"assumption" - węgierskie tłumaczenie

EN

"assumption" po węgiersku

EN assumption
volume_up
{rzeczownik}

There is an assumption that some countries have companies based in China, for instance.
Az a feltételezés, hogy néhány országnak kínai székhelyű vállalatai vannak, például.
Again that calm assumption that later it would be I who would lose Phuong.
Megint az a hallgatólagos feltételezés, hogy később én leszek az, aki elveszíti Phuongot.
I am certain that this assumption is itself justified.
Biztos vagyok benne, hogy maga ez a feltételezés is indokolt.
And the assumption is is that they're related like cousins or whatever.
Az a feltevés, hogy úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az unokatestvérek.
Given that the original assumption is correct, it is logical.
- Ha az eredeti feltevés helyes, a következtetés is logikus.
AII our strategies are based on one assumption: That we were fighting alien invaders.
A stratégiánk alapja egyetlen feltevés: Idegen behatolók ellen harcolunk.
volume_up
feltétel {rzecz.}
The basic assumption we have to make is that decision making is transparent.
Alapvető feltétel, hogy a döntéshozatal átlátható legyen.
assumption (też: counterfeit, feint, make-believe, pose)
A színlelés a múlté.
assumption (też: counterfeit, pretence, sham, simulation)
volume_up
tettetés {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "assumption":

assumption

Przykłady użycia - "assumption" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThose who watched by night, at the foot of the pillar, saw thy blessed assumption.
Akik oszlopod lábánál őrködtek éjszaka, látták boldogságos mennybemeneteledet.
EnglishAdmiral Chandraskatta was no fool, but then Dubro had never made that assumption.
Chandraskatta tengernagy nem volt ostoba, de ezt Dubro nem is feltételezte róla soha.
EnglishBut -- one wrong assumption, and Feather Filip could pop up behind my ear.
De... egyetlen hibás alapfeltevés, és Feather Filip felbukkanhat a hátam mögött.
EnglishThe other fillip was the undertaker's assumption that Father was a Mohammedan.
A másik fricska a temetési vállalkozónak az a feltételezése volt, hogy apám mohamedán.
EnglishEuropean people's mutual commitment is truly the assumption of their common humanity.
Az európai emberek kölcsönös elkötelezettsége valóban közös emberségük felvállalása.
EnglishThe Requiem Mass will be at St Mary's Assumption Church on Josephine Street.
A gyászmise a Mária Mennybemenetele templomban lesz, a Josephine utcában.
EnglishWhoever's hunting me will make the assumption that I'll get in touch with the police.
Akárki üldöz, biztosan feltételezi, hogy kapcsolatba lépek a rendőrséggel.
EnglishBoth of these design for the assumption that people like to create and we want to share.
Mindkettő azzal a feltevéssel számol, hogy szeretünk alkotni és meg akarjuk osztani.
EnglishStark had made that assumption himself, some time ago, so he was not downcast.
Stark már korábban erre a következtetésre jutott, így hát nem lepte meg túlságosan a dolog.
EnglishThat led me to the next assumption - this man was not known to be missing.
És ez vezetett el a következő megállapításhoz: erről a férfiról nem tudták, hogy eltűnt.
EnglishOnce take that assumption as true and everything from then on fits in.
Ha elfogadjuk ezt a feltevést, a továbbiakat illetően már minden világos.
English'I think insanity would be the first assumption,' Thad said dryly.
Gondolom, az első föltételezés az volna, hogy elmebeteg vagyok közölte Thad szárazon.
English'You made an assumption that turned out to be wrong, that's all,' Thad said.
Föltételezett valamit, amiről kiderült, hogy nem áll meg a lábán.
EnglishThen I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Ezután meg kell majd indokolnom, hogy miért is tévednek a másik feltevéssel kapcsolatban.
EnglishI offer this joke to history, on the assumption that no tape recorder was around.
Fölkínálom ezt a tréfát a történetírásnak, mert föltételezem, hogy nem volt a környéken magnetofon.
EnglishHe'd leaped to the assumption that it was the missing bath attendant.
Arra a feltételezésre jutott, hogy az eltűnt fürdőalkalmazott lehetett.
EnglishThe assumption of power and the decision of the Supreme Court have aroused universal controversy.
A hatalmi elbizakodottság és a Legfelsőbb Bíróság döntése általános vitát váltott ki.
EnglishTuppence, rising with an assumption of affronted dignity, got up and left the room.
Tuppence sértett méltósággal fölállt, és kivonult a szobából.
EnglishAnyway I couldn't have made the sentimental assumption that Pyle made.
Semmi esetre sem tehettem ezt abban a szentimentális értelemben, amelyet Pyle föltételezett.
EnglishBut I am not, despite commonplace assumption, utterly free to act.
- De sajnos, a közhiedelemmel ellentétben nem rendelkezem teljes cselekvési szabadsággal.