"clever" - węgierskie tłumaczenie

EN

"clever" po węgiersku

volume_up
clever {przym.}

EN clever
volume_up
{przymiotnik}

clever (też: astute, bright, canny, nimble)
volume_up
okos {przym.}
Brightling was ruthless, but not sufficiently clever rather, too clever.
Brightling könyörtelen ugyan, de nem elég okos... pontosabban túl okos.
It's clever, damnably clever, Mr Easterbrook.
Okos munka, észvesztően okos munka, Mr. Easterbrook.
He was very clever, using subordinates with other connections.
Õ nagyon okos volt, beosztottakon és egyéni kapcsolatokon keresztül dolgozott.
clever (też: able, acute, adept, adroit)
volume_up
ügyes {przym.}
It was too dangerous to be clever in this game, because you could never be clever enough.
Ebben a játékban túl veszélyes volt ügyesnek lenni, mert sohasem lehettél elég ügyes.
And she is as clever domestically as she is intellectually.
A házimunkában is éppolyan ügyes, mint amilyen intelligens.
Thou art as clever as Husain Bux that forged the Treasury stamps at Nucklao.
Olyan ügyes vagy, mint Husain Bux, aki Nucklaoban a kincstári bélyegeket hamisította.

Synonimy (angielski) dla "clever":

clever

Przykłady użycia - "clever" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe's supposed to be clever, you know, said Miss Bunner with frank disapproval.
Állítólag roppant intelligens mondta Miss Bunner, nem is leplezve rosszallását.
EnglishWe have to be more clever, infinitely more clever, as we face our enemies here.
Ravasznak kell lennünk, sokkal ravaszabbnak, ha ellenségeinkkel nézünk szembe.
EnglishIt's frightening, you know, how soon money goes if you're not clever about it.
Tudod, ijesztő, milyen gyorsan fogy a pénz, ha az ember nem tud okosan bánni vele.
EnglishJust one thing, and if they were clever about it, maybe nobody really would notice.
Mindössze egyetlen dolgot, és ha okosan csinálják, talán senki sem veszi észre.
EnglishTheir plan would, no doubt, be frightfully bold and clever... and get them all killed.
Tervük nyilván ijesztően vakmerő és ravasz lesz... és egy szálig belepusztulnak.
EnglishHe considered him clever - cleverness, to him, being a kind of amiable lunacy.
Okosnak tartotta, és az okosság afféle rokonszenves elmebaj volt a szemében.
EnglishWe must not reinvent the wheel, because this would be neither efficient nor clever.
Nem kell feltalálnunk a spanyolviaszt, mert az nem lenne sem hatékony, sem ésszerű.
EnglishFor a moment, he reluctantly admired Saul for being more clever than he'd expected.
Egy pillanatra Eliot szinte csodálta Sault, amiért ügyesebb volt, mint hitte.
EnglishOdd's fish, but you can't think half as clever as you think you can, now, can youhey?
- Ó valóban, de feleannyira sem vagy eszes, mint ahogy azt gondolod, nem igaz?
EnglishElminster had long since lost count of the things that he thought most clever.
Elminster már nem volt képes számon tartani, hogy hányféle dologra gondolt.
EnglishThat was the one thing the story had left out, clever people that reporters were.
Ez volt az egyetlen, ami a cikkből kimaradt a riporterek nem buta emberek.
EnglishWhat I mean to say is he looked very, very clever, but very young and innocent also.
Vagyis hogy nagyon bölcsnek látszott, ugyanakkor nagyon fiatalnak és ártatlannak is.
EnglishI can see that, and hear it in your voice, and all about you is thoughtful and clever--.
Ezt látni, de hallani is a hangján, és egész lénye megfontolt értelmet áraszt...
EnglishWe have known for some time that a clever gang was at work, said the inspector.
Már jó ideje tudjuk, hogy ravasz bandával van dolgunk mondta a felügyelő.
EnglishI mean that you appear simple, and out of your simplicity comes a clever grasp.
Úgy értettem, hogy egyszerűnek látszol, és ebben az egyszerűségben rejlik éles értelmed.
English'Martel's even more clever than I thought, and he's starting to irritate me.'
Martel sokkal ravaszabb, mint gondoltam, és kezd egyre jobban bosszantani.
EnglishMadam, I think there are quite a few evil people who are quite clever, he said.
Úrnőm, szerintem azért jó pár fényes elme is akad a gonoszok között vitatkozott Flavius.
EnglishHe was grinning at her, pleased with himself for not being fooled by her clever ruse.
- A férfi most már vigyorgott, örült, hogy nem tudta megtéveszteni ez a nő.
EnglishA clever commander in the missile submarine would be doing things differently .
Ha nekem ilyen hajóm lenne, az amerikaiak soha nem vennék észre, hogy a közelükben járok.
EnglishWe had a sophisticated tongue, countless clever verbal shortcuts and common expressions.
Árnyalt nyelvet használtunk, amelyben hemzsegtek az elmés rövidítések és szóképek.