"communiqué" - węgierskie tłumaczenie

EN

"communiqué" po węgiersku

EN communiqué
volume_up
{rzeczownik}

At national level, budgetary discipline is based on stupid penalties like those that the Franco-German communiqué is attempting to state and ratify today.
A nemzeti szintű költségvetési fegyelem ostoba büntetéseken alapul, ahhoz hasonlókon, amelyeket a francia-német közlemény ma megpróbál előterjeszteni és ratifikálni.
Indeed, while complementing each other, the Nairobi Joint Communiqué and the Goma Conference represent an encouraging start - but only a start - of a difficult and lengthy process.
A Nairobi közös közlemény és a gomai konferencia, amelyek kiegészítik egymást, egy nehéz és hosszadalmas folyamat bíztató kezdetét, de csak a kezdetét jelentik.
communiqué (też: official statement)

Przykłady użycia - "communiqué" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAccording to Circe, this was his ultimate communiqué: I was a radio repairman.
Circe állítása szerint végső közleménye így szólt: Rádiószerelő voltam.
EnglishThe President tossed the communique aside and regarded the advisers around him.
Az elnök félrelökte a nyilatkozatot, és végignézett tanácsadóin.
EnglishHere's her communique from the embassy in Singapore, dated sixteen hours before the attack began.
Itt a szingapúri követségünk jelentése, tizenhat órával a támadás kezdete előtt.
EnglishMany of Parliament's suggestions correspond with the actions proposed in the Bruges Communiqué.
A Parlament számos javaslata megegyezik a bruges-i közleményben javasolt intézkedésekkel.
EnglishThe President scanned the communique quickly, then returned to his chair stiff with shock.
Az elnök gyorsan átfutotta a jelentést, aztán a megrázkódtatástól mereven tért vissza a helyére.
EnglishWhen Yuri went to his room one morning at two a.m. he found a communique from the Elders in his printer.
Amikor egyszer hajnali kettőkor fölment a szobájába, a nyomtatóban a Vének üzenete várta.
EnglishThey have sunk almost without trace in this communiqué.
Szinte nyomtalanul eltűntek ebben a közleményben.
EnglishWe made that very clear in the last G7 communiqué.
Ezt világosan tisztáztuk a G7 korábbi közleményében.
EnglishA week later, in a communiqué we approved, the Commission proposed an EU-level policy framework for action.
Egy héttel később a Bizottság egy általunk jóváhagyott közleményben EU-szintű cselekvési politikai keretet javasolt.
EnglishWe've received a communiqué from Australia.
Kaptunk egy hivatalos jelentést Ausztráliából.
EnglishYou know our nature, read the communique.
English1 have not yet had an official communique from my government, but I tell you for myself, this is terrible beyond words.
Még nem áll rendelkezésemre hivatalos kormánynyilatkozat, de a magam nevében elmondhatom, hogy erre a szörnyűségre nem találni szavakat.
EnglishPresident, I've been given a communique by the Chinese government, a reply to your last message requesting withdrawal from the Philippines.
Elnök úr, egy közleményt kaptam a kínai kormánytól, válaszul a Fülöp-szigeteki visszavonulást követelő üzenetére.
EnglishThis is an emergency communiqué.
EnglishThe Council is very pleased with this communiqué, and I am pleased that you regard this, Mrs Berès, as a step in the right direction.
A Tanács rendkívül örül ennek a közleménynek, és örömömre szolgál, hogy ön, Berès asszony ezt a helyes irányba tett lépésnek tekinti.
EnglishHe had always despised Kuznet-sov, spinning his world of words and images, pretending that power came from an official communiqué.
Mindig is lenézte a szavak és szóvirágok világában keringő Komarovot, aki úgy tett, mintha a hatalom egy hivatalos kommünikéből származna.
EnglishHe'd have to reply to the venomous, but entirely predictable, communique that had arrived with the Station Chief, which was now sitting in the center of his desk.
Neki kellett válaszolnia a dühös levélre, amelyet a magyarok arrogáns módon magával az állomásfőnökkel kézbesíttettek.
EnglishIt is true: Georgia was assured that she would become a NATO member and that is officially inscribed in the Final Communiqué of the Bucharest NATO summit,
Igaz: Grúziát biztosították a NATO-tagságról, és ez hivatalosan is szerepel a bukaresti NATO-csúcstalálkozó záró közleményében,
EnglishWe have also insisted that the commitment to reject protectionism in all its forms be directly included in the EU-Mercosur joint communiqué.
Ahhoz is ragaszkodtunk, hogy a protekcionizmus valamennyi formájának elutasítása melletti elkötelezettség közvetlenül szerepeljen az EU-Mercosur közös nyilatkozatban.