"CPA" - węgierskie tłumaczenie

EN

"CPA" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "CPA" w kontekście.

Przykłady użycia - "CPA" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA new statistical classification of products by activity (CPA) (vote)
A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása (CPA) (szavazás)
EnglishI passed my CPA exam before I went away with the Marine Corps-certified public accountant.
A könyvelői vizsgát azelőtt tettem le, hogy bevonultam volna a tengerészgyalogsághoz.
EnglishBill DeHorne had been a CPA in the firm of Dean, Green, and Lathrop for thirty years.
Bill DeHorne harminc évig könyvelősködött Dean, Green és Lathropnál.
EnglishHis CPA certificate had lapsed, but he could still read a balance sheet.
A mérlegképes könyvelői engedélye már lejárt, de azért még ki tudott értékelni egy pénztárkönyvet.
EnglishI would also call for a referendum to be held, as stipulated in the Comprehensive Peace Agreement (CPA).
Kérem egy népszavazásnak az átfogó békemegállapodásban előírt módon való megtartását is.
EnglishContract CPA 70-40, SwRI Project 21-2811.
Szerződés száma: CPA 70-40, SwRI, projekt száma: 21-2811.
EnglishHe was a C.P.A. and looked it very inch.
Hites könyvvizsgáló, és annak is látszott minden ízében.
English'Howard Mitla, CPA, at your service.
- Howard Mitla, hites könyvvizsgáló; állok rendelkezésére.
EnglishMaybe I should retire and become CPA.
EnglishJimmy's a retired CPA from Boston who lives at the lake year-round since his wife died back in 1987 or '88.
Jimmy Bostonban volt hites könyvvizsgáló, de már nyugdíjba vonult, és amióta a felesége 1987-ben vagy 88-ban meghalt, végleg kiköltözött a tóparti házába.
EnglishI also call on all 27 EU Member States to immediately recognise this new African nation on 9 July as decreed in the CPA.
Felszólítom az EU 27 tagállamát is, hogy azonnal ismerjék el ezt az új afrikai államot július 9-én, amint azt az átfogó békemegállapodás előírja.
EnglishIn January 2011, as provided for in the CPA, a referendum marked the last leg of the road towards the independence of the south from northern Sudan.
A 2011. januári népszavazás a békeszerződésben előkészített módon az utolsó állomást jelentette Dél-Szudán függetlenné válásának útján.
EnglishOne of the basic principles of the CPA was the establishment of democratic governments based on respect for diversity and basic freedoms.
Az átfogó békeszerződés egyik alapelve az volt, hogy a demokratikus kormányokat a sokféleség és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására kell alapozni.
EnglishWith the signing of the Naivasha Agreement and the Comprehensive Peace Agreement (CPA) (2005), 20 years of conflict between the north and south formally came to an end.
A Naivashai Egyezmény és az átfogó békeszerződés 2005-ben történt aláírásával Észak és Dél húsz éve tartó viszálya zárult le hivatalosan.
EnglishHoward uttered a deep and primitive howl — a sound such as had never before escaped his polite set of CPA vocal cords — and flailed at the edge of the door.
Howard mély, ősemberi ordítást hallatott - ilyen hang még sohasem hagyta el illemtudó könyvvizsgálói torkát -, és hozzácsapódott az ajtófélfához.

Pozostałe hasła

English
  • CPA

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.