"compilation" - węgierskie tłumaczenie

EN

"compilation" po węgiersku

EN compilation
volume_up
{rzeczownik}

compilation (też: construction, design, drafting, engrossment)
compilation
compilation

Synonimy (angielski) dla "compilation":

compilation

Przykłady użycia - "compilation" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere is no Index Major; none except the poor synopsis of my compilation.
Nincs tárgymutató; semmi, legfeljebb csak az én szerény feljegyzéseim.
EnglishI particularly wish to mention the compilation of lists of terrorists.
Szeretném külön megemlíteni a terroristák listáinak összeállítását.
EnglishThe fourth was another compilation of recent news articles about lung cancer trials.
A negyedik dokumentum ismét újonnan megjelent cikkeket foglalt össze, ezúttal a tüdőrákkal kapcsolatos perek tárgyköréből.
EnglishSoon he was outlining the Encyclopedie, the great compilation of knowledge supervised by Diderot.
Hamarosan már az Enciklopédiát fejtegette, a Diderot irányításával összeállított, hatalmas, tudományos kompilációt.
EnglishCurrently the compilation of energy statistics is slow, inefficient and often incomplete, and even inaccurate.
Jelenleg az energiastatisztikák összeállítása lassú, kevéssé hatékony és gyakran nem teljes, sőt pontatlan is.
EnglishIt will consist only of collection and analysis of data on the Kavaznya site, and a compilation of possible options.
Semmi mást nem teszünk, csak összegyűjtjük és elemezzük a kavaznyai anyagokat, megvizsgáljuk a lehetőségeket.
EnglishCitizens will find a comprehensive compilation of information about the different contact people in the EU institutions.
A polgárok átfogó információgyűjteményt találnak az uniós intézményeknél működő különböző kapcsolattartó személyekről.
EnglishDisable implicit package compilation
EnglishDaily life for millions in the developed countries is not only comfortable but a compilation of wonders that borders on the miraculous.
A fejlett országok embermillióinak élete nemcsak hogy kényelmes, de tele van a hihetőség határát súroló csodákkal.
EnglishCitizens will find a comprehensive compilation of information about the different contact people in the EU institutions.
Tehát az EU intézményeinek különböző kapcsolattartóira vonatkozó átfogó információgyűjtemény áll majd az állampolgárok rendelkezésére.
EnglishWithout this effort to ensure rigour in the use and compilation of data, the promises of rigour will not be kept.
Az adatok felhasználásában és összeállításában érvényesülő szigort célzó erőfeszítések nélkül a szigorúságra tett ígéreteket nem lehet betartani.
English*** Compilation aborted ***
English(9) In the field of balance of payments statistics, the ECB and the Commission coordinate work on compilation issues as appropriate.
(9) A fizetésimérleg-statisztikák területén az EKB és a Bizottság koordinálja az összeállítással kapcsolatos munkákat, amennyiben ez célszerű.
EnglishThe timely provision of quarterly balance-of-payments figures is a prerequisite for the compilation of these quarterly European accounts.
A negyedéves fizetésimérleg-adatok határidőn belül történő benyújtása előfeltétele annak, hogy ezek a negyedéves európai számlák elkészüljenek.
EnglishThe resolution is, therefore, a compilation of what has been achieved, but it also contains all manner of things that have not been achieved.
Az állásfoglalás ennélfogva azt foglalja össze, hogy mit sikerült mostanáig elérni, de magában foglal mindenféle olyan dolgot is, amely eddig nem teljesült.
EnglishLike him, I also support the opinion that the compilation of good quality and comparable job vacancy statistics is a European priority.
Hozzá hasonlóan én is támogatom azt a véleményt, miszerint az üres álláshelyekre vonatkozó jó minőségű és összehasonlító statisztikák összeállítása európai prioritás.
EnglishThe compilation of tables proposed by the regulation is somewhat complex and the collection of so much information is, in my opinion, an unreasonable burden.
A rendelet által javasolt táblázatok összeállítása meglehetősen bonyolult, és ilyen sok adat összegyűjtése véleményem szerint túlzott terhet jelent.
EnglishOne thing that I have been calling for repeatedly is the compilation of a list of safe third countries in order to speed up decisions.
Az egyik dolog, amit már többször kértem, egy, a biztonságos harmadik országokról szóló lista összeállítása, mert ennek segítségével felgyorsítható lenne a döntések meghozatala.
EnglishMy friends, he said, when a gentleman, whose name is unknown to me, pens a compilation on the mystery of the pyramids, he can say only what by now even children know.
Agli nyilván a társalgási angolt is jól ismerte, mert leplezetlen elégtétellel nyugtázta ezt a megjegyzést, és egy csöppet sem szégyellte, hogy hiú.
EnglishDuring the compilation of this report and its amendment, it was clear that the biggest deficit in MiFID implementation has been the lack of a market version of a European consolidated tape.
A jelentés kidolgozása és módosítása során nyilvánvaló volt, hogy az MiFID végrehajtása terén a legnagyobb hiányosság az európai CT-rendszer hiánya.