"able" - węgierskie tłumaczenie

EN

"able" po węgiersku

volume_up
able {przym.}

EN able
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

volume_up
alkalmas {przym.}
Lamar had proved a more than able substitute.
Lamar több mint alkalmas helyettesnek bizonyult.
He's able, I admit, but he's something from the past.
Alkalmas lenne rá, ehhez nem fér kétség, de egy másik időben.
. - Mr Draghi should be congratulated on his appointment, and I believe he is a very able candidate.
. - Draghi úrnak gratulálni kell kinevezéséhez, aki véleményem szerint igen alkalmas jelölt.
able (też: acute, adept, adroit, astute)
volume_up
ügyes {przym.}
Talán tudnának használni egy ügyes embert.
The subject found this solution: The life is less able.
A beteg a következő megoldást találta: Az élet kevésbé ügyes.
Ön valóban ügyes ember.
able
He was able and organized, but he was calculating as well.
Rátermett és módszeres ember volt, de számító is.
I need able men to go with me into the western woods.
Kéne pár rátermett férfi aki elkísér a nyugati pagonyba.
He is a pleasant and able colleague, but he is wrong about most things, and he is totally wrong in this case.
Kellemes és rátermett kolléga, de a legtöbb dologban téved, most pedig teljesen téved.

2. "be able to do sg"

able (też: capable, susceptible)
volume_up
képes {przym.}
Public intervention is indeed able to resolve this problem of access.
Az állami beavatkozás valójában képes a hozzáférés problémájának megoldására.
To be able to change fences and window guards into flowers, it's fantastic.
Hogy képes vagyok kerítéseket és ablakrácsokat virágokká alakítani, az fantasztikus.
Bearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.
Ezt észben tartva, Európa magasra emelt fővel lesz képes előrehaladni.

3. "talented"

able (też: gifted, talented)
Tehetséges így szólt feljebbvalóinak ítélete.
Igen, egy kicsit túl tehetséges; igazuk volt.
Now, Twilights a smart, able commander, so what made her do that?
Alkony okos, tehetséges parancsnok, vagyis mit tehet?

Synonimy (angielski) dla "able":

able

Przykłady użycia - "able" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey might possibly be able to recognise you at Pinewood Sanatorium, said Neele.
Könnyen lehetséges, hogy a Fenyves Szanatóriumban felismerik önt mondotta Neele.
EnglishI'd been in a rage then; I hadn't been able to duplicate the little trick later.
Akkor éppen tajtékoztam dühömben; később nem tudtam megismételni a kis fortélyt.
EnglishAnd last year we were able to release the first website version of Wolfram Alpha.
A tavalyi évben már ki tudtuk adni az első webes változatát a Wolfram Alpha-nak.
EnglishWe Swedish Social Democrats had really hoped to be able to vote for this report.
Mi, svéd szociáldemokraták azt reméltük, hogy a jelentés mellett tudunk szavazni.
EnglishThe result of this is that we do not feel able to support the report as a whole.
Ennek eredményeképpen úgy érezzük, nem áll módunkban támogatni a jelentés egészét.
EnglishAgain, Cruz hadn't been able to think of a reason for the Captain to come along.
Cruznak megint csak eszébe sem jutott, hogy a Kapitány esetleg a hajón maradhatna.
EnglishI wish we'd been able to put a tap on the phones in the Missing Persons office.
Kár, hogy az Eltűnt Személyek telefonvonalára nem sikerült poloskát telepíteni.
EnglishIt was an uncommon situation for the local cops not to be able to find someone.
Éppen ezért szokatlan volt, hogy a helyi zsaruk nem tudnak előkeríteni valakit.
EnglishCitizens will be able to let the European Union know what they think of its work.
A polgárok az Európai Unió tudomására hozhatják, hogy mit gondolnak a munkájáról.
EnglishThe European Commission must now be able to do its work in complete independence.
Az Európai Bizottságnak most teljesen függetlenül kell végeznie tevékenységét.
EnglishThe pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
A falkának képesnek kell lennie lenyelni az egóját, együttműködni és összetartani.
EnglishAnd then the dream is that you'll be able to, from home, customize your chair.
Az álom az, hogy otthonról fogjuk tudni átalakítani, testre szabni a székünket.
EnglishThat is crucial if we are going to be able to continue to have a common currency.
Ez kritikus jelentőségű, ha azt akarjuk, hogy továbbra is közös valutánk lehessen.
EnglishOtherwise-to answer your second question-he wouldn't have been able to object.
Máskülönben hogy a következő kérdésére is feleljek nem tudott volna tiltakozni.
EnglishIf we leave it too late, we will not be able to reopen the governance issues.
Ha túl későre hagyjuk, nem fogjuk tudni újra megnyitni az irányítási kérdéseket.
EnglishAdd a flagon of wine to that, and he wouldn't be able to recognize his own mother.'
Ha ehhez hozzáadsz még egy kancsó bon is, akkor még saját anyját sem ismeri fel.
EnglishBut weve been able to get it down a bit nearer than that, explained the inspector.
Módunkban állt azonban ezt az időt egy kicsit leszűkíteni magyarázta a felügyelő.
EnglishThis villain was able to terrorize him the instant that he got into his presence.
Most is csak megjelent ez a gonosztevő, és ő ijedten és ellenkezés nélkül követte.
EnglishShe added, When the war's over, I'll be able to tell you something about my job.
Majd hozzátette: Ha vége lesz a háborúnak, majd én is mesélhetek a munkámról.
EnglishPeople expect development cooperation to be able to do anything and everything.
Az emberek azt várják, hogy a fejlesztési együttműködés mindig mindent megold.