"to conclude" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to conclude" po węgiersku

EN to conclude
volume_up
[concluded|concluded] {czasownik}

Ezzel a kérdések órája befejeződik.
We will keep Parliament fully informed as it will be asked to grant its consent for conclusion once it is concluded.
A Parlamentet folyamatosan és mindenre kiterjedően tájékoztatjuk, mivel amint a tárgyalás befejeződik, a megállapodás megkötésének jóváhagyását fogjuk kérni.
We therefore hope, as I have said, that this work will be concluded, that the report will be published and that any recommendations made by this Troika will also be made known to us.
Ezért reméljük, amint az imént mondtam, hogy a munka befejeződik, a jelentést nyilvánosságra hozzák, és amennyiben a trojka tesz valamilyen ajánlást, azt tudomásunkra hozzák.
to conclude (też: to close, to end, to pan out, to terminate)
to conclude (też: to end, to finish)
volume_up
lezár {czas.} (vitát)

Przykłady użycia - "to conclude" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo conclude, I once again congratulate the rapporteur and the shadow rapporteurs.
Végezetül még egyszer szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyékelőadóknak.
EnglishIn any case, I would like to conclude by thanking you for the work you have done.
Végezetül ettől függetlenül szeretném önöknek megköszönni az elvégzett munkát.
EnglishTo conclude, we managed to reach compromises on several points in this report.
Összefoglalva, számos kérdésben sikerült kompromisszumra jutnunk a jelentésben.
EnglishI would like to conclude by thanking, first of all, the European Parliament.
Befejezésül szeretnék köszönetet mondani, mindenekelőtt az Európai Parlamentnek.
EnglishWhat, though, are you going to conclude in June with regard to the 2020 strategy?
Milyen következtetést fognak levonni júniusban a 2020-as stratégiát illetően?
EnglishTo conclude, the EU should give a new impetus to the neighbourhood programme.
Befejezésképpen, az EU-nak új lendületet kell adnia a szomszédsági programnak.
EnglishIt is now up to members of the European Parliament to conclude the process.
Most az európai parlamenti képviselőkön a sor, hogy befejezzék ezt a folyamatot.
EnglishSome of these negotiations have already ended and others are set to conclude by 2010.
A tárgyalások némelyike már befejeződött, míg a többit 2010-ben tervezik lezárni.
EnglishWe have not had the time to finish our work nor to conclude our debate on this issue.
Nem volt időnk a munkánkat befejezni, és lezárni az e témáról folytatott vitát.
EnglishThe European Union must conclude the framework agreement as soon as possible.
Az Európai Uniónak a lehető leggyorsabban meg kell kötnie ezt a keretmegállapodást.
EnglishWe regretfully conclude that the Soviet Union will continue on its reckless course.
Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a Szovjetunió nem hagy fel felelőtlen tetteivel.
EnglishI will conclude, Mr President, Minister, with a suggestion for future generations.
Elnök úr, miniszter asszony, a jövő generációi számára szánt javaslattal fejezném be.
EnglishTo conclude, the question of the budget was mentioned here - budgetary appropriations.
Végül a költségvetés - a költségvetési előirányzatok - kérdése is szóba került.
EnglishEvery twenty years, I conclude; six times or one hundred and twenty years in all.
Alkalmanként húsz év olvastam ki ebből én; és hatszor húsz az annyi, mint százhúsz év.
EnglishOne might well conclude that time passes very slowly in the region of the Bosporus.
Az ember arra a következtetésre juthat, hogy a Boszporusz partjain poroszkál az idő.
EnglishI think that, with those clarifications made, we can conclude, Mr President.
Úgy vélem, hogy e tisztázó jellegű megjegyzések után lezárhatjuk a vitát, elnök úr.
EnglishI would like to conclude by thanking Commissioner Špidla and wishing him every success.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani és sok sikert kívánni Špidla biztos úrnak.
EnglishLet me conclude by expressing my thanks to the Slovenian Presidency of the Council.
Befejezésül szeretném köszönetemet kifejezni a Tanács szlovén elnökségének.
EnglishThe G20 want to conclude the World Trade Organisation negotiations before 2012.
A G20 2012 előtt szeretné lezárni a Kereskedelmi Világszervezetben folyó tárgyalásokat.
EnglishAnd so, I'll conclude by saying we've looked at 20 people with schizophrenia.
Végül pedig arról beszélnék, hogy megvizsgáltunk 20 skizofréniás személyt.