EN closed
volume_up
{przymiotnik}

closed (też: close, fast, included, serried)
volume_up
zárt {przym.}
There waiting was a small closed carriage, drawn by an anbaric locomotive.
Kisméretű zárt vagon várakozott rájuk, anbár hajtású mozdonyhoz csatolva.
- the establishment of closed and protected housing for breeding stock and their piglets,
- a tenyészállomány és malacai részére zárt és védett ólak kialakítása,
What are the possible negative repercussions of opening up some closed professions?
Milyen esetleges kedvezőtlen következményei lehetnek néhány zárt szakma megnyitásának?
closed (też: close, shut)
volume_up
csukott {przym.}
With my eyes closed, I surrendered to the eerie paralyzing pleasure of it.
Csukott szemmel adtam át magamat a hátborzongató, bénító gyönyörnek.
He had dark glasses on, but I could just see through them to his closed eyes.
Napszemüveget viselt, de keresztülláttam rajta; láttam a csukott szemét.
Please, I said, even as I kissed her throat, and her cheekbones and her closed eyes.
- mondtam, a torkát, a járomcsontjait, csukott szemét csókolva.
closed (też: confined, fast, pent-up, pent)
volume_up
bezárt {przym.}
The tobacco factory in Strasbourg has closed down, but people are still smoking.
A strasbourgi dohánygyár bezárt, de az emberek még mindig dohányoznak.
He looked for a paperback thriller, but the station newsstand was closed.
Vett volna valami krimit, de a pályaudvari újságos is bezárt.
I passed a mailbox, a closed gate, and a lane that disappeared into the forest.
Elmentem egy postaláda, egy bezárt kapu és egy, az erdőbe vesző ösvény mellett.

Przykłady użycia - "closed" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs the doors closed, he picked up the receiver, and pressed the tiny red button.
Ahogy csukódott az ajtó, fölemelte a kagylót, és benyomta az apró, piros gombot.
EnglishI closed up shop after my wife died, and I've been roaming the world ever since.
A feleségem halála után bezártam a boltot, és azóta egyfolytában a világot járom.
EnglishShe entered and seated herself, while Visbhume closed the door and shot the bolt.
Glyneth bent leült egy székre, Visbhume pedig becsukta és elreteszelte az ajtót.
EnglishGrumman's eyes were half-closed; his daemon sat on his knee, watching Lee warily.
Grumman szemhéja leereszkedett, daimónja a térdén ült, óvatosan méregette Lee-t.
EnglishI fell back down on the bed and my eyes closed, though I willed them to stay open.
Visszahanyatlottam az ágyra, a szemem becsukódott, pedig nyitva akartam tartani.
EnglishI set it up again, then went back to the van and slammed the rear doors closed.
Helyére állítottam, aztán visszatértem a mikrobuszhoz, és bevágtam a rakodóajtót.
EnglishSutton closed her eyes, remembering the decay of the mansion year by year.
Mrs. Sutton lehunyta szemét, úgy emlékezett, hogyan enyészett évről évre a ház.
EnglishI closed the door again and followed my flashlight beam back into the kitchen.
Megint becsuktam az ajtót, és zseblámpám fényét követve visszamentem a konyhába.
EnglishThe elevator doors closed behind them, and around them the air grew warmer again.
A lift ajtaja bezárult mögöttük, s körülöttük ismét melegedni kezdett a levegő.
EnglishShe leaped onto his back as his hand closed over the shaft of the Toque mallet.
Jack hátára ugrott, abban a pillanatban, amikor Jack megmarkolta az ütő nyelét.
EnglishAnimal compound to your left. to your right. please keep all car windows closed.
00:30:05.64,00:30:11.52 Amikor áthajtanak a Szafarin, kérem húzzák fel az ablakot!
EnglishVery strange ... to my mind, nothing prevented the accounts from being closed.
Rendkívül furcsa... véleményem szerint semmi nem gátolja a beszámoló lezárását.
EnglishRodin had another word with Kowalski on the threshold, then closed the door again.
Rodin még a küszöbön állva mondott valamit Kowalskinak, aztán betette az ajtót.
EnglishThis time the door closed on his neck and head, and she heard a crunching sound.
Az ajtó ezúttal Cujo nyakára és fejére csapódott, és Donna reccsenő hangot hallott.
EnglishCase closed, Jack concluded, sticking the unread sheets of paper in his out basket.
Az ügy lezárva fejezte be Jack, s az elolvasatlan papírlapokat a kosarába dobta.
EnglishShe closed her eyes, her imagination filling in the implications too vividly.
Be kellett hunynia a szemét, a képzelete olyan élénken rajzolta elé a helyzetet.
EnglishI closed the curtain, feeling that my last impression was in keeping with the rest.
Berántottam a függönyt, utolsó benyomásom tökéletesen méltó volt az eddigiekhez.
EnglishBut why would curtains in one window be closed, while the other curtains were not?
De miért vannak az egyik ablakon behúzva a függönyök, és miért elhúzva a másikon?
EnglishThe man closed the door behind them and hooked a wire over a nail to keep it shut.
A férfi becsukta mögöttük az ajtót, kilincs gyanánt dróthurok és szög szolgált.
EnglishThey built up their walls and closed up their gates and forgot their purpose.
Fölépítették falaikat, bezárkóztak kapuik mögé és megfeledkeztek a feladatukról.