"affectionately" - węgierskie tłumaczenie

EN

"affectionately" po węgiersku

EN affectionately
volume_up
{przysłówek}

affectionately
volume_up
szeretettel {przysł.}
Postumus greeted us both affectionately and congratulated Germanicus on his command.
Postumus mindkettőnket szeretettel üdvözölt, és gratulált Germanicusnak kinevezéséhez.
She smiled affectionately down at Danny, who was goggling around frankly at everything.
Szeretettel mosolygott le Dannyre, aki őszinte érdeklődéssel bámészkodott.
He smiled slowly and affectionately and placed his hand on my shoulder.
Lassan, szeretettel elmosolyodott, és a vállamra tette a kezét.

Synonimy (angielski) dla "affectionately":

affectionately
English
affection

Przykłady użycia - "affectionately" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe names of the automobiles on the ground had an affectionately nostalgic ring.
A földön sorakozó automobilok nevei nosztalgikus érzéseket keltettek bennem...
EnglishHe grasped Rastignac's hand sadly and affectionately, and turned away from him.
Bánatos baráti indulattal megszorította Rastignac kezét, és intett neki, hogy menjen.
EnglishHe took John's arm affectionately and they walked back towards the helicopter.
Barátságosan belekarolt Johnba, és visszasétáltak a helikopter felé.
EnglishThe Maitre d'Hôtel inquired affectionately after the health of Otto Morganthal.
A főpincér szívélyesen érdeklődött Otto Morganthal egészsége iránt.
EnglishThe Savage cut him short and, taking his hand, affectionately pressed it.
A Vadember nem hagyta tovább beszélni, s megfogva kezét, szeretetteljesen megszorította.
EnglishThen her mood changed and she smiled affectionately at Mrs. Folliat.
Aztán mintha elszállt volna a rosszkedve, barátságosan rámosolygott Mrs. Folliatre.
EnglishOne jumped on his knee, another rubbed affectionately against his trousers.
Egy felugrott a térdére, mások hízelegve dörgölőztek nadrágszárához.
EnglishShe grinned, came to him, and pinched his cheek affectionately.
Jenna elvigyorodott, odalépett Jonathan mellé, és gyengéden belecsípett az arcába.
EnglishSpengler monitored her as she jumped for joy and embraced the tiny puppy affectionately.
Spengler figyelte, amint a kislány örömében felugrik és szeretetteljesen átöleli a kiskutyát.
Englishhe asked, teasingly, affectionately.
- Fél, hogy megrémítem a hölgyet, ugye? - ugratta szelíden.
English'Forget the war,' her son said to her, affectionately but sharply.
- Ne gondolj a háborúra - szólt rá kedvesen, de határozottan a fia.
EnglishThe next work is a sound-sensitive installation that we affectionately call "The Pygmies."
A következő munkánk egy hangérzékeny installáció, amit szeretgetően "Pigmeusok"-nak neveztünk el.
EnglishOh, the old beast could sleep through Armageddon, she said affectionately.
- Ó, azt a vén csirkefogót még az angyalok harsonái se ébresztenék fel - mondta az asszony kissé bosszúsan.
EnglishShe was no stranger to this particular hostelry and was greeted quite affectionately by the barman.
Nem új vendég volt ebben a kocsmában, ez a hozzáforduló csapos mosolyából is kétségtelen volt.
EnglishHe came up to her and patted her on the shoulder affectionately.
Sir George odament hozzá, és gyengéden megpaskolta a vállát.
EnglishAnthony threw away his cigarette, and coming across to his friend, clapped him affectionately on the back.
Anthony elnyomta a cigarettáját, és kedélyesen hátba vágta a barátját.
EnglishThen he tapped him affectionately on one shoulder and helped him up again.
Ez volt az egyik alapvető különbség az ivoryi és a többi gyógymód között, amire az első pillanatban felfigyeltem.
Englishsaid Japp affectionately.
Alaposan begyulladt, mi? kérdezte Japp nyájasan.
EnglishHe drank his coffee and shook Dean Bodger's hand affectionately.
Megitta kávéját és szívélyesen megrázta a dékán kezét.
EnglishSergeant Brackman nodded at Unk, winked affectionately.
Brackman őrmester bólintott, és nyájasan Unkra kacsintott.