, I think, I have given a brief description of the completest misery on earth.
És ezzel, azt hiszem, röviden leírtam a legtökéletesebb nyomorúságot a földön.
English'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
Ennek a kettős folyamatnak "elmélyítés és bővítés" lett az általánosan használt neve.
EnglishLet us not worry about whether the description 'intelligent' is good or not.
Ne foglalkozzunk azzal, hogy az "intelligens” jelző megfelelő-e vagy sem.