EN acute
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

acute
volume_up
éles {przym.} (hallás)
He was conscious of the judge's acute logical brain.
Tudta, hogy a bíró éles eszű, s logikusan gondolkodik.
Elves had better night vision than humans, and Sorak's night vision, as a result, was quite acute.
Az elfek jobban láttak az éjszakában mint az emberek, Sorak látása is elég éles volt.
Days when his back had been straight, his eyesight keen, his hearing acute.
Amikor a háta egyenes volt, a látása éles, a hallása jó.
acute (też: astute, cagey, calculating, canny)
volume_up
ravasz {przym.}
acute (też: able, adept, adroit, astute)
volume_up
ügyes {przym.}
acute (też: astute, cute, foxy, sharp)
volume_up
agyafúrt {przym.}
The acute penetrating nature of the disease itself was such, and the infection was received so imperceptibly, that the most exact caution could not secure us while in the place.
Maga a betegség annyira heves, átható természetű volt, és a fertőzés oly észrevétlenül következett be, hogy amíg a járvány tartott, a legnagyobb óvatosság sem védett meg tőle.
acute (też: cute, ingenious, mercurial, shrewd)
volume_up
eszes {przym.}
acute (też: current, opportune, timely, topical)
acute (też: slippery, wily)

2. "emergency"

acute
volume_up
sürgős {przym.} (vészhelyzet)
While we ponder solutions to this acute problem, we also need to examine its causes.
Miközben e sürgős probléma megoldásait latolgatjuk, az okokat is meg kell vizsgálnunk.

3. Medycyna

acute
volume_up
akut {przym.} (betegség)
Thus, there is no acute risk; it is a matter of precaution.
Nincs szó tehát akut kockázatról; inkább csak óvintézkedésekről beszélünk.
An acute problem for the new Member States is the lack of specialists.
Az új tagállamok akut problémája a szakemberhiány.
Six months later, she comes back with acute myeloid leukemia.
Hat hónappal később akut mieloid leukémiával jelentkezik.
acute
volume_up
heves {przym.} (fájdalom)
The poison causes acute hemorrhage under the skin and also acts on the heart, paralyzing its action.
A méreg heves bőr alatti vérzékenységet okoz, s a szívre is hat megbénítja a működését.
For the first time since the 1970s, we have been facing an acute worldwide food crisis.
A '70-es évek óta most először szembesülünk heves, az egész világra kiterjedő élelmiszerválsággal.
Christians suffer acute persecution in many countries, some of which have close contacts with the EU.
A keresztények sok országban heves üldöztetésnek vannak kitéve, és ezek közül számos ország szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unióval.
acute
volume_up
éles {przym.} (fájdalom)
He was conscious of the judge's acute logical brain.
Tudta, hogy a bíró éles eszű, s logikusan gondolkodik.
Elves had better night vision than humans, and Sorak's night vision, as a result, was quite acute.
Az elfek jobban láttak az éjszakában mint az emberek, Sorak látása is elég éles volt.
Days when his back had been straight, his eyesight keen, his hearing acute.
Amikor a háta egyenes volt, a látása éles, a hallása jó.
acute
volume_up
égető {przym.} (érzés)
The simple and acute question is how we can combine long-term stability with democratic development.
Az egyszerű, de égető kérdés az, miként kapcsolhatjuk össze a hosszú távú stabilitást a demokratikus fejlődéssel.
But the problem of raising money was becoming acute again and Caligula decided to visit France and see what he could do there.
A pénz előteremtése azonban újra égető kérdés lett, és Caligula elhatározta, ellátogat gall földre, megnézni, mit lehet ott keresni.
In my view, the presence of Muslims in Europe is not a question of Islam and the West, but an acute problem of integration.
Véleményem szerint a muzulmánok jelenléte Európában nem az iszlám és a Nyugat kérdését, hanem az integráció égető problémáját veti fel.
acute
volume_up
heveny {przym.} (betegség)
Madam President, dichloromethane or DCM is a dangerous chemical that can cause cancer, eye damage and acute damage to organs such as the heart, liver and kidneys.
Elnök asszony, a diklór-metán vagy DCM veszélyes vegyi anyag, ami rákot, szemsérülést és heveny megbetegedést okozhat olyan szerveknek, mint a szív, a máj és a vese.
acute
volume_up
kínzó {przym.} (fájdalom)
acute
volume_up
sajgó {przym.} (testrész)

4. Matematyka

acute
volume_up
hegyes {przym.} (szög)
And you know the type of triangle offense we use is the acute offense... well, the acute triangle offense.
És tudod az a háromszög támadás, amit mi használunk,...az a hegyes támadás... nos ez a hegyesszögű háromszög támadás!

