"acres" - węgierskie tłumaczenie


Wyniki dla "acre". Hasło "acres" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"acres" po węgiersku

volume_up
acre {rzecz.}
HU

EN acre
volume_up
{rzeczownik}

acre
volume_up
hold {rzecz.} (föld)
It felt damned expensive, but there must have been an acre of it here in the foyer of a public building.
Drágának tűnt, mégis több hold borította egy középület előszobáját.
Hajó volt a termés, egy hold adott egy bálát.
The average small village farmer works on two acres or less.
Az átlagos falusi gazda két hold földön vagy kisebben dolgozik.

Przykłady użycia - "acres" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe park was a small one, two or three acres on a bluff above the river.
A park kicsiny területen helyezkedett el, egy meredek partszakaszon a folyó felett.
EnglishThey farmed thirty acres and split the crop with the owner of the land.
Összesen harminc holdon gazdálkodtak, és a termést megosztották a föld tulajdonosával.
EnglishAn instant later, his screech ripped across the 100 acres of Worldpark.
Alig egy másodperc múlva sikolya végigvisszhangzott a Világpark 100 hektáros területén.
EnglishAcres of black and yellow smoke rolled steadily toward the sea.
Óriási fekete és sárga füstfelhők hömpölyögtek megállás nélkül a tenger felé.
EnglishThere are thousands of acres behind the fence, and the lab is right smack in the middle.
A kerítésen túl több ezer hektáros terület van, az objektum pedig annak a közepén bújik meg.
EnglishThe image coming up was of a wheat field, many hundreds of acres abroad.
A felbukkanó kép egy több száz hektár széles búzaföldet mutatott.
EnglishThe forty-eight acres of the school were divided by a solitary road.
Az intézet harmincholdas területét egy szolgalmi út osztotta ketté.
EnglishShe turned, made the exit to the airport and headed for the acres of parked cars.
A nő elfordult, rákanyarodott a repülőtérhez vezető kijáratra, és megindult a hatalmas autóparkoló felé.
EnglishThe nearer acres of rock flowers fluttered and for half a minute the breeze blew cool on their faces.
A sziklavirágok kiterített kék lepedői meglebbentek, hűvös szél vágott a fiúk arcába.
EnglishHe came to the smashed acres of fruit and ate greedily.
Később elért a kifosztott, tönkretett gyümölcsfaligethez, mohón tépett, evett.
EnglishTheir own acres dwindled, and their heirs grew steadily poorer.
A saját birtokaikból is le-letöredezett egy darab, és az utódok egyre szegényebbek lettek.
EnglishSince oil was found, tens of thousands of acres of wetlands have been devoured by the ocean.
Azóta, hogy olajat találtak itt, az óceán több ezer hektárnyi részt falt fel a mocsaras vidékből.
EnglishAn instant later they burst out into the blazing sunlight of a grassy glade possibly five acres in extent.
Szinte percek alatt ragyogó, napfényes, talán öthektárnyi füves tisztásra jutottak.
EnglishI explained to her how the West Ruby River fed our lonely two hundred acres of Sugar Devil Swamp.
Elmagyaráztam, hogyan táplálja a West Ruby folyó a mi nyolcvan hektárunkat az Ördögmocsárban.
EnglishThe great house stood on ten wooded acres, fenced against the uninvited, and the trees guaranteed seclusion.
A hatalmas ház kerítése mentén végig fák álltak, biztosítva a csendet és a magányt.
EnglishThen they settle the entire world, each Wersgor taking hundreds of thousands of acres.
Akkor majd övék lesz az egész világ, s mindegyik wersgor száz meg száz embert mondhat majd a szolgájának.
EnglishFull knighthood and a prosperous estate of at least two hundred acres.
- Lovagi cím és egy alsó hangon kétszáz holdas birtok.
EnglishTens of thousands of acres of forest and pasture turned into a wasteland.
Több tízezer hektár erdő és mező lett pusztaság.
EnglishI attacked the first row of cotton as if I might just wipe out forty acres before lunch.
Olyan dühvel estem neki az első sor gyapotnak, mintha az egész negyven holdat le akarnám tarolni még ebéd előtt.
EnglishDo you think women care for the kind of man who wants to sit by the fire and till his home acres?
Azt hiszed tán, érdekli az asszonyokat az olyan férfi, aki a kandalló mellett üldögél, s a földet túrja?