"compatriot" - węgierskie tłumaczenie

EN

"compatriot" po węgiersku

EN compatriot
volume_up
{rzeczownik}

compatriot (też: fellow countryman)
As a result, for example, many of my Galician compatriots have left the country at the average rate of one thousand people per year since President Chávez came to power.
Ennek következtében például sok galiciai honfitárs hagyta el az országot; évente átlag ezer fő hagyja el az országot Chávez elnök hatalomra jutása óta.

Przykłady użycia - "compatriot" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishGran Maestro, he asked, did my illustrious compatriot look up the Barone in Baedeker?
Gran Maestro kérdezte , jeles honfitársam megkereste a bárót a bédekkerben?
EnglishBut what is my pitted compatriot thinking three tables down?
De vajon min töri a fejét az én ragyás honfitársam három asztallal arrább?
EnglishI am going to have the pleasure of giving the floor to my compatriot, Mr Carnero González.
Most abban az örömben van részem, hogy honfitársamnak, Carnero González úrnak adhatom meg a szót.
EnglishDo you think your compatriot has looked him up in Baedeker?
Mit gondolsz, a honfitársad őt is kikereste a bédekkerből?
EnglishShould we have them take it and the chairs down and make a special showing of it for your compatriot?
Mit gondolsz, ne fordítsuk arrébb a székeket meg a képet, ne tartsunk a honfitársadnak külön kiállítást?
EnglishThat compatriot of yours replied that there was no need to show on the outside what one felt in his heart.
Ez a honfitársuk azt válaszolta, hogy nem szükséges a külszínen mutatni, amit valaki a szívében érez.
EnglishYour pitted compatriot eats in bed at his hotel, my colleague tells me, he confided to the Colonel.
Ragyás honfitársa ágyban reggelizik a szállodájában, azt mondja a kollégám közölte bizalmasan az ezredessel.
EnglishFinally, I would like to congratulate the rapporteur, my compatriot, Mrs Matias, on the work she has done.
Végezetül gratulálni szeretnék az előadónak, honfitársamnak, Matias asszonynak az általa végzett munkához.
EnglishYour compatriot is over there in hearing distance.
EnglishTell him not to take any checks from junior officers on the Bank of Odessa, and thank you for the data on my compatriot.
Mondja meg neki, hogy alantos tisztektől ne fogadjon el odesszai bankra szóló csekket, és köszönöm a honfitársamra vonatkozó adatokat.
EnglishCan he be a compatriot?
EnglishMy compatriot is dead.
EnglishHis compatriot Mr Mölzer alluded to Mr Hans-Peter Martin, his past and his conduct, and therefore pursuant to Rule 151 he has the right to reply.
Mivel honfitársa, Mölzer úr Hans-Peter Martin úr múltbeli és jelenlegi viselkedéséről tett megjegyzéseket, a 151. cikk értelmében jogában áll ezekre válaszolni.
EnglishI therefore agree with my compatriot, the rapporteur, on everything he has said on this issue, and fully endorse his report, and I congratulate him on this.
Ezért értek egyet honfitársammal, az előadóval mindenben, amit a kérdéssel kapcsolatban elmondott és teljes mértékben támogatom a jelentést és gratulálok neki.
EnglishAs you know, your compatriot, General Patrick Nash, is the commander of the operation and the Presidency of the Council wants to pay special tribute to his professionalism.
Mint tudják, honfitársuk, Patrick Nash tábornok a művelet parancsnoka, és a Tanács elnöksége szeretné kifejezni különleges tiszteletét a hozzáértéséért.
EnglishCertain political forces, which support the Kremlin's so-called compatriot protection policy, are still manoeuvring, through these people, for an increase in their own political capital.
Bizonyos politikai erők, amelyek támogatják a Kreml ún. honfitársvédelmi politikáját, még mindig ezen embereken keresztül próbálnak nagyobb politikai befolyásra szert tenni.