"wireless" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"wireless" po szwedzku

EN wireless
volume_up
{rzeczownik}

1. Technika

wireless (też: radio)

2. Brytyjski angielski, staromodne

wireless
volume_up
radio {r.wsp.} [starom.]
Our research focuses on flexible radio for wireless communications, especially in harsh environments.
Our research focuses on flexible radio for wireless communications, especially in harsh environments.
Of course, this relates to mobile and wireless broadband communications, radio and television broadcasting and also radio communications at concerts or in theatres.
Detta gäller naturligtvis mobila och trådlösa bredbandskommunikationer, radio- och tv-sändning samt radiokommunikationer vid konserter eller på teatrar.

Synonimy (angielski) dla "wireless":

wireless

Przykłady użycia - "wireless" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe wireless Internet will be the obvious hunting ground of the troublemaker.
Ett trådlöst Internet blir den naturliga jaktplatsen för orosstiftare.
EnglishWe cannot, however, simply concentrate on wireless communications.
Vi får trots allt inte koncentrera oss enbart på den trådlösa kommunikationen.
EnglishJabra PRO™ 9400 is a wireless headset made for highly connected offices.
Jabra Pro™ 9400 är ett trådlöst headset som är framtaget för väldigt uppkopplade kontor.
EnglishWe cannot, however, simply concentrate on wireless communications.
Kommissionen måste säkerställa att dessa konkurrenshinder försvinner så snart som möjligt.
EnglishIn addition, wireless is essential in areas currently deprived of such access.
Dessutom är trådlöst bredband nödvändigt i områden som för närvarande inte har tillgång till internet.
EnglishIn Europe we had 1 400 different pieces of technical legislation on wireless systems in 27 countries.
I Europa hade vi 1 400 olika tekniska lagar för trådlösa system i 27 länder.
EnglishBroadcasting and culture must be a natural part of the development of wireless services.
Sändningsverksamhet och kultur måste vara en naturlig del av utvecklingen av de trådlösa tjänsterna.
EnglishThe wireless Internet will be the obvious hunting ground of the troublemaker.
Informationssäkerheten påverkar därmed alla överallt.
EnglishWe're also, on top of that, integrating wireless networking into an affordable device with GPS and GSM.
Utöver det har vi även integrerat trådlöst nätverk i en överkomlig apparat med GPS och GSM.
EnglishThere are two different wireless networks at LiU, Netlogon and Eduroam
Om ditt universitet är ansluten till denna tjänst kan du använda dina inloggningsuppgifter även på LiU FAQ
EnglishAnalogue audio is never transmitted over the wireless link, ensuring that your conversations are secure.
Analogt ljud sänds aldrig över den trådlösa länken, vilket innebär att ditt samtal är säkert.
EnglishParliament has reservations about licence auctions for third generation wireless communications.
Parlamentet förhåller sig kritiskt till licensauktioner för tredje generationens trådlösa kommunikation.
EnglishI welcomed this document because Europe needs to set free more spectrum for wireless broadband.
skriftlig. - (LT) Jag välkomnade detta dokument, för EU måste frigöra mer spektrum för trådlöst bredband.
EnglishThe wireless Internet is a requirement for receiving fast broadband connections for all Europeans.
Trådlöst internet är ett krav för att alla européer ska få tillgång till snabba bredbandsanslutningar.
EnglishThe wireless Internet will be different from the Internet available only on desktops.
Trådlöst Internet kommer att vara annorlunda jämfört med det Internet som bara finns tillgängligt i stationära datorer.
EnglishWireless broadband is essential for ensuring that new and innovative services are available to all citizens.
Trådlöst bredband behövs för att alla medborgare ska ha tillgång till nya och innovativa tjänster.
EnglishJabra offers a wide range of wireless and corded headsets for both personal and professional use.
Jabra erbjuder ett brett utbud av trådlösa och trådbundna headset för både personligt och professionellt bruk.
EnglishAll Jabra wireless office headsets are securely paired and digitally encrypted between the headset and its base.
Alla Jabras trådlösa kontorsheadset är säkert ihopparade och digitalt krypterade mellan headsetet och basen.
Englishcommunicating via wired and wireless networks.
kommunicera via trådbundet och trådlöst nätverk.
EnglishWireless broadband is essential if we are to ensure that all citizens have access to new, innovative services.
Om vi ska se till att alla medborgare ska få tillgång till nya, innovativa tjänster är det grundläggande med trådlöst bredband.

Pozostałe hasła