EN depression
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

depression (też: damp, gloom, gloominess, oppression)
The opposite of play is depression. It's depression. In fact, play improves our work.
A játék ellentéte a depresszió, a lehangoltság. Tulajdonképpen a játék segít a munkánkban.
Doctors say three in the morning is the time when the human spirit is at its lowest ebb; it is the hour of deepest weariness, slowest reactions, and gloomiest depression.
Az orvosok azt állítják, hajnali háromkor pislákol leghalványabban az emberi szellem lángja, ez a kimerültség, a leglassúbb reakciók és a legmélyebb lehangoltság órája.
depression (też: arrest, clamping, fastening, fixing)
depression (też: bash, bruise, dent, dip)
volume_up
horpadás {rzecz.}
depression (też: decadence, decay, decline, deterioration)
depression (też: dejection, droop, mood, prostration)
Another fact, which had struck Major Murphy and three out of five of the other officers with whom I conversed, was the singular sort of depression which came upon him at times.
Murphy őrnagy még egy dolgot figyelt meg, és ezt az öt tiszt közül, akikkel beszélgettem, hárman megerősítették - az ezredesen időnként valamiféle levertség lett úrrá.
depression
But on the Sunday it began to blow hard out of the north, the glass fell and the weather forecasts spoke of nothing but depressions.
Vasárnap azonban erős északi szél támadt, süllyedt a barométer, és az időjárás-jelentésben is csak alacsony légnyomás szerepelt.
depression (też: dullness, slack time, slackness, slump)
volume_up
pangás {rzecz.}
depression (też: settling, sinkage, sinking, swag)

2. Psychologia

depression
Depression, there's a great approach to that in mood disorders.
Depresszió... léteznek jó megoldások a hangulatzavarok terén.
Depression is one of the most common disorders, affecting one in six women in Europe.
Az egyik leggyakoribb mentális zavar a depresszió, amely minden hatodik nőt érint Európában.
It is estimated that by 2020 depression will be the most common illness in the developed world.
Becslések szerint 2020-ra a depresszió lesz a fejlett világban a leggyakoribb betegség.

Synonimy (angielski) dla "depression":

depression

Przykłady użycia - "depression" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishShe went on imitating them for her own amusement, well into the Great Depression.
Aztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a Nagy Válság kellős közepén is.
EnglishWell then we hit a deep depression, and we seriously submerged the vehicle.
És ekkor egy nagy mélyedésbe kerültünk, és komolyan, az egész jármű elmerült.
EnglishA prey to deep depression, Victoria said to herself: What a hateful place.
Ez erősen lehangolta Victoriát, s azt gondolta magában: Milyen undorító hely.
EnglishBeyond, the ground fell away in a broad depression, from which light leaked like mist.
Az oszlopokon túl egy mély gödör következett, melyből ködként gomolygott elő a fény.
EnglishWe cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.
Nem várhatunk arra, hogy tovább fokozódjon a recesszió, és súlyos válsággá fajuljon.
EnglishA heartbeat later, a depression formed in the water around the sword.
Az árnyékok felszisszentek, mint amikor a kovács forró pengét márt a hideg vízbe.
EnglishWhatever else might have happened, her apocalyptic depression had passed.
Paul nem sejthette, mi történt, de azt látta, hogy világpusztító búskomorsága elmúlt.
EnglishShe was an Indianapolis widow when I met her late in the Great Depression.
Özvegyasszony vált Indianapolisban, amikor a Nagy Válság vége felé megismerkedtem vele.
EnglishThe Great Depression made not a dent in this exponential progression.
A nagy világgazdasági válság sem okozott törést ebben az exponenciális fejlődésben.
EnglishA little financial backing to tide over a certain inevitable period of depression.
Egy kis anyagi segítség sokat jelenthet ilyenkor, nehézségek idején.
EnglishWe must be wary of depression, dejection and above all, melancholy.
Óvakodnunk kell a rosszkedvtől, a levertségtől, de legfőképp a búskomorságtól.
EnglishMonday night we have the world's leading expert coming in to speak about adolescent depression.
Hétfő este a világ vezető szakértői jönnek beszélni a kamaszkori depresszióról.
EnglishHe wrote Molecules of Emotion and Natural Healing for Anxiety and Depression.
Õ írta az Érzések molekulái, és a Természetes gyógymód idegességre és depresszióra könyveket.
EnglishLook how big their armies are in the midst of a Great Depression!
Nézd csak meg, milyen nagy hadseregeket tartanak a világválság kellős közepén!
EnglishDepression settled over Susan, as if someone had draped a cloak of lead upon her shoulders.
Susan úgy érezte, mintha valaki egy nehéz leplet terített volna a vállára.
EnglishBut when I had finished, I fell into what I suppose must have been my own state of depression.
Az a két fickó, aki festékfoltos kezeslábasban tett-vett a folyosón, felénk fordult.
EnglishBut the Great Depression soon made clear to me that I would never amount to anything.
De a gazdasági válság hamarosan világossá tette a számomra, hogy soha nem lesz belőlem semmi.
EnglishThe price depression caused by the dumped imports was especially remarkable as from 2002.
A dömpingelt behozatal által okozott árleszorítás 2002-től kezdve volt különösen jelentős.
EnglishLike Sandburg's fog, the depression crept back on small feline feet.
Meghasonlottsága, mint Sandburg köde, úgy osont vissza macskamancsokon...
EnglishHe had told her once, when his depression had been deepest, that he intended to give them up.
Wil mondta egyszer, a legfeketébb kétségbeesésében, hogy elajándékozza a Tündérköveket.