"abruptly" - węgierskie tłumaczenie

EN

"abruptly" po węgiersku

volume_up
abruptly {przysł.}
volume_up
abrupt {przym.}

EN abruptly
volume_up
{przysłówek}

For a few moments no one moved, and then abruptly the creature took a step forward.
Néhány pillanatig semmi sem mozdult, azután a teremtmény hirtelen előrelépett.
He turned abruptly, walked back to the head of the table and faced the others.
Hirtelen elfordult, visszament az asztalfőhöz, a többiek tekintetét kereste.
Then abruptly Orl Fane screamed as if in agony, jerking his hands free of the talisman.
Azután hirtelen felsikoltott a fájdalomtól, és visszakapta kezét a talizmántól.

Synonimy (angielski) dla "abruptly":

abruptly
abrupt

Przykłady użycia - "abruptly" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe road began to rise more and more abruptly; more and more it became just sand.
Az út mind meredekebb lett, és körös-körül nem volt már semmi más, csak homok.
EnglishThe prisoner abruptly felt the burning stop as the acid turned once again to wine.
A fogoly azonnal érezte, hogy az égető érzés megszűnik; a sav újra borrá vált.
EnglishLady Vosse turned him an icy gray glance, and Father Umphred abruptly fell silent.
Lady Vosse jeges pillantást vetett rá, mire a nevetés azonnal az atya torkán akadt.
EnglishAbruptly he had a troubling thought: Exactly how muchhad Little Billy seen?
Aztán felmerült benne a zavaró gondolat: vajon pontosan mit látott Kicsi Bill?
EnglishHe rose to his feet, walked several paces from the table, then stopped abruptly.
Felállt, néhány lépést tett, majd megtorpant, és visszafordult Laurenhez.
EnglishIt came so abruptly, that for a full moment he did not understand her meaning.
A dolog annyira váratlanul érte, hogy egy pillanatig fel sem fogta, mit jelent mindez.
EnglishDancer banked sharply, guided by the Druid's touch, then swung abruptly left.
Táncos, a druida kezének engedelmeskedve meredeken bedőlt, majd éles balkanyart írt le.
EnglishMy wife as a child, said Rumfoord abruptly, and he led the way out of the room.
A feleségem gyerekkorában mondta kurtán Rumfoord, és megint előrement, kifelé a szobából.
EnglishThe girl behind the desk, about to stamp these credentials, paused abruptly.
A pult mögött álló kislány már csaknem lepecsételte az okmányokat, de aztán felnézett.
EnglishThe bearded man in black abruptly stopped his pacing to peer into the crackling flames.
A szakállas, feketeruhás férfi abbahagyta a mászkálást, és a lángokba bámult.
EnglishThere was an ex-secretary who'd quit abruptly a few days after the assassinations.
A cégnél volt egy titkárnő, aki váratlanul felmondott néhány nappal a két gyilkosság után.
EnglishThere was more than one shriek, and gaps appeared abruptly in the circle of heads.
Többen is felsikoltottak és az arcok gyűrűjéből hápogó hangok jöttek.
EnglishEl saw his old friends blink; the elves must have vanished abruptly.
El látta, hogy barátai hevesen pislogni kezdenek; az elfek valószínűleg eltűntek.
EnglishAbruptly lowering his head, he grasped his shirt collar and pulled with all his might.
Majd egyszer csak lesunyta a fejét, megmarkolta nyakán az inget, és erővel megrántotta.
EnglishThe chant abruptly stopped, and Tamureilo was a heap of twitching bone-splinters.
A kántálás abban a pillanatban elhallgatott; Tamurello egy halom csontszilánk volt a földön.
EnglishShe looked very searchingly at him, and after a long pause he nodded abruptly.
Kutatóan nézett a férfira, aki hosszú szünet után hevesen bólintott.
EnglishBut I have taken walks, she said abruptly in her monotonous, withdrawn voice.
- Igenis, sétáltam! - kiáltott föl az asszony tompa, monoton hangján.
EnglishAbruptly the Elven girl was next to him, her arms wrapping tightly about his waist.
Amberle egyszer csak ott volt mellette, szorosan ölelve az ő derekát.
EnglishHis nine o'clock date had been abruptly canceled, and it was a date with a lot of promise.
Clint kénytelen volt lemondani a randevúját, pedig nagyon ígéretesnek tűnt.
EnglishAbruptly the tower bell sounded-once, twice; three times, then a fourth.
A toronyban váratlanul megkondult a harang egyszer, kétszer, háromszor, majd negyedszer.