"cold" - węgierskie tłumaczenie

EN

"cold" po węgiersku

volume_up
cold {rzecz.}
volume_up
cold {przym.}

EN cold
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

cold (też: chill, frost, nip)
volume_up
fagy {rzecz.}
The cold was bitter and instantaneous, after the inferno in the cave.
Hirtelen mart belé a fagy a barlang pokoli katlana után.
If he stayed immobile like this, the cold seeping deeper into his core, he'd be dead long before nightfall.
Ha nem mozog, csontig áthűl, és halálra fagy, mielőtt leszállna az este.
No man in his right mind would do such work, if it were not for fear of cold and hunger.
Józan eszű ember nem is vállalkoznék rá, ha nem kergetné a fagy meg az ínség.

2. Medycyna

volume_up
nátha {rzecz.}
When we suffered from things such as the common cold.
Mikor a nátha még népbetegségnek számított.
Well, when you get a cold, don't I take good care of you?
Mindig kéznél vagyok, ha elkap a nátha, nem igaz?
Az őrület nem olyan, mint a nátha.
cold (też: cold in the head)

Przykłady użycia - "cold" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishShe was gasping from the cold, but there wasn't much Clark could do about that.
Az alig kapott levegőt a hidegben, de hát sokat ezen már Clark sem segíthetett.
EnglishThere was nothing like finding a corpse or two to make a cold day colder still.
Ilyenkor, ha hullákat találtak, valahogy hidegebbnek érezte az ember a hideget.
EnglishIn fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
Valójában újra csatlakozunk a NATO-hoz, bár a hidegháború már 1990-ben véget ért.
EnglishIt was very cold and the gay lights of the Krntnerstrasse did little to warm them.
A csípős hidegben a Kárntnéierstrasse vidám fényeinek alján sem melegedtek meg.
EnglishThank you--thank you--I had a severe cold last week but I've got over it now.
Köszönöm köszönöm, a múlt héten csúnyán meghűltem, de most már túl vagyok rajta.
EnglishIn a blinding sheet, mingled with hail, it drove against the cliff, bitter cold.
Ömlött vakítóan, jéggel keverve, keserves hidegen, csak úgy verte a sziklát.
EnglishAnd then it was eighteen hours in cold storage before the embalming was done.
Aztán tizennyolc órán keresztül a hűtőben volt, és csak ezután balzsamozták be.
EnglishAnne said in a cold voice, Superintendent Battle can ask me anything he likes.
Battle főfelügyelő azt kérdez tőlem, amit csak akar mondta fagyos hangon Anne.
EnglishBut this cold, deliberate, vindictive poisoning - and so calm and collected.
De ilyen hidegvérrel, előre megfontoltan, bosszúszomjasan megmérgezni valakit...
EnglishThe cold was the taste of lemons and the vacuum was a rake of talons on his skin.
A hidegnek citromíze volt, és a légüres tér karomként szántott végig a bőrén.
EnglishThe ring of elven guardians was solid around him now, and their eyes were cold.
Az elfek gyűrűje mintha megszilárdult volna körülötte, tekintetük hidegen meredt rá.
EnglishThe cold died away at once, and with the loud crash of voices and pots and
Biccentett a meghajszolt ajtónállónak, és Samuelre mutatva jelezte, hogy várják.
EnglishHe could hear the words echo in the pounding of his heart, cold and certain.
Hallotta a szavak visszhangját szívének lüktetésében, hidegen és cáfolhatatlanul.
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
Ezért még inkább sajnálom, hogy elítélően kell nyilatkoznom erről a témáról.
EnglishAfter forty years wed finally won the Cold War; the Soviet empire was crashing down.
Negyven év után végre megnyertük a hidegháborút, a szovjet birodalom összeomlott.
EnglishBarefoot, cold but not aware of it, she traced out the circle under the ring stones.
Mezítláb, átfagyva - bár nem érezte a hideget - követte a kört a kövek tövénél.
EnglishBut next morning dawned cold and chill, with the moors hidden in a thick mist.
Másnap azonban hidegre és fagyra virradtunk, a mocsarak sűrű ködbe rejtőztek.
EnglishThe Srinshee shrugged, and the young man suddenly felt something cold atop his head.
A Srinshee megvonta a vállát és Elminster hirtelen valami hideget érzett a fején.
EnglishThis picture is really fuzzy, I apologize; I had a bad cold when I took it.
A kép eléggé elmosódott, bocsánat, nagyon meg voltam fázva, amikor készítettem.
EnglishBut my mind was like a stranger, a cold hearted stranger with a gun in his hands.
Az agyam azonban egy idegen volt, egy kőszívű idegen pisztollyal a kezében.