"casual" - węgierskie tłumaczenie

EN

"casual" po węgiersku

volume_up
casual {rzecz.}
volume_up
casual {przym.}

EN casual
volume_up
{rzeczownik}

Przykłady użycia - "casual" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishShe couldn't quite catch what was said, but it sounded light-hearted - casual.
Hogy mit mondott, azt nem értette, de elég könynyedén és természetesen hangzott.
EnglishHis whole posture was casual; he'd learned, beating about the world, I guess.
Olyan hanyag volt a tartása, amelyet csakis csavargásai közben sajátíthatott el.
EnglishJill's casual clothes-sneakers, jeans, and a sweater-made it easy for her to run.
Csak válltáskáját kellett az oldalához szorítania, hogy ne akadályozza a mozgásban.
EnglishHe had said it in a casual way as though a hundred guineas was nothing to him.
Olyan közömbös hangon mondta, mintha száz guinea mit se számított volna neki.
Englishsomeone in casual clothing asked.
Kinek van errefelé a legjobb tudományos laboratóriuma? kérdezte egy civil ruhás.
EnglishHe gave me a casual, then a suddenly sharpened side glance, and quickly turned away.
Közömbös, majd hirtelen elkomoruló pillantással nézett felém, s gyorsan elfordult.
EnglishHis invitation might have passed as casual, were it not for the undertone.
Egy odavetett megjegyzés, amelynek csak az alul rezgő hangsúly adott jelentőséget:
EnglishSeveral people from the embassy tagged along, keeping a casual eye on things.
A követségről többen utánuk oldalogtak, látszott, hogy a dolgokon tartják a szemüket.
EnglishI made a few casual enquiries, Decker continued, 'amongst police officers I've treated.
Kérdezősködtem egy kicsit, nem hivatalosan, csak úgy fű alatt folytatta Decker.
EnglishHe acknowledged Shimrod s presence with a glance and casual wave of the hand.
Shimrod jelenlétét egy pillantással és egy kézmozdulattal vette tudomásul.
EnglishSuch a strange combination of casual-klutz and Germanlike precision they were.
Hadd eméssze csak nyugodtan a reggeli kásáját és pocsék szovjet kávéját.
EnglishIf he wishes to attend in casual dress, I will not spurn him from my table.
Ha ebben az öltözetben kíván részt venni, ezért nem űzöm el az asztalomtól.
EnglishTentacles plucked Elminster from the rocks again and held him with casual tenderness.
A csápok ismét felnyalábolták Elminstert a szikláról, és féltve tartották.
EnglishWeston said, keeping his voice quite casual: Do you remember what time that was?
Weston hangja közömbösnek tűnt, míg megkérdezte: - Emlékszik még, hogy akkor hány óra volt?
EnglishReading it was almost like having a casual conversation with the Wanderer himself.
Olvasása úgy hatott, mintha magával a Vándorlóval beszélgetne az ember.
EnglishOh yes, we've been lovers in a casual kind of way, but I'm not in love with him.
Ó, igen, volt egy kis futó viszonyunk, de nem vagyok szerelmes belé.
EnglishBut now, for no apparent reason, such casual usage seemed frivolous, almost sacrilegious.
Most mégis, csak úgy, mellékesen odavetve, frivolnak, szinte szentségtörőnek érezte.
EnglishI know you can shoot accurately under pressure, Sir John, he added, with casual respect.
Azt hallottam, hogy stresszhelyzetben is jól tud lőni, Sir John tette hozzá elismerően.
EnglishIn the same casual silence, Elminster strolled closer to the floating queen.
Ezzel egy időben Elminster is közelebb húzódott a lebegő királynőhöz.
EnglishSix weeks, the senior field officer replied in a studiously casual voice.
Hat hétbe telt felelte hangsúlyozottan félvállról a rangidős akciótiszt.