EN depressed
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

volume_up
levert {przym.}
Yes, well, of course his mood is depressed... because ofthe news of the diagnosis.
Hát, igen, természetesen levert... a diagnózis hírei miatt.
`Just depressed because Michael has been gone so long.'
Csak levert voltam, mert Michael olyan hosszú időre elutazott.
depressed (też: dim-witted)
volume_up
nyomott {przym.}
Discouraged and depressed, Powell dropped into Solar Dawn Cemetery.
Powell nyomott hangulatban és reményvesztetten lépett be az Alkonyi Nap temetőbe.
In a rather depressed mood, the house party retired to bed.
Az egész társaság nyomott hangulatban ment újra vissza az ágyba.
Hát ezért volt mostanában olyan nyomott hangulatban!
And I was suddenly offended and depressed by how silly we were.
És engem egyszerre csak sértett és lehangolt, hogy mind milyen ostobák vagyunk.
If you're dull and lonely and depressed and out of a job, they might be very attractive.
Ha az ember egyedül van, ha lehangolt, vagy ha kidobták az állásából, ez nagyon vonzó lehet.
- Hogy lehetsz még mindig lehangolt?
depressed (też: dull, languid, slack, stale)
volume_up
lanyha {przym.}
depressed (też: even, flat, horizontal, stale)
volume_up
lapos {przym.}
She wore corduroy trousers and an orange flannel shirt and had black dank hair cut in a kind of depressed bob.
A nő kordbársony nadrágot viselt, narancsszínű férfiing volt rajta, s zsíros fekete haját hátul lapos kontyba fogta össze.
depressed
volume_up
lenyomott {przym.}

2. Psychologia

depressed
I mean, I'm depressed, but... but you are really depressed.
Depressziós vagyok, de Te nagyon depressziós vagy.
How can you be depressed with all this beautiful church music playing?
Hogy lehetsz ilyen depressziós, amikor ezek a gyönyörű templomi zenék szólnak?
I started reading your new book, and it just makes me feel really depressed.
Elkezdtem olvasni az új könyvét, és nagyon depressziós lettem tőle.

Synonimy (angielski) dla "depressed":

depressed
English

Przykłady użycia - "depressed" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis sort of stuff depressed everybody, but it depressed the shit out of Bobby.
Az efféle események mindenkit megrémítettek, de Bobbyt szinte halálra ijesztették.
EnglishThe place he had called home for fifteen years depressed him, now that she was gone.
Cirey-ben, szeretője, du Chatelet márkinő kastélyában, a dolgozószobájában volt.
EnglishThe myth that had spontaneously developed here in Pine View depressed Gordon.
Az itt Pine View-ban spontán módon létrejött mítosz elszomorította Gordont.
EnglishThey may go and sit in the closet when they're depressed, withdrawing from the world.
Ha rossz kedvük van, bebújnak a szekrénybe, így húzódnak vissza a világtól.
EnglishSuch careful consideration of the question made him feel depressed all over again.
Az, hogy megint végiggondolta a dolgot, elvette a kedvét az élettől is.
EnglishShe slumped back against her pillows, suddenly ex-hausted, depressed, and worried.
Hirtelen végtelen fáradságot, szomorúságot és nyugtalanságot érzett.
EnglishSecretions of saliva and movement of the gut are first stimulated and then depressed.
A nyál kiválasztását és a bélmozgást először fokozza, később lassítja.
EnglishAlan depressed the clutch with his foot and put the Hurst shifter into neutral.
Kinyomta a kuplungot, és üresbe helyezte a Hurst-féle sebváltót.
EnglishI'm gonnabe even more depressed if Sam turns out to be just like Jesse.
Még depressziósabb leszek, ha kiderül, hogy Sam is olyan, mint Jesse.
EnglishThen he depressed the red plastic button and gave Anne Predoe a blast of ether right in the face.
Megnyomta a piros műanyag gombot, és étert fecskendezett Anne Pretloe arcába.
EnglishBut, lest we become depressed, let us examine how far we have come.
Mielőtt azonban elcsüggednénk, nézzük meg, milyen messzire is jutottunk.
EnglishHer spirits rose as much now as they had been depressed before.
Hangulata egyszeriben legalább olyan jó lett, amilyen rossz volt percekkel korábban.
EnglishBoth he and the Chief Constable were looking worried and depressed.
A felügyelő is, a rendőrfőnök is levertnek és gondterheltnek látszott.
EnglishI felt angry with myself and depressed about the present and the future.
Dühös voltam magamra, és elkeseredett a jelen és a jövő miatt.
EnglishNewswriters who had desks near Pittman knew him as being depressed and distracted.
Kollégái, akik a közelében dolgoztak, depresszióban szenvedőként és zavarodottan viselkedőként írták le.
EnglishHe was suddenly somber, as if his profundity had depressed him.
Mikor aztán anyánk látta, hogy sír, szólt, hogy állítsam elő a kocsit.
EnglishCarse thought she seemed more depressed than she ever had when she was a prisoner in chains.
Carse elkeseredettebbnek látta most, mint láncra vert fogolyként.
EnglishHer thumb found the door button below the handle and depressed it.
Donna hüvelykujja megtalálta a kilincs alatti gombot, és benyomta.
EnglishThe discovery had thrown him into a savage depression, and he had stayed depressed for weeks.
A felfedezéstől depresszióba zuhant, és hetekig nem tért magához.
EnglishWe chat briefly, and it's hard to tell who's the more depressed.
Rövid beszélgetést folytatunk, és nehéz lenne eldönteni, melyikünk van rosszabb hangulatban.