"to demonstrate" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to demonstrate" po węgiersku

EN to demonstrate
volume_up
[demonstrated|demonstrated] {czasownik}

to demonstrate (też: to attest, to certify, to confirm, to evince)
This demonstrates a certain lack of compatibility, xxx or even some sort of schizophrenia.
Ez az összeegyeztethetőség egyfajta hiányát, (xxx) vagy valamiféle skizofréniát bizonyít.
This is demonstrated, among other things, by the fact that political parties are losing members.
Amit többek között az is bizonyít, hogy a politikai pártok egyre több tagot veszítenek.
We can also say that the financial crisis demonstrates something else - that the euro's 'one size fits all' standard does not hold true.
Azt is mondhatjuk, hogy a pénzügyi válság valami mást bizonyít - hogy az euro "mindenkire szabott” normája nem állja meg a helyét.
to demonstrate (też: to display, to exhibit, to introduce, to present)
volume_up
bemutat {czas.}
The musicians set up a nice tune; Master Jocelyn declared that he would now demonstrate the step he wished the princess to learn.
A zenészek kellemes muzsikát játszottak, és Jocelyn mester bejelentette, most bemutat egy lépést, amit szeretne megtanítani Madouc hercegnővel.
to demonstrate (też: to prove)
to demonstrate
to demonstrate (też: to detect, to establish, to evince, to exhibit)
volume_up
kimutat {czas.}
to demonstrate (też: to exemplify)
to demonstrate (też: to flaunt)
volume_up
tüntet {czas.}
Madam President, for several weeks now, the 'red-shirts' popular movement has been demonstrating in Bangkok in order to demand respect for democracy.
. - (FR) Elnök asszony, a vörösinges népi mozgalom már több hete tüntet Bangkokban a demokrácia tiszteletben tartását követelve.

Przykłady użycia - "to demonstrate" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
Ezért kell Törökországnak kellő eltökéltséget tanúsítania a vita megoldása iránt.
EnglishThis year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
Ebben az évben a Parlament pontosan megmutathatja, hogy mire képes és mire nem.
EnglishShe thought that this offering would please you and demonstrate her good will.
Úgy gondolta, ezen szerény ajándék a kedvedre lesz, és kifejezi úrnőm jóakaratát.
EnglishAll right, now that might seem like an even taller order to actually demonstrate.
Rendben, azt hiszem most itt a magas labda, hogy mindezt demonstrálnunk kell.
EnglishThis is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.
Ez pedig lehetőség Ashton bárónőnek arra, hogy megmutassa, mennyit is ér valójában.
EnglishGenerally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
Általánosságban véve támogatom Önöket, de kérem, ne demonstráljanak az ülésteremben.
EnglishThe negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
A decemberben Balin kezdődő tárgyalások egyértelműen be fogják ezt bizonyítani.
EnglishParliament is demonstrating or could demonstrate a firm voice on all these issues.
A Parlament valamennyi kérdésben határozott hozzáállást tanúsít, illetve tanúsíthatna.
EnglishThat was the only humanity the Swiss Guards were allowed to demonstrate.
Ez volt az egyetlen emberi megnyilvánulás, amit a svájciak megengedtek maguknak.
EnglishEven dictatorships are proud when they are able to demonstrate the capacity to act.
Még a diktatúrák is büszkék magukra, amikor képesek cselekvőképességüket bizonyítani.
EnglishCan the Commission demonstrate whether liberalisation has affected safety?
Ki tudja-e a Bizottság mutatni, hogy a liberalizáció befolyásolta-e a biztonságot?
EnglishSeveral comments have been made in this debate that aptly demonstrate this.
Itt a vitában több olyan megjegyzés is elhangzott, amely pontosan ezt demonstrálja.
EnglishTonight I shall demonstrate the proper use of the garotte and the knife.
Az este folyamán a garotte és a kés helyes használatával ismertetem meg önöket.
EnglishIt is these fluctuations that best demonstrate how much we still have to do.
Az itt tapasztalt mozgások igazolják legjobban, mennyi teendőnk is van még.
EnglishAlso, on the issue of legal migration, we need to demonstrate a spirit of openness.
Ezenkívül a legális bevándorlás kérdése kapcsán nyitottság szellemét kell tanúsítanunk.
EnglishIt must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
Nagyratörőbb célokat kell elősegítenie, és erősebb politikai akaratot kell demonstrálnia.
EnglishRecent developments demonstrate clearly the risks involved in raising the quota.
A legutóbbi fejlemények jól demonstrálják a kvótaemelések kockázatait.
EnglishThe working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
A munkásosztálynak elidegeníthetetlen joga van a sztrájkhoz és a május 1-jei tüntetéshez.
EnglishOperators shall demonstrate the effectiveness of mixers with regard to homogeneity.
A vállalkozóknak bizonyítaniuk kell a keverők hatékonyságát a homogenitás tekintetében.
EnglishSarajevo deserves to be given the chance to demonstrate its huge potential.
Szarajevó megérdemli, hogy alkalma legyen bemutatni hatalmas potenciálját.