EN depth
volume_up
{rzeczownik}

depth (też: deepness, depths, precipice, deep)
volume_up
mélység {rzecz.}
The greatest known depth of Lake Erie is over one hundred and thirty feet.
Az Erie-tavon mért legnagyobb mélység százharmincöt láb.
The average depth at the top of it is about a mile and a half.
Az átlagos mélység a hegycsúcsoknál körülbelül 2,5 km-es.
The first thing about security was to have defensive depth.
A biztonság szempontjából az egyik első a védelmi mélység.
depth
volume_up
melegség {rzecz.} (színé)
Warmth bubbled past as he sank, tumbling in the warm, wet depths, slowing now as...
A melegség körülnyalábolta miközben pörögve süllyedt egyre mélyebbre a vízben...
The thundering plunging depths of his mind cascaded over her in a warm, frightening torrent... terrifying, yet magnetic and desirable; but...
Értelmének viharzó mélysége magába fogadta a lányt, akit elborított a melegség és az iszonyú fagy, rettenetesen, de a vonzó vággyal együtt.
depth (też: bed, excrement, skirt)
volume_up
alj {rzecz.}
depth (też: head, headpiece, intellect, mind)
volume_up
ész {rzecz.}
depth (też: wisdom, wit)
His face reflected a depth of feeling and wisdom I'd never seen on the face of any of Lestat's struggling victims.
Olyan mélységes érzelem és olyan nagyfokú bölcsesség tükröződött arcán, amihez foghatót soha nem láttam Lestat viaskodó áldozatain.
depth
depth (też: prat)
volume_up
fenék {rzecz.} [pot.]
Kapitány, zátony a fenék alatt!
depth (też: intensity, strength, zing)
depth
depth (też: middle)
depth
depth (też: thickness)
depth

Synonimy (angielski) dla "depth":

depth

Przykłady użycia - "depth" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Ezért a probléma alaposabb tanulmányozására és óvintézkedésekre van szükségünk.
EnglishIt's been explored to a depth of 292 meters and beyond that nobody knows anything.
Eddig 292 méter mélységig sikerült feltárni, de azon túl senki nem tud semmit.
EnglishThe need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.
Szavazatomban tükröződik, hogy e területeken mélyre hatóbb párbeszédre van szükség.
EnglishThe walls through which we walked were some thirty to forty feet in depth.
A kapubolt, amely alatt eljöttünk, legalább harminc-negyven láb szélességű volt.
EnglishI am glad Parliament has finally initiated an in-depth examination of this issue.
Örülök, hogy a Parlament végül kezdeményezte e téma ilyen, mélyre hatoló vizsgálatát.
EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Most, hogy létrejött a kibővített Európai Unió, el kell mélyítenünk az együttműködést.
EnglishI knew riding with two battle-mad priests would bring us trouble, in depth and at speed.
- Sejtettem, hogy ha két harcimádó pappal mászkálok, az hamar bajba fog sodorni.
EnglishThe Freya was riding high, and the depth in the channel presented no problems.
A Freyának most alacsony volt a merülése, és a csatorna mélysége nem okozott problémát.
EnglishAt that point in time we will obviously come back here and hold an in-depth discussion.
És akkor majd minden bizonnyal visszatérünk ide és részletes megbeszélést tartunk.
EnglishIn my view, there are two concepts that we need to discuss in great depth.
Véleményem szerint két fogalom van, amit nagyobb mélységben kell tárgyalnunk.
EnglishHe shuddered at the vastness of it, at the depth and breadth of its permutations.
Borzongott végtelenségétől, permutációinak mélységétől és magasságától.
EnglishYet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.
Mégis azt kérem a Bizottságtól, hogy hajtson végre egy mélyreható ellenőrzést.
EnglishThe complicated background to the conflict shows the depth of the divisions involved.
A konfliktus bonyolult háttere a szóban forgó megosztottságok elmélyültségét mutatja.
EnglishAs for the rest, it does not examine the causes in depth, or seek solutions.
A jelentés egyebekben nem vizsgálja mélyrehatóan az okokat, nem keresi a megoldásokat.
EnglishIt happens to be in an area where the depth is reduced by a wide shelf of rock.
Történetesen olyan területről van szó, ahol a tenger mélységét széles sziklapad csökkenti.
EnglishThe Japanese submarines were all now at snorting depth, and the time was wrong.
A japán tengeralattjárók most mind levegőszívó mélységben voltak, és nem a szokott időben.
EnglishI didn't come close to understanding the depth to which she resented me.
Megtanultam, hogy aki segít rajtam, az a társam lesz, és osztozunk a sikeren.
EnglishThere was much negotiation before the drafting of this in-depth report by Mr Schmidt.
Sok egyeztetésre került sor Schmidt úr jelen alapos jelentésének megszövegezése előtt.
EnglishI assume that the Swedish Presidency will need to go into this issue in greater depth.
Felteszem, hogy a svéd elnökségnek még mélyebbre kell majd hatolnia ebben a kérdésben.