"to begin" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to begin" po węgiersku

EN to begin
volume_up
[began|begun] {czasownik}

to begin (też: to commence, to set in)
Bright and early tomorrow morning, we begin on act two-- the lovers are discovered.
Holnap kora reggel, kezdődik a második felvonás... a szerelmesek lelepleződnek.
Time shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési időszak azon a napon kezdődik, amelyen a jogsértést elkövették.
Time shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési idő a rendelkezést sértő cselekmény elkövetésének napján kezdődik.
volume_up
kezd {czas.}
And inside these wells, then microbial communities begin to form.
És ezekben a kutakban mikrobák közössége kezd kialakulni.
Ambassador, I fear the pressure will now begin to swing toward Bonn.
Nagykövet úr, attól tartok, hogy a nyomás most kezd áthelyezőődni Bonnra.
You begin to believe me a little? he asked as he worked the siphon.
Most már kezd hinni nekem? kérdezte, míg a szódat töltötte.
I hope that work on that book itself will begin in the immediate future.
Remélem, hogy magával a könyvvel kapcsolatos munka is elkezdődik a közeljövőben.
Then we will pass out the candles... and begin the procession.
Utána kiosztjuk a gyertyákat... és elkezdődik a felvonulás.
The memorial ceremony will begin in a few hours.
A megemlékezési ünnepség néhány óra múlva elkezdődik.
to begin
We thought that we had been discovered, and that battle was going to begin.
Azt hittük, fölfedeztek minket, s mindjárt megkezdődik a csata.
Mining operations would begin in the coming months.
Néhány hónapon belül megkezdődik az arany kibányászása.
Russia should be required to do this before construction of the pipeline can begin.
Meg kell követelni, hogy Oroszország megtegye ezt a lépést, mielőtt megkezdődik a vezeték építése.
Soon, surely, it must begin to hurt a little.
Biztos mindjárt elkezd fájni egy kicsit.
And he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.
És elkezd túllépni a saját önzésén, és másokkal is törődik.
If Jannings began to rant, Georgie would slip through it.
Ha Jannings elkezd hisztizni, egyszerűen kioson.

Przykłady użycia - "to begin" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English267begin to rise and clamped a hand across his mouth as he jerked his eyes away.
Érezte, hogyan émelyedik a gyomra, kezével eltakarta arcát és elfordította fejét.
EnglishFlakes begin flaking three Earthling hours after they themselves have been shed.
Három földi órával azután, hogy lehámlottak, maguk a pelyhek is hámlani kezdenek.
EnglishAnd that explains why that NASA manager was actually in my office to begin with.
És ez megmagyarázza, hogy hogyan került az a NASA ügyvezető az irodámba az elején.
EnglishI'm only saying that when you decide you want it, then the dialogue will begin.
Csak azt mondom, hogy ha úgy döntene, mégis akarja, elkezdhetjük a párbeszédet.
EnglishYou will be ready to begin to fly up and know the meaning of kindness and of love.
Készen leszel felemelkedni, hogy megtudd, mi is valójában a jóság és a szeretet.
EnglishHe already had a new blank diary that he'd begin with when this one was destroyed.
Az előző napon hallott pár elejtett szót újabb fejlesztésekről a lézer területén.
EnglishI would like to begin by saying that it is always pleasant to have nice weather.
Azzal szeretném kezdeni mondandómat, hogy mindig kellemes, ha szép időnk van.
EnglishYes, pass into the moment; pass into pure function; let the bloody sacrifice begin.
Rámeredtem az első áldozat izmos vállára; ez volt az, aki elkezdte a dulakodást.
EnglishMartel's very good to begin with, and his madness made him all the more savage.
Martel egyébként is mesteri kardforgató, de az őrület még veszélyesebbé tette.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to begin with a word of thanks.
az S&D képviselőcsoport nevében. - (HU) Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim!
EnglishAnd, as he had thought, Miss Gilchrist immediately did begin to talk about it.
És miként előre látta, Gilchrist kisasszony nyomban elkezdett beszélni a témáról.
EnglishThen the spell will be broken and I will begin to die, as I began at my birth.
- Akkor megtörik a bűvölet, és én újra halandó leszek, mint mikor megszülettem.
EnglishThe fog had been patchy to begin with, had almost cleared, then had deepened again.
A leszálló köd sűrű volt, aztán csaknem egészen kitisztult, majd újra sűrű lett.
EnglishTo begin with, let us cut European Commissioners' pay in half or divide it by three.
Először is csökkentsük a felére, vagy harmadoljuk az európai biztosok fizetését.
EnglishBefore she could begin to search for the switch, the shelves in fact slid aside.
Mielőtt nekilátott volna, hogy megkeresse, a hátsó fal polcai félrehúzódtak.
EnglishMy guess is still a C601, and that's what I'll assume when we begin responding.
Szerintem C90l-esekről van szó. és ezek szerint teszem meg a válaszlépéseket.
EnglishAlmost against his will, at first, Creideiki felt his enthusiasm begin to return.
Creideiki szinte akarata ellenére érezte, hogy lelkesedése visszatérőben van.
EnglishMr President, I would like to begin by thanking Mrs Napoletano for her work.
Elnök úr! Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm Napoletano asszony munkáját.
EnglishThe negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
A decemberben Balin kezdődő tárgyalások egyértelműen be fogják ezt bizonyítani.
EnglishHe did, I think, make an effort not to get embroiled with Elsa to begin with.
Különben azt hiszem, mindjárt az elején megpróbálta tisztázni a dolgot Elsával.