Przykłady użycia - "acute" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am I, and wish I wasn't; his self-consciousness was acute and stressing.
"Én én vagyok, s bárcsak ne én volnék" öntudata állandóan éber és nyomasztó volt.
EnglishThis is not a new problem, but the situation has become more acute and extensive.
A 2003-as aszály több mint 100 millió embert, és az EU területének harmadát érintette.
EnglishWould such a transplant increase the likelihood of surviving acute leukemia?
A csontvelő-átültetés megnöveli az esélyeit annak, hogy a beteg túléli a fehérvérűséget?
EnglishThe most acute problems of alcohol consumption relate to young people.
Az alkoholfogyasztással kapcsolatos legakutabb problémák a fiatalokhoz kapcsolódnak.
EnglishOn the whole I've managed to avoid falling into them, but the strain has been acute.'
Én ugyan nem estem bele egyikbe sem, de nagy idegfeszültséget okozott.
EnglishYou start by teaching angles -- an acute angle, a right angle, an obtuse angle, a straight angle.
Kezdhetik a szögek tanításával... hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenes szög.
EnglishDeath was due to acute paralysis of the heart and must have been practically instantaneous.
A halál amely minden bizonnyal azonnali volt közvetlen oka szívbénulás.
EnglishCords of tension stood out on his neck and brow, expressing an acute inner struggle.
A férfi nyakán és homlokán kidagadtak az erek szemmel láthatóan belső küzdelmet vívott valamivel.
EnglishThere is a realm in which the most acute and most experi- enced of detectives is helpless.
Vannak dolgok, amelyek a legokosabb és legtapasztaltabb detektív képességeit is meghaladják.
EnglishAs the past months have shown, the importance of energy security has never been as acute.
Az utóbbi hónapok során bebizonyosodott, hogy az energiabiztonság sosem volt még ennyire fontos.
EnglishI saw the flash of acute suffering in her face, as though it were the flash of a light from within.
Úgy láttam az arcán a fájdalmat, mintha villám lobbant volna a bőre alatt.
EnglishThe young man had very acute hearing and a good sense of balance.
A fiatalember kitűnő hallással és jó egyensúlyérzékkel volt megáldva.
EnglishWe are living in an age of globalisation, which means acute competition by everyone with everyone.
A globalizáció korát éljük, ami azt jelenti, mindenki mindenkivel kiélezett versenyben áll.
EnglishHer melancholy seemed deeper to me now, as acute as grief but as enduring as sorrow.
- Én is az vagyok, de ha eljön az idő, és meghalok, tovább fogok lépni, ahogyan neked is ezt kell tenned.
EnglishUnfortunately, the problem of the untouchables is still acute.
Sajnálatos, hogy az érinthetetlenek problémája változatlanul súlyos.
EnglishPast months have shown that the importance of energy security has never been as acute.
Az elmúlt hónapok arról tanúskodnak, hogy az energiabiztonság fontossága még soha nem volt ilyen sürgető.
EnglishThis is particularly true today, when the danger to Ukraine from the Kremlin is becoming more acute.
Ez különösen igaz ma, amikor a Kreml egyre inkább fenyegeti Ukrajnát.
EnglishWell, I used my acute peripheral vision to get a upside-down read.
Használtam a különleges visszafelé olvasási tehetségemet.
EnglishAn acute sense of touch gave me both strength and balance...
A tapintásom magas érzékenysége erőt és egyensúlyt adott nekem.
EnglishNo information could be got from the lady herself, who was temporarily insane from an acute attack of brain-fever.
Az asszonytól semmit sem tudtunk meg, a hirtelen támadt idegláz miatt beszámíthatatlan.