"depravity" - węgierskie tłumaczenie

EN

"depravity" po węgiersku

EN depravity
volume_up
{rzeczownik}

It is a node of pure depravity, nothing more.
Hozzá ne érj a gyöngyhöz, ami nem más, mint maga a gonoszság!
A palpable aura was cast up, a weft in space meshed of varying depravities.
Érzékelhető aura keletkezett, a változatos gonoszság fonalából szőtt szövet.
The face of the idol rearing high above the polished black temple contained the sum of human depravity.
A fekete templom fölé magasodó bálvány arca az emberi romlottság aspektusait sugározta.
depravity (też: corruption, filth, lewdness)
depravity (też: degeneration)
depravity (też: depravation)
depravity
depravity (też: ungodliness)

Synonimy (angielski) dla "depravity":

depravity

Przykłady użycia - "depravity" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe world is sunk into depravity and chaos; it is as it always was or worse.
A világ züllésbe és káoszba süllyedt; olyan, mint volt, vagy még annál is rosszabb.
EnglishMiriam rescued many other girls from lives of crime, squalor, and depravity.
Miriam sok más lányt is megmentett a nyomortól, romlottságtól, bűnözéstől.
EnglishThe lad's depravity is perhaps understandable,' Dolmant said tolerantly.
A kölyök romlottsága talán érthető mondta megértően Dolmant.
EnglishI expect the phrase will be 'incurable and persistent depravity'.
Semmi bűnt, amit hivatalosan meg lehetne említeni a szenátusban.
EnglishThere was nothing but depravity there, and we speak now, as you know, of an immense land.
Romlás és rothadás az egész, az az iszonyatos nagy ország!
EnglishThere were all kinds of pleasure, and hungers which spoke naught of virtues, only depravity.
Sokféle élvezet létezik, és sok olyan éhség, amelynek semmi köze a becsülethez, csak a gyarlósághoz.
EnglishI thought her depravity was part of what attracted you to her.'
Azt hittem, részben pont a romlottsága vonzotta magát annyira.
EnglishAs for past acts of depravity, we prefer to ignore those.
Ami a korábbi züllöttséget illeti, erről szívesen megfeledkezünk.
EnglishShe saw sex as depravity, a raw and bestial exchange.
A szexben csak romlottságot látott, nyers és durva csereügyletet
EnglishTo their disappointment, there was nothing to be found but dust, dirt, a few feathers and a bad smell, but no evidence of depravity.
Nagy csalódásukra azonban poron, piszkon és néhány madártollon kívül semmit nem találtak.
EnglishA violent hymn to the moral depravity and sexual danger of our time, wrote one West Coast reviewer.
"Korunk erkölcsi romlásának és nemi fertőjének izgága himnusza ez"" - írta a regény egyik kritikusa a nyugati partvidéken.
EnglishHe no longer made any serious attempt to conceal his sexual depravity, the rumours of which everyone had shrunk from taking literally.
Már egyáltalában nem leplezte nemi elaljasultságát, amelynek senki sem mert hitelt adni.
EnglishFor a few weeks-between one regime and the next-anything was possible: no act found culpable, no depravity taboo.
Néhány hétig két rendszer közötti átmeneti időszakban mindent szabad volt: semmi nem minősült büntetendőnek, nem léteztek tabuk.
EnglishBut unlike SA, initials remembered today by few, the initials of the Blackshirts remain synonymous with depravity.
De ellentétben az SA-val, amelynek monogramjára ma már kevesen emlékeznek, a feketeingesek kezdőbetűi egyet jelentenek a gonosszal.
EnglishHe thanked God that his own saintly mother had never scended into the pits of depravity in which so much of hum ity swam.
Hálát adott Istennek, amiért nem engedte, hogy az ő szent életű anyja elmerüljön a perverzitás fertőjében, amelyben minden ember fuldoklott.
EnglishThe element of the irrational, and, similarly, depravity of character, are justly censured when there is no inner necessity for introducing them.
Arisztotelész utalása a 165-248. sorokra vonatkozik: Odüsszeusz, krétai vándornak adva ki magát, elmeséli Pénelopénak, hogyan találkozott férjével.
EnglishShe was within a hairbreadth of madness, but he'd gone too far to withdraw the assault now, repelled though he was by its depravity.
Egy hajszál választotta el az őrülettől, de a férfi túl messzire ment a kínzásban, már nem vonhatta vissza, s ő maga is irtózott, hiába származott tőle ez a borzalom.
EnglishShe said that was just proof that he, too, was favored by God and brought into the world without a need to wallow in the depravity of sex.
Roselle szerint éppen ez a bizonyítéka annak, hogy a gyerek Isten kegyeltje, hiszen azért teremtette ilyenre, hogy ne süllyedjen el a szexualitás undorító mocsarában.
EnglishA woman that indulges herself in the intimate use with a man commits but a sin of nature; but if she rob him, or slay him, or drive him out into exile, her sin proceeds from depravity of spirit.
Ha valamelyik férfinak valamely hölggyel viszonya van, az természetes bűn: de szívbéli gonoszságból eredhet az, ha valaki elrabolja tőle, megöli, vagy világgá kergeti azt a férfit.