"belligerent" - węgierskie tłumaczenie

EN

"belligerent" po węgiersku

EN belligerent
volume_up
{przymiotnik}

belligerent (też: adverse, antagonistic, hostile, inimical)
belligerent
The belligerents slowly massed men and material for the havoc.
A hadviselő felek lassan összegyűjtötték az embereket és a felszerelést a nagy pusztításhoz.

Synonimy (angielski) dla "belligerent":

belligerent

Przykłady użycia - "belligerent" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA slightly belligerent tone: I haven't heard a word from Adelaide or Milcenta.
Kissé agresszív hangnemben: Egy szót sem hallottam Adelaide-ről vagy Milcentáról.
EnglishHe lay defeated, angry, feeling foolish and yet belligerent.
Legyőzötten, dühösen hevert a deszkán, bután, mégis harciasan.
EnglishAt any rate, the monks came into an inn and got rather belligerent about wanting a bed for three.
Akárhogy is, a szerzetesek bementek egy fogadóba, és elég harciasan egy háromszemélyes ágyat követeltek.
EnglishThe belligerent, I'm-sticking-up-for-my-rights way George was looking at him had sparked Jack's own temper.
A harcias, én-kiállok-a-jogaimért pillantás, amellyel George méregette, haragra lobbantotta Jacket.
English'Go ahead and say it,' Kalten said in a belligerent tone.
Gyerünk, mondd csak szólt Kalten vészjósló hangon.
EnglishThe soldiers were undecided, baffled, and belligerent.
A katonák meghökkentek, nem tudták, mitévők legyenek.
EnglishThe reason why I asked to take the floor is the belligerent tone that some colleagues have adopted.
Amiért szót kértem, az egyetlen egy dolog, mégpedig az a majdnem hogy háborús hangnem, amit néhány kolléga megütött.
EnglishWhy you gotta sound all belligerent about my shit anyway?
Mér kell ilyen sértően beszélned a dolgaimról?
English'So that makes you an alien-belligerent.
Így a törvény szerint idegen hadviselőnek számít.
EnglishIt was unstable, belligerent and insensitive.
EnglishSome of the strength had gone out of him, but he was as belligerent as ever, perhaps worse because he was conscious of his weakness.
Erejének egy része elhagyta, harciassága azonban nem lohadt le, sőt még tovább fűtötte azt gyengeségének tudata.
EnglishNow I was most belligerent in my solitude.
EnglishI asked with belligerent innocence.
EnglishBach was practically a co-belligerent.
EnglishThey must be replaced by a UN mission geared solely to guaranteeing security; all belligerent activity must cease.
Azokat az ENSZ csapatokkal kell felváltani, amelyek küldetése kizárólag a biztonság garantálása lehet. Minden katonai tevékenységet be kell szüntetni.
EnglishHe looked belligerent.
EnglishClearly the idea of losing his precious boat to a belligerent officer with more testosterone than sea-sense had made him nervous.
Aligha nyerte meg a tetszését a gondolat, hogy átadja drága csónakját egy buzgó, tesztoszteron-túltengéstől szenvedő, a hajózásról mit sem sejtő rendőrnek.
EnglishYeah, belligerent.
EnglishBefore I could say anything, the line went dead, and I was left fuming and belligerent, holding the telephone and glaring at it like it was to blame.
Mieltt megmukkanhattam volna, megszakadt a vonal, én meg ott maradtam füstölögve és háborogva; olyan mérgesen meredtem a telefonra, mintha az lenne a hibás.
EnglishMore than ever we have to be belligerent in defending our values, using and strengthening the instruments available to the European Union and its Member States.
Minden eddiginél támadóbban kell fellépnünk értékeink védelme érdekében, az Európai Unió és tagállamai rendelkezésre álló eszközök igénybevételével és megerősítésével.