"brutality" - węgierskie tłumaczenie

EN

"brutality" po węgiersku

volume_up
brutal {przym.}

EN brutality
volume_up
{rzeczownik}

brutality (też: inhumanity, savageness)
Simplicity and brutality are synonymous in philosophy and in actions.
Az egyszerűség és a brutalitás rokonértelmű szavak a filozófiában és a cselekvésben.
Through systematic brutality and corruption he and his successors nearly succeeded.
A módszeres brutalitás és korrupció eszközeit felhasználva - követői is ezt tették - ez kis híján sikerült is.
What is the relationship between this and the suffering of victims of brutality throughout the world?
Hogy mi a kapcsolat e tény és a világban megtapasztalt brutalitás áldozatainak szenvedései között?
We can merely shout in rage against this form of brutality, this form of inhumanity.
Mindössze annyit tehetünk, hogy dühösen kiabálunk a kegyetlenség és embertelenség e formája ellen.
Greed and savagery unleashed, fear and panic triggering brutality and ruthless indifference.
Kapzsiság és kegyetlenség szabadjára engedve, rettegés és pánik, mely brutalitást és közömbös, kegyetlen gyilkolást von maga után
I do not share the conviction that abolition of capital punishment in other parts of the world will provide a solution to violence and brutality.
Nem osztom a meggyőződést, hogy a halálbüntetés eltörlése a világ más részein megoldást nyújt az erőszak és kegyetlenség problémájára.
brutality (też: bluntness, coarseness, crassness, foulness)
volume_up
durvaság {rzecz.}

Przykłady użycia - "brutality" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe first was that one human being was capable of such smiling brutality to another.
Kár, hogy egy emberi lény képes volt ilyen szörnyűségeket elkövetni egy másik ellen.
EnglishThe army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
A hadsereg és a katonák a legszadistább atrocitásokra ragadtatták magukat.
EnglishIt would seem that someone believes we can be beaten into submission by brutality.
Úgy tűnik, valaki azt hiszi, hogy legyőzhet bennünket a brutalitásával.
EnglishSome people were capable of the most unthinkable brutality, and he was fascinated with them.
Némelyik ember elképzelhetetlen brutalitásra képes, és ez mindig elképesztette.
EnglishBrutality is an aphrodisiac; the exercise of raw power thrills him.
A kegyetlenkedés és a hatalom fitogtatása afrodiziákumként hatott rá.
EnglishBut here, where fumes thicken the atmosphere, minor terrors take on a new brutality.
De itt, ahol füstfelhők teszik sűrűvé a levegőt, az apró borzalmak újult erővel falják fel a lelkeket.
EnglishHe knew what she was thinking; he had to induce in himself a kind of brutality to stand firm.
Gordon tudta, mit gondol Júlia, de érzéketlenséget kellett színlelnie, hogy szilárd maradhasson.
EnglishBut you did fail, he reminded Marty, with courteous brutality.
De mégis veszítettél emlékeztette Martyt előzékeny kegyetlenséggel.
EnglishBoth my mother and I were stunned by her anger and brutality.
Láttam anyámon, hogy ő is teljesen megdöbbent, milyen vad dühvel esett a fiának Mrs. Latcher.
EnglishNow he is comparing the campaign in Ireland with the brutality of the latest elections in Zimbabwe.
Az írországi kampányt most éppen a legutóbbi zimbabwei választások brutalitásához hasonlítja.
EnglishThey're capable of extreme brutality, even a kind of primitive war.
Képesek iszonyú kegyetlenségre, kezdetleges háborúkra.
EnglishInstead, they reveal the cowardice at the core of their brutality.
Ujjai között is jól láttam rémülettől fénylő szemét.
EnglishBy the time she reached it, however, she'd more or less accustomed herself to the brutality of light and sky.
Az útja visszafelé a nagykapuhoz zsákutcák és eltévesztett fordulók értelmetlen zagyvaléka volt.
EnglishTerrorism has clearly shown that it can strike, with great brutality, anywhere in the world.
A terrorizmus egyértelműen megmutatta, hogy a bűnözés e formája könyörületet nem ismerve a világon bárhol lecsaphat.
EnglishAfter years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw.
Évek megfélemlítése, brutalitása és gazdasági szétesése után az utolsó tőrdöfés a választás volt.
EnglishThe brutality of her master did not at all surprise her; it seemed natural to her to be badly treated.
Tanítómestereinek gonoszsága egyáltalán nem lepte meg, és természetesnek találta, hogy méltatlanul bánjanak vele.
EnglishResidents of Hungarian nationality are considered second-rate citizens and instances of police brutality are frequent.
A magyar nemzetiségű lakosokat másodrendű állampolgároknak tekintik, gyakoriak a rendőri túlkapások.
EnglishAnd then he began yelling about police brutality.
- És üvöltözni kezdett a rendőri brutalitásról.
EnglishThe grand jury was looking into half a dozen charges of police brutality, whether the accusations had substance or not.
A bíróságok legalább fél tucat rendőri túlkapást tárgyaltak, függetlenül attól, hogy megalapozottak voltak-e vagy sem.
EnglishThis is police brutality, Rasmussen said.