"assumed" - węgierskie tłumaczenie


Bezokolicznik czasownika assumed: to assume
EN

"assumed" po węgiersku

EN to assume
volume_up
[assumed|assumed] {czasownik}

to assume (też: to needle, to stitch)
volume_up
ölt {czas.}
For example, we know little about how dangerous are the proportions assumed by the population's debt.
Keveset tudunk például arról, milyen veszélyes méreteket ölt a lakosság eladósodása.
nagy méreteket ölt
ünnepélyes képet ölt
Assume that files are equal if the modification date and file length are equal.
Két fájlt egyezőnek feltételez majd a program, ha a hosszuk és az utolsó módosítás dátuma megegyezik.
Like all good compromises, this one assumes reasonable concessions from all of the parties.
Mint minden jó kompromisszum, ez is ésszerű engedményeket feltételez minden érintett fél részéről.
These are priorities for 2009, which assumes special importance as the year of the Copenhagen Conference.
Ezek a 2009-es prioritások, ami különleges fontosságot feltételez, lévén a Koppenhágai Konferencia éve.
to assume (też: to assert)
to assume
to assume
to assume
volume_up
elfogad {czas.} (felelősséget)
to assume
volume_up
elvállal {czas.} (felelősséget)
to assume
volume_up
felölt {czas.} (szerepet)
to assume
volume_up
feltesz {czas.} (vmit)
to assume
volume_up
felvesz {czas.} (szerepet)
to assume
volume_up
vállal {czas.} (felelősséget)
(RO) Unlike other regions in the world, the European Union understands and assumes a pioneering role in the battle against climate change.
A világ egyéb régióitól eltérően az Európai Unió megérti az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontosságát és úttörő szerepet vállal benne.
The Commission assumes responsibility for the standards applicable and checking that Member States respect the terms of the Financial Regulation.
A Bizottság felelősséget vállal az alkalmazandó előírásokért és annak ellenőrzéséért, hogy a tagállamok tiszteletben tartják-e a költségvetési rendelet szabályait.
The first is that the Council hopes that the Afghan Government will assume a greater share of the responsibility for Afghanistan's reconstruction and development process.
Az első az, hogy a Tanács reméli, hogy az afgán kormány nagyobb felelősséget vállal magára az afganisztáni újjáépítési és fejlesztési folyamatban.

Przykłady użycia - "assumed" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo prevent your real identity and your assumed one from contaminating each other.
Megelőzendő, hogy az igazi személyazonossága és a fölvett beszennyezze egymást.
EnglishIn all this, I have assumed that the mystery of Indian Island will remain unsolved.
Ezzel persze eleve feltételezem, hogy a Néger-sziget rejtélye megoldatlan marad.
EnglishWhen the moth-shybalt flew away, Rylf assumed the form of a dragonfly and followed.
- Amikor a molylepke-shybalt elrepült, Rylf szitakötő alakot öltött és követte.
EnglishOn 1 January, Spain assumed the Presidency of the Council of the European Union.
Spanyolország január 1-jén átvette az Európai Parlament Tanácsának soros elnökségét.
EnglishThe ranger (Hallorann assumed he was a ranger) came back on in about five minutes.
Az erdőőr (Hallorann feltételezte, hogy az) öt perc múlva ismét jelentkezett.
EnglishI'd assumed that he'd been eating in an area of the kitchen that was out of my view.
Azt feltételeztem, hogy a konyhának azon a részén evett, amelyikre nem láttam rá.
EnglishShe had assumed (naively, perhaps) that at least the stars would be constant.
Talán naivan, de azt hitte, hogy legalább a csillagokugyanazok lesznek itt is.
EnglishHe assumed they were watching, back there with the boys from the white van.
Abból indult ki, hogy figyelik, azokkal a fiúkkal együtt, ott a fehér furgonban.
EnglishKnowing you were Betazoid, I assumed it was you projecting yourself into my mind.
És amikor megtudtam, hogy Betazoid vagy, azt hittem, hogy te vetítetted belém magad.
EnglishHe knew that Foley was an Irish name, and assumed that her ancestry was Irish, too.
Annyit tudott, hogy Foley ír név és feltételezte, hogy a nő ősei is írek lehettek.
EnglishThe European Union has assumed the leading role in the battle against climate change.
Az Európai Unió vezető szerepet vállalt az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.
EnglishKilgore Trout assumed that the Arts Festival would still take place that night.
Kilgore Trout feltételezte, hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált.
EnglishThe letter went unanswered, and Beech assumed that Al Konyers was frightened by it.
A levélre nem jött válasz, és Beech arra gondolt, Al Konyers nyilván megijedt tőle.
EnglishHe bit the fin on his flank and assumed dominant stance as Pk'Tow whirled angrily.
Oldalba marta a másik fint, és domináns pózba helyezkedett, amikor Pk'Tow megpördült.
EnglishAnd at once it will be assumed that the blowpipe was the instrument of the crime.
Akkor azon nyomban feltételezik, hogy a fúvócső volt a gyilkosság eszköze.
EnglishI assumed wrongly that it was to assure the Warlock Lord's destruc- tion.
Tévesen feltételeztem, hogy a Boszorkánymester elpusztításához lesz rá szükség.
EnglishBut by her looks ye assumed she was at most twenty or thirty seasons older than ye?
- De úgy becsülted, hogy húsz, legfeljebb harminc évvel volt idősebb nálad.
EnglishAhead, a section of the golf course assumed a different color, a disturbing gray.
Előrepillantott, és látta, hogy kissé távolabb a golfpálya színe zavaróan szürkére vált.
EnglishLieutenant Provalov assumed that cremation would be the disposal method of choke.
Provalov hadnagy feltételezte, hogy a hamvasztás mellett fognak dönteni.
EnglishLike Father, she assumed, because I was so tall, that I must be about sixteen.
Mivel olyan nagyra nőttem, ő is azt gondolta, akárcsak apám, hogy tizenhat éves lehetek.