"applied" - węgierskie tłumaczenie

EN

"applied" po węgiersku

EN applied
volume_up
{przymiotnik}

applied
volume_up
alkalmazott {przym.} (pl matematika, nyelvészet)
Applied research relating to the common fisheries policy (short presentation)
Alkalmazott kutatás a közös halászati politika területén (rövid ismertetés)
In practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.
A gyakorlatban a HÉÁ-t a célország által alkalmazott kulcs alapján vetették ki.
Applied research relating to the common fisheries policy (
Alkalmazott kutatás a közös halászati politika területén (

Przykłady użycia - "applied" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe same also applied to the recent exchange of prisoners on the Lebanese border.
Ugyanez vonatkozott a közelmúltban a libanoni határon történt fogolycserére is.
EnglishConsidering the future, I think that strict rules need to be applied from now on.
A jövőt tekintve, úgy vélem, mostantól fogva szigorú szabályozást kell alkalmazni.
EnglishApplied for a passport in the normal way on the normal form on July 14th this year.
Útlevelet a szokásos módon, a rendszeresített űrlapon kért, ez év július 14-én.
EnglishThis must be applied to the letter and must not be circumvented or undermined.
Ezt a paktumot szó szerint alkalmazni kell, és nem szabad megkerülni vagy aláásni.
EnglishThe citizens of Europe suspect that double standards are being applied in this area.
Európa polgárai azt gyanítják, e területen kettős mérce alkalmazására kerül sor.
EnglishDead-white matt skin, vivid cyclamen lips, mascara applied lavishly to the eyes.
Falfehér matt alapozás, élénk rózsaszín szájrúzs, vastagon felrakott szempillafesték.
EnglishIt will have to be implemented and applied through the national reform programmes.
A stratégiát nemzeti reformprogramok segítségével kell megvalósítani és alkalmazni.
EnglishThe accent in the SAS is on self-discipline rather than the externally applied kind.
A KLSZ-nél inkább az önfegyelem a fontos, semmint a felülről erőszakolt fegyelem.
EnglishHas a comprehensive, general EU policy been applied so far to tackle this problem?
Alkalmaztunk-e eddig átfogó, általános uniós politikát e probléma kezelésére?
EnglishThat year, 5,000 people applied to become a diplomat, and 20 of us succeeded.
Abban az évben 5000-en jelentkeztünk diplomatának, amiből 20-an kerültünk be.
EnglishHis adversaries perceived that their own limiting factors applied to others as well.
Ellenségeik feltételezték, hogy saját korlátozott tényezőik érvényesek másokra is.
EnglishHowever, a number of other things need to be applied before the Stability Pact.
Ugyanakkor még számos egyéb dolgot is alkalmazni kell még a Stabilitási Paktum előtt.
EnglishThey are used and applied by everyone and so the question of governance is crucial.
Mindenki ezeket használja és alkalmazza, így az irányítás kérdése döntő fontosságú.
EnglishHowever, I believe that more political pressure must be applied in this area.
Azonban véleményem szerint ezen a területen nagyobb politikai nyomásra van szükség.
EnglishThe measures provided for in this Regulation shall be applied until 31 March 1978.
Az e rendeletben előírt intézkedéseket 1978. március 31-ig kell alkalmazni.
EnglishBeneath the deadbolt was a simpler lock to which the passkey would next be applied.
Az ajtón szerencsére két zár volt, és a biztonsági lánc is be volt akasztva.
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Ha a vonat meghalad egy vörös megállj jelzést, a fékek automatikusan működésbe lépnek.
EnglishIt will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Egy pillanat műve elfogadni ezeket, és máris alkalmazható a pénzügyi felügyelet.
EnglishDinner concluded and cleared away, he applied himself to the perusal of the memoirs.
Miután a pincér kivitte az edényt, Anthony elkezdte az emlékiratokat olvasni.
EnglishHe has 2 children under 18 and so applied for family benefits in Liechtenstein.
Két 18 év alatti gyermeke van, ezért Liechtensteinben családi ellátásokért folyamodott.