"clear majority" - węgierskie tłumaczenie

EN

"clear majority" po węgiersku

EN clear majority
volume_up
{rzeczownik}

clear majority

Przykłady użycia - "clear majority" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI welcome the adoption, by a clear majority of votes, of the EU budget for 2011.
Üdvözlöm az EU 2011-es költségvetésének egyértelmű többséggel történő megszavazását.
EnglishIt is clear that a majority of Parliament will support this directive too.
Nyilvánvaló, hogy a parlamenti többség ezt az irányelvet is támogatni fogja.
EnglishA clear majority of Canadians do not support their country's hunt.
A kanadaiak határozott többsége nem támogatja az országukban folyó vadászatot.
EnglishThere is clear evidence that a majority in every Member State supports the European Union.
Egyértelmű bizonyíték van arra, a többség minden tagállamban támogatja az Európai Uniót.
EnglishThe committee also heard from Mr Gobbo, and there was a clear majority in favour of the report.
A bizottság meghallgatta Gobbo urat is, és a jelentést egyértelmű többség támogatta.
EnglishThe fact is that a very clear majority of this European Parliament says 'No' to this system.
Az a helyzet, hogy az Európai Parlament többsége láthatólag nemet mond erre a rendszerre.
EnglishA clear majority of consumers feel uncertain of their position on the dance floor of trade.
A fogyasztók egyértelmű többsége érzi bizonytalannak a helyzetét a kereskedelem területén.
EnglishHere in this Parliament there is a clear majority in favour of the civil use of nuclear energy.
E Parlamentben egyértelmű többség támogatja az atomenergia polgári célú hasznosítását.
EnglishI welcome the clear majority in favour of the resolution on Turkey.
írásban. - (DE) Üdvözlöm a Törökországról szóló állásfoglalás melletti egyértelmű többséget.
EnglishI hope that we will get a clear majority in the House on Thursday, and I look forward to it.
Remélem, hogy egyértelmű többséget érünk el e Házban csütörtökön, amely elé várakozással tekintek.
EnglishYou have a clear majority for the line you are taking here.
Az Önök által itt képviselt vonalat a többség egyértelműen támogatja.
EnglishI am pleased that a clear majority has voted in favour of introducing these innovative solutions.
Örülök, hogy egyértelmű többség szavazott a szóban forgó innovatív megoldások bevezetése mellett.
English(FI) Madam President, I think it is very important that we voted in favour of this report with a clear majority.
(FI) Elnök asszony, nagyon fontosnak tartom, hogy a jelentés nagy többséget kapott.
EnglishMoreover, a clear majority of citizens are in favour of a complete ban on trade in seal products.
Az állampolgárok egyértelmű többsége támogatja továbbá a fókatermékek kereskedelmének teljes tilalmát.
EnglishBoth chambers of the Czech Parliament, by a clear constitutional majority, have backed the Lisbon Treaty.
A cseh parlament mindkét háza egyértelmű alkotmányos többséggel támogatta a Lisszaboni Szerződést.
EnglishToday, when there is once again a clear majority for the conservative parties in Italy, there are suddenly problems again.
Ma, amikor Olaszországban a konzervatív pártoknak ismét egyértelmű többsége van, hirtelen megint problémák vannak.
EnglishI am glad that the European Parliament has declared its support for adoption of this regulation by such a clear majority.
Örülök, hogy az Európai Parlament ily egyértelmű többséggel biztosította támogatásáról az említett szabályozás elfogadását.
EnglishTherefore, I can say as a Commissioner that I was surprised that restrictions were imposed on export bans by a clear majority.
Ezért biztosként elmondhatom, hogy nagyon meglepődtem azon, hogy egyértelmű többséggel korlátozták az exporttilalmakat.
EnglishTherefore, for a clear majority of Europeans, a cross is a religious symbol and, at the same time, a symbol which represents their values.
Ezért az európaiak döntő többsége számára a kereszt valóban vallási jelkép, és egyben olyan jelkép is, amely az értékeiket képviseli.
EnglishWithout a doubt, it is clear that the majority of buildings and private houses which exist currently will still be there not only in 2020, but in 2050 as well.
Teljesen világos, hogy a meglévő épületek és magánházak többsége nem csak hogy 2020-ban, de még 2050-ben is állni fog.