EN abuse
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

abuse
In particular, abuses against Christians in Burma are widespread and systematic.
Különösen elterjedt és módszeres a mianmari keresztényekkel szembeni durva bánásmód.
They are protesting against the inhumane conditions, against torture and abuse, and against the death penalty.
Az embertelen körülmények, a kínzások és durva bánásmód, valamint a halálbüntetés ellen tiltakoznak.
abuse
abuse (też: legerdemain)

2. "of drugs, power"

abuse
volume_up
visszaélés {rzecz.} (droggal, hatalommal)
If you give people power without oversight, it's a prescription for abuse.
Ha felügyelet nélküli hatalmat adunk embereknek, az a visszaélés receptje.
Cases of the abuse of influence have been resolved and prosecuted.
A befolyással való visszaélés eseteit megoldották, és büntették.
His Greek lawyer has made a complaint about police abuse and destruction of evidence.
Görög ügyvédje rendőri visszaélés és bizonyíték megsemmisítése miatt panaszt tett.

3. "sexual"

abuse (też: rape, violation)
I voted in favour of this resolution because there is an urgent need to halt the use of violence and sexual abuse against women.
Az állásfoglalás mellett szavaztam, mert sürgősen véget kell vetni a nők elleni erőszak és nemi erőszak alkalmazásának.
In Europe today, one in four women is a victim of violence, domestic abuse, rape, sexual exploitation, or female genital mutilation.
Ma Európában négy nőből egy válik az erőszak, a családon belüli erőszak, a nemi erőszak, a szexuális kizsákmányolás vagy a női nemi szervek megcsonkításának áldozatává.
Mr President, in these urgency sessions we debate the gravest abuses of human rights, involving torture, rape and murder.
Elnök úr, ezeken a sürgősségi üléseken olyan eseteket tárgyalunk, amelyekben súlyosan sérülnek az emberi jogok, köztük olyan eseteket, mint kínzás, nemi erőszak és gyilkosság.
abuse (też: violation)

4. "talking badly of sy"

abuse
abuse (też: disparagement)
abuse (też: affront, humiliation, injury, insult)
volume_up
sértés {rzecz.}
abuse (też: flout)

5. "of sg"

abuse
abuse

6. "of power"

abuse (też: encroachment, trespass)
Szerintem mindenki egyetért azzal, hogy ez túlkapás.
We do not like to rock the boat, but we had the chance today to take a stand and to say that control of the press by the Italian Prime Minister is a clear abuse.
Nem szeretnénk kellemetlen helyzetet teremteni, de ma lehetőségünk volt állást foglalni és kimondani, hogy az, ahogy az olasz miniszterelnök a sajtót irányítja, egyértelmű túlkapás.

7. "deception", przestarzały

abuse (też: misdirection)

Przykłady użycia - "abuse" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSelf-abuse, Chavez said, checking his watch and reaching for his radio microphone.
- Önkínzók - mondta Chávez, órájára nézett, majd rádiója mikrofonja után nyúlt.
EnglishThe only time their father had spent at home was to drink and sleep and abuse them.
Apjuk annak idején csak inni és aludni járt haza, meg azért, hogy megverje őket.
EnglishThe abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
A megszálló hatalmat kritizálók bántalmazása és elnyomása tovább folytatódik.
EnglishTwo of them held each of my arms as Augustus thundered abuse and threats at me.
Ketten-ketten fogták a karomat, miközben Augustus fenyegetéseket mennydörgött felém.
EnglishIn my absence, you would make three illicit moves and no doubt abuse my pieces.
- Amíg én a betolakodóval foglalkoznék, te három szabálytalan lépést tennél!
English(RO) Freedom of the press is never given adequate protection against abuse.
(RO) A sajtószabadság sohasem kap megfelelő védelmet a visszaélésekkel szemben.
EnglishThis enables business directory companies to abuse the current situation unopposed.
Ez lehetővé teszi a csalók számára, hogy akadály nélkül folytassák visszaéléseiket.
EnglishHow may I abuse you?" "My printer prints a blank page after every document."
Hogyan bánthatnám meg? "A nyomtatóm minden irat után egy fekete oldalt is nyomtat."
EnglishParents play a special role in protecting their children against sexual abuse.
A szülőknek speciális szerepük van a gyermekeik szexuális zaklatás elleni védelmében.
EnglishSo, if social abuse is supposed to be a reason, it is certainly not the case here.
Nos amennyiben a szociális zaklatás lenne az ok, akkor itt biztosan nem erről van szó.
EnglishHowever, no directive can ever be so safe as to exclude any possibility of abuse.
Azonban egy irányelv sem lehet olyan biztonságos, hogy bármilyen visszaélést kizárhatna.
EnglishHowever, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.
A nők bántalmazása azonban még mindig alapvető jellemzője a konfliktusoknak.
EnglishBut, of course, by 1996 he had been impeached for corruption and the abuse of power.
De természetesen 1996-ra már korrupcióval és a hatalommal való visszaéléssel vádolták.
EnglishHe is an honest man, but he will abuse us all; his eloquence is terrible.
Becsületes ember; rettentően meg fogja mosni a fejünket; ékesszólása iszonyú.
EnglishMajor causes of amnesia are: substance abuse, seizures, head injuries and malingering.
Az amnézia fő okai: droghasználat, betegség roham, fejsérülés és színlelés.
EnglishHowever, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.
Tudjuk azonban, hogy van egy szürke zóna, amely teret enged a visszaéléseknek.
EnglishThey are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.
Hatalmas festmények kínzásokról és hatalomvisszaélésről, Botero részletező stílusában.
EnglishAddiction, medical problems, social misery, abuse, all these things are well known.
A függőség, az orvosi problémák, a társadalmi kínok, az erőszak mind nagyon jól ismertek.
EnglishIts worst form is the trafficking of children, which is often linked to sexual abuse.
Legszörnyűbb formája a gyermekkereskedelem, amely gyakran szexuális zaklatással társul.
EnglishYou cannot keep being a doormat for ever and putting up with such abuse.
Nem hagyhatja szó nélkül, hogy folyton lábtörlőnek használják és lekezeljék.