"to cut down" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to cut down" po węgiersku

EN to cut down
volume_up
{czasownik}

The Slovak minority has also been cut down from 300 000 to 10 000 members.
A szlovák kisebbség tagjainak száma 300 000-ről 10 000-re csökkent.
For a man on the spot might just conceal some rich picking for himself in the general confusion, though Fulk's weighty hand and a quick noose for those caught had cut down such thievery to a shadow.
Mivel ott könnyedén elrejthet bárki bármit, Fulk keményen sújtott le azokra, akiket tolvajláson kaptak, így aztán minimálisra csökkent a lopások száma.
to cut down (też: to abridge, to curtail)
to cut down (też: to abridge, to garble, to wrong)
to cut down (też: to lessen, to pull in, to send down)
to cut down (też: to chop off, to clip, to cut off, to hew)
volume_up
levág {czas.}
to cut down (też: to cut back, to pare, to pare down, to scrimp)
volume_up
lefarag {czas.}
to cut down
volume_up
meghúz {czas.} (cikket)

Przykłady użycia - "to cut down" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI've scanned it, and I had [cut] send down its bugging team to take a look too.
.[törölve], hogy küldje le a poloskakereső csapatot, és ők is nézzék meg.
EnglishCome and cut down an old man, and tell yerselves what mighty heroes ye are!
Gyertek és vágjatok le egy öregembert, hogy legyen majd mivel dicsekednetek!
EnglishOur thoughts can only go out to them today as they were cut down in the prime of life.
Minden gondolatunk körülöttük forog ma, akiket életük virágjában ért a halál.
EnglishNow, what we need to do in the future is to ensure that tax evasion is cut down.
A jövőben azt kell biztosítanunk, hogy visszaszoruljon az adóelkerülés.
EnglishWe have to cut down some of the barriers within and between the professions.
Át kell törnünk bizonyos, a szakmákon belüli és a szakmák közötti gátakat.
EnglishThe orc-chieftain who cut him down left the realm in the hands of his seven sons.
Az ork törzsfő, aki levágta, hét fiának kezében hagyta el a birodalmat.
EnglishBetter, I think, had I let Rhulad cut the bastard down where he stood.
Talán jobb lett volna, ha hagyom, hogy Rhuland lenyisszantsa a gonosztevő fejét.
EnglishA raider staggered through the arch from the kitchen and Kham cut him down.
A konyhabejáróból egy zsoldos támolygott ki, és Kham azonnal szitává lőtte.
EnglishAs the team ran back, two were cut down by fire from the tops of the walls.
Visszafelé rohantukban kettejüket lelőtték a fal tetejéről tüzelő katonák.
EnglishDuring the Cultural Revolution in China many square kilometres of forest were cut down.
A kínai kulturális forradalom idején sok négyzetkilométernyi erdőt kivágtak.
EnglishAfter he cut down Parasim, he rode off to the south with about a dozen other survivors.'
Miután levágta Parasimot, egy tucatnyi másik túlélővel együtt elvágtatott dél felé.
EnglishThose who have been homed can be cut down without question wherever they are found.
Azokat, akiket halálra ítéltek, minden kérdés nélkül le lehet mészárolni, ahol érik őket.
EnglishBishop Patricius has told me that all the sacred groves have been cut down!
Patrícius püspök azt mondta nekem, hogy az összes szent ligetet kivágták!
EnglishIf I see later that we have cut down on speaking time then I may give the floor again.
Ha később úgy látom, hogy marad felszólalási idő, ismét megadhatom a szót.
EnglishThey won't get the bride, but they'll cut down the groom and lots of guests.'
Nem ölik meg a menyasszonyt, de a vőlegényt és egy csomó vendéget igen.
EnglishThe white-jacketed steward winged one in the shoulder before he was cut down.
A fehér zakós őr-pincér egyiküket vállon lőtte, mielőtt leterítették.
EnglishThey could perhaps reach the midpoint of the hall before fifty swords cut them down.
Mire a terem közepéig érnek, már legalább ötven kard szúrná le őket.
EnglishAnd if happily it bear fruit: but if not, then after that thou shalt cut it down.
De Jézus ezt felelte: "Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember."
EnglishBut for the love of hell, he had not planned to cut down Sharpies!
De hát az isten szerelmére, ő nem tervelte ki előre, hogy leszúrja Sharplest!
EnglishIs it really reasonable that so much forest has to be cut down and the produce exported?
Valóban ésszerű dolog lenne ilyen rengeteg sok erdőt kivágni, és a termékeket exportálni?