"brusque" - węgierskie tłumaczenie

EN

"brusque" po węgiersku

EN brusque
volume_up
{przymiotnik}

brusque (też: austere, cold, crabby, frigid)
volume_up
rideg {przym.}
The steward of Haelithtorntowers was a brusque and efficient man.
A Haeli-tornyok komornyikja rideg, gyakorlatias ember volt.
Miss Williams's tone was dry and brusque: I had gone half up the path when I met Mr Meredith Blake.
Miss Williams hangja száraz volt és rideg: - Körülbelül az ösvény közepe táján találkoztam Mr.
Mogorva volt és rideg.
brusque (też: coarse, crude, ecru, feral)
volume_up
nyers {przym.}
Colonel Rozhdestvenskiy, the brusque voice answered.
Rozsdesztvenszkij ezredes felelte egy nyers hang.
Excuse me if I was brusque, but we get boo-boos in here without a dollar.
Bocsássanak meg, ha nyers voltam, de sok jöttment kopogtat itt egy vas nélkül.
Yes, her manner had perhaps been a trifle brusque, but not, she thought, unduly so.
Igen, a modora egy kissé nyers volt, de nem feltűnően.
brusque (też: coarse, crude, foulmouthed, gross)
volume_up
goromba {przym.}
I try always to be just, but I am brusque and I am brutal, and it is not that I have erected the defense against brown-nosing my superiors and brown-nosing the world.
Szeretnék mindig igazságos lenni, de nyers vagyok, és goromba vagyok, és még csak nem is védekezésül, nehogy nyaljak a fölötteseimnek, vagy nyaljak a világnak.
brusque (też: barbaric, broad, brutal, coarse)
volume_up
durva {przym.}

Synonimy (angielski) dla "brusque":

brusque

Przykłady użycia - "brusque" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith a brusque movement I pulled a postcard out of my pocket and shoved it across the table.
Gyors mozdulattal előhúztam zsebemből egy levelezőlapot és az asztalra dobtam.
EnglishIf they are brusque or minatory, bid them wait, and bring me their message.
Ha ridegen vagy fenyegetően viselkednek, mondd azt, hogy várniuk kell, és gyere vissza az üzenetükkel!
EnglishHe was brusque but friendly: Dr. Belbo speaks highly of you, Dr. Ca-saubon.
Belbo doktor csupa jót mondott magáról, Casaubon doktor.
EnglishAfter him came James Ryder, somewhat on edge and brusque in manner.
James Ryder következett, aki kissé ingerült volt és mogorva.
EnglishShe led the way into the sitting-room, made a brusque gesture towards a chair and sat down opposite me.
A nappaliba vezetett, ahol egy türelmetlen kézmozdulattal hellyel kínált, majd leült velem szemben.
EnglishAthabasca came through the doors with the brusque attitude of a man with better things to get on to.
Athabasca annak az embernek a hirtelenségével rontott be az ajtón, akinek okosabb dolga is akadt volna.
EnglishSion-Tansifer, oldest of the ministers, and easily the most brusque and truculent, stood stiffly erect.
Sion-Tansifer, legidősebb a miniszterek között, s kétségtelenül a legnyersebb és legerőszakosabb, merev, egyenes derékkal állt.
EnglishForgive the Preda her brusque manner.
Bocsáss meg a Prétornak a nyerseségéért.
EnglishCasmir made a brusque gesture.
EnglishThe only other significant delay had been for a brusque cleanup, not for the sake of the two survivors but to avoid offending Epiphany's nobles.
Ezenkívül rendeztek egy alapos razziát is, bár nem a két túlélő érdekében, hanem az Epiphany nemeseinek sérelmét elkerülendő.
EnglishLanglark, as if gently to admonish Witherwood for his brusque behavior, rose ponderously and bowed right and left in grand style.
Langlark, mintha finoman meg akarná dorgálni Witherwoodot kurta-furcsa viselkedéséért, felemelkedett és impozáns meghajlást mutatott be jobbra és balra.
EnglishThe professorial tone, brusque and matter-of-fact, seemed to stun the advocate, who was after all in his late youth, with many years ahead of him.
A tanáros, magabiztos hang, a tényszerű előadásmód mintha megbénította volna az ügyészt, aki ugyan már nem volt fiatal, de még sok év állt előtte.