"dangerous" - węgierskie tłumaczenie

EN

"dangerous" po węgiersku

volume_up
danger {rzecz.}

EN dangerous
volume_up
{przymiotnik}

dangerous (też: hairy, hazardous, hot, insecure)
This is a dangerous path and could create dangerous divisions.
Ez egy meglehetősen veszélyes út, ami veszélyes szembenállásokhoz vezethet.
And this is even more dangerous -- well, it's dangerous again.
És ez méginkább veszélyes -- vagyis, ez újra veszélyes.
Very dangerous, all this speeding, put in the professor.
- Hallatlanul veszélyes ez a sebességőrület, veszélyes - vetette közbe a professzor.

Synonimy (angielski) dla "dangerous":

dangerous
danger
English

Przykłady użycia - "dangerous" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey began throwing stones at Castor's staff and the situation became dangerous.
Castor kíséretét kövekkel kezdték dobálni, és a helyzet egyre veszélyesebbé vált.
EnglishFirst of all, some of the most dangerous chemical pesticides are being banned.
Először is, a legveszélyesebb vegyi növényvédő szerek közül néhányat betiltanak.
EnglishNow, when did you first become convinced that cigarettes were inherently dangerous?
Tehát azt szeretném tudni, mikor szerzett tudomást a cigaretta veszélyességéről?
EnglishThe Little People are dying out, but until they do, they can be most dangerous.
A kis nép kipusztulóban van, de amíg meg nem halnak, roppant veszélyesek lehetnek.
EnglishTrying to fly out of Dulles or National Airport in Washington is too dangerous.
Azok hamarosan a teljes arzenáljukat bevetik, hogy elcsípjék a szökevényeket.
EnglishI'll wager this journey you've got panned for him is dangerous, too, isn't it?
Le merném fogadni, hogy veszedelmes az az út is, amit Wilnek tartogatsz, nem igaz?
EnglishA man with too much knowledge could be more dangerous than a man with a gun.
Egy túlságosan jól informált ember pedig veszélyesebb lehet, mint egy fegyveres.
EnglishThe images Azash summons are sometimes even more dangerous than the real things.'
Az Azash által megidézett képmások néha sokkal veszélyesebbek, mint a valódi lények.
EnglishAnd in the dark corners of my subconscious I knew it was a dangerous moment.
Tudatalattim sötét zugaiban azzal is tisztában voltam, hogy veszedelmes pillanat.
EnglishRight now, he's about to take down... the city's most dangerous crime boss.
És most azon dolgozik, hogy lekapcsolja... a város legveszélyesebb bűnözőfőnökét.
EnglishThe most dangerous moment would probably come when the cap actually started to turn.
A legveszedelmesebb pillanat az lesz, amikor majd a tető valóban forogni kezd.
EnglishThe most dangerous part was right here, passing the elevated radar site at Aikawa.
Épp a legveszélyesebb helyet, az aikawai megemelt radarállomást hagyták el.
EnglishBut, my lord, these men are dangerous.... the sergeant of the guard protested.
- De, uram, ezek az emberek veszélyesek... - tiltakozott az osztag tisztje.
EnglishYou've always been so dismissive, even contemptuous, of such dangerous pastimes.
Nem értem; mindig megvetleg nyilatkoztál az efféle öngyilkos sportokról.
English`I'll take you to her,' he said finally, 'but I warn you, it is most dangerous.
Elviszlek hozzá mondta végül , de figyelmeztetlek, fölöttébb veszedelmes!
EnglishSecrecy was absolutely necessary if this dangerous venture was to be successful.
Feltétlen szükség volt a titoktartásra, ha sikerre akarják vinni a vakmerő vállalkozást.
EnglishJihadist terrorists, for example, are suddenly no longer considered dangerous.
Hirtelenjében, a dzsihádista terroristák már nem mutatkoznak veszélyesnek.
EnglishIt is the elixir itself that is dangerous, more dangerous than you know.''
Maga az elixír az, ami a veszedelmes; sokkal veszedelmesebb, mint gondolnátok.
EnglishHis plan was dangerous enough, there was no reason to risk her life as well.
Éppen elég veszedelmes volt a terve; semmi értelme még a lány életét is kockáztatni.
EnglishI mentioned that the home is sometimes the most dangerous place for children.
Említettem, hogy néha az otthon a legveszélyesebb hely a gyermekek számára.