"denial" - węgierskie tłumaczenie

EN

"denial" po węgiersku

volume_up
denial {rzecz.}

EN denial
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
tagadás {rzecz.}
All a vast denial smothered in semantics and euphemisms.
Egy hatalmas tagadás, szemantikába és eufemizmusba burkolva.
An outright denial confused Aangon, but he plowed ahead.
A nyílt tagadás összezavarta Aangont, de ennek ellenére folytatta a mondókáját.
Denial is the most predictable of all human responses.
A tagadás a legmegjósolhatóbb emberi reakció az összes közül.
denial (też: disclaimer, rebuttal, refutation)
volume_up
cáfolat {rzecz.}
No denial ever catches up with a rumor, Floyt put in.
A cáfolat sosem éri utól a pletykát vetette közbe Floyt.
The alleged wedding took place in his district, and he would be the logical one to draw up the denial that it took place.'
Az állítólagos frigy az ő területén jött létre, tehát az ő hatáskörébe tartozik a cáfolat is.
denial (też: disavowal)
denial (też: impugnment)

Przykłady użycia - "denial" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDeprivation and self-denial are intertwined in his history like the double helix.
Az önmegtagadás és a lemondás úgy beépült a sejtjeibe, mint a kettős spirál.
EnglishI hand her the first seven letters of denial, and Dot reads them to the jury.
Átadom Dotnak az első hét elutasító levelet, hogy olvassa fel őket az esküdteknek.
EnglishProtectionism is a denial of globalisation and a denial of the European Union.
A protekcionizmus a globalizáció megtagadása, és az Európai Unió megtagadása.
EnglishThe next clipping was an angry denial of Brannigar's charges by Charles Grondin.
A következő újságkivágásban Charles Grondin dühösen visszautasította Brannigar vádjait.
EnglishSo, this letter was intended to be the final letter of denial to Mrs.
Tehát szándékai szerint ez lett volna az utolsó elutasító levél Mrs. Blacknek, igaz?
EnglishPursuant to company policy at that time, I sent her a letter of denial.
Az akkoriban érvényben lévő szabályok szerint küldtem neki egy elutasító levelet.
EnglishAfter decades of discrimination and denial of rights, who is accusing who?
Évtizedekig tartó hátrányos megkülönböztetés és jogok megtagadása után ki vádol kit?
EnglishI could see a few seconds of resistance in his eyes, as he contemplated his denial.
Pár másodpercig ellenállás csillogott a szemében, a tagadást fontolgatta.
EnglishHe shut his eyes, he shook his head in strenuous denial of these memories.
Lehunyta szemét, fejét rázta, hogy kiverje fejéből és megtagadja ezeket az emlékeket.
EnglishNor did she put into words that denial he could read in every tense line of her body.
Nem öntötte szavakba azt a könyörgést, amit a férfi minden mozdulatából kiolvashatott.
EnglishThe heart of the Cedance, I have come to realize, can be found in a systemic denial.
Rádöbbentem, hogy a Szedánsz szíve a szisztematikus tagadásban rejlik.
EnglishBut industrial civilization is only possible when there's no self-denial.
De az ipari civilizáció csak akkor lehetséges, ha nincs önmegtartóztatás.
EnglishNow seriously, what have you ever known of self-denial and dependence?
Mondja meg őszintén, volt-e valaha önmegtagadásra és függésre kényszerítve?
EnglishIt truly is an absolute farce but nobody here dares to admit it because you are all in denial.
Ez aztán a kutyakomédia, de itt senki nem meri elismerni, mert tagadásban vannak.
EnglishThe next document is the first letter of denial, and it gets passed along the table.
A következő irat a térítési igény első elutasítása, ez is végigmegy az összes ügyvéd kezén.
EnglishHolocaust denial, while repellent, is not illegal in Britain or Australia.
A holocaust tagadása undorító ugyan, de nem tiltott Nagy-Britanniában vagy Ausztráliában.
EnglishHe suggested that the American reaction would have been histrionic and violent denial.
Azt jósolta, hogy az amerikaiak színpadiasan és vadul fognak tagadni.
EnglishThere is no denial of democracy, but a speeding-up of all the processes.
Szó sincs a demokrácia megtagadásáról, hanem az összes folyamat felgyorsításáról van szó.
EnglishA way where for so long there has been nothing but posturing, denial, and slow decline.
Az Uralkodó nyugtalanul állt meg, ahogy Ildilyntra félrelépett előle.
EnglishSo the first consistent component of regret is basically denial.
Nos az első következetes összetevője a sajnálkozásnak alapjában véve az elutasítás.