"build" - węgierskie tłumaczenie

EN

"build" po węgiersku

volume_up
build {rzecz.}

EN build
volume_up
{rzeczownik}

build
volume_up
alak {rzecz.} (emberi)
To her relief, the one on the nearest building gave her a curt nod as their eyes met.
Nagy megkönnyebbülésére a legközelebbi alak bizalmasan felé biccentett, amikor összenéztek.
That one was looking around inside the building-and behind him was half the body of someone looking outward.
Az alak az épület belseje felé nézett, mögötte pedig egy másik test fele látszott, aki kifelé figyelt.
He was tall and ruggedly built, perhaps an old military man.
Magas, izmos alak, katona lehetett valamikor, állapította meg Szergej.
One's got to build a structure that's probably at least as deep as existing physics.
Valószínűleg legalább olyan mélységű szerkezet megépítésére van szükség, mint maga a létező fizika.
...earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.
...közreműködésével készült szerkezet tesztje megkezdődött.
For the last stuff, I had to build my own machine -- to make this swimming pool-shaped hole underneath the device.
Végül aztán, meg kellett építenem a saját gépemet -- ahhoz, hogy létrehozhassam ezt az úszómedence alakú lyukat a szerkezet alatt.
From the back, the man had the same narrow build.
Hátulról is ugyanaz a sovány, inas testalkat, keskeny váll.

Synonimy (angielski) dla "build":

build

Przykłady użycia - "build" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn other words: we have to build a better, fairer future for later generations.
Más szóval: jobb és igazságosabb jövőt kell építenünk a következő generációknak.
EnglishThe aim is to build a robust body of evidence on which to base future decisions.
Célunk a jövőbeni határozatok alapjául szolgáló szilárd bizonyíték biztosítása.
English( I ) THE FACT THAT THE BELT IS INTENDED FOR USE BY OCCUPANTS OF ADULT BUILD ;
i) az a tény, hogy a biztonsági övet felnőtt utasok testfelépítéséhez tervezték;
EnglishWe must build on our democratic institutions but not, it would seem, too much.
Demokratikus intézményeinkre kell alapoznunk, de úgy tűnik, hogy nem túlságosan.
EnglishOnce themulefa began to build the platform for Mary, they worked quickly and well.
A mulefák példás gyorsasággal és pontossággal kivitelezték az emelvényt Marynek.
EnglishShould we not also build the local police, as well as a core of military forces?
Nem kellene-e a helyi rendőrséget, valamint a katonai erők magját is felépítenünk?
EnglishBut that was then and this is now; now the pressure is starting to build up again.
De hát ez akkor volt, most meg most van, és most a nyomás ismét erősödik benne.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegrónak jó eredményeket kell elérnie a végrehajtás és a reformok terén.
EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Bontsuk hát le az Európa-erőd falait, és építsünk inkább hidakat, ne falakat ...
EnglishDid you see a man running through here, medium build, dark gray suit, red tie?
Nem láttál egy átlagos magasságú férfit szürke öltönyben és vörös nyakkendővel?
EnglishLet us look towards our future, Mr President, and accept our duty to build it.
Elnök úr, nézzünk a jövőbe, és fogadjuk el a jövő építésének ránk rótt feladatát.
EnglishI’d like to get somebody else to tell it to her though and build me solid.
Valaki mást volna jó keríteni, aki mégis elmondja neki, és jól lefest engem.
EnglishRobots, with a few exceptions, were not allowed to design and build other robots.
Lodovik nem bírta megjavítani az agyát, amely - a jelek szerint - hibásan működött.
EnglishCan we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
Építhetünk-e egészségesebb társadalmat, ha az emberi életnek nincs abszolút értéke?
EnglishYou dream of hospitals you will build by means of the riches brought to you by me.
A megálmodott kórházakat abból a vagyonból építed fel, amelyet én adtam neked.
EnglishA glow began to build, surrounding the beast soon in a rich purple lambience.
Különös izzás ragyogott fel, ami hamarosan eleven bíborfénybe burkolta a madarat.
EnglishIt may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
Még az is elképzelhető, hogy képtelenek leszünk ennyi tiszta energiát előállítani.
EnglishI'll build a temple there worthy of myself, you shabby old belly-rumbling fraud.
Ott magamhoz méltó templomot építtetek, te kopott, öreg, hasbeszélő kókler.
EnglishThe effects of a fear spell can also build to such a pitch that, even when removed
Egy félelmet keltő rontás pedig olyan méreteket ölthet, hogy még ha fel is oldják...
EnglishAs the tears rolled down his cheeks, the prince felt a black rage build inside him.
Ahogy könnyei legördültek arcán, fekete haragot érzett magában felgyülemleni.