"two by two" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"two by two" po szwedzku

SV

EN two by two
volume_up
{przymiotnik}

two by two (też: alternate)
volume_up
parvis {przym.}

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "two by two"

two przymiotnik
Swedish
two liczebnik
Swedish
to two- czasownik
Swedish
by przysłówek
Swedish
by przyimek

Przykłady użycia - "two by two" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnly a socialist from Yorkshire could accept that two plus two is five.
Bara en socialist från Yorkshire skulle kunna acceptera att två plus två blir fem.
EnglishInside this harmless-looking orb are two...... that's two hundred sticks of TNT.
Inuti detta till synes ofarliga klot... finns 200 dynamitgubbar.
EnglishDialogue implies that there be two people, two languages, two verbal approaches.
En dialog förutsätter två personer, två språk och två tal.
EnglishIt has two instruments, two mandates in fact, for doing so.
För detta ändamål har kommissionen i själva verket två instrument, eller två mandat.
EnglishI would just like to look at two amendments, two categories of amendments.
Jag vill bara insistera på två ändringsförslag, på två kategorier av ändringsförslag, herr ordförande.
EnglishWe got one rifle, two automatics, two crossbows, and explosive heads.
Vi har ett gevär, två automatgevär, två armborst. och granater.
EnglishHuman rights or profits: two weights, two measures.
Mänskliga rättigheter eller vinster, det är två olika sätt att se på saken.
EnglishWe had, at that time, officially recognised the PLO and adopted the ‘two peoples, two states’ principle.
Vid den tidpunkten hade vi officiellt erkänt PLO och antagit principen ”två folk, två stater”.
EnglishIn 2004 Spain supplied three aircraft, France two, Germany two, Greece two and Italy one.
År 2004 ställde Spanien tre flygplan till förfogande, Frankrike två, Tyskland två, Grekland två och Italien ett.
EnglishWe had, at that time, officially recognised the PLO and adopted the ‘ two peoples, two states ’ principle.
Vid den tidpunkten hade vi officiellt erkänt PLO och antagit principen ” två folk, två stater ”.
EnglishWhere I come from, it goes, " two scientists, two opinions ".
I min kommun säger man: två vetenskapsmän, två åsikter.
EnglishThese are two countries, two States whose peoples, through a referendum, have refused to enter the European Union.
Detta är två länder, två stater, vars folk i folkomröstningar har vägrat att gå in i Europeiska unionen.
EnglishTo put it briefly, two parties - two truths, no gas.
Kort sagt: två parter - två sanningar, ingen gas.
EnglishMr President, a word or two on two important points - the overall budget strategy, but firstly the refunding of expenses.
Herr ordförande! Något om två viktiga teman, strax om den allmänna budgetstrategin men först något om ersättningen.
EnglishThere must be no more of the assertions we have occasionally heard in the debate on structural policy that two and two can make five.
Det får inte vara så att man under den strukturpolitiska debatten ibland försöker få två och två till fem.
EnglishIn the last two weeks, two former high ranking officials in Ireland's biggest bank have been arrested in dawn raids.
Under de senaste två veckorna har två före detta högt uppsatta tjänstemän på Irlands största bank anhållits i gryningsräder.
EnglishFor desktop-based ads, you should see either a line of two links, two lines of four links, or three lines of six links.
Med datorbaserade annonser bör du se antingen en rad med två länkar, två rader med fyra länkar eller tre rader med sex länkar.
EnglishIt is clear that, in a region such as the Middle East, there are two states, two entities that do not respect the decisions of the UN.
Det är uppenbart att det i en region som Mellanöstern finns två stater, två enheter som inte respekterar FN:s beslut.
EnglishIt is clear that, in a region such as the Middle East, there are two states, two entities that do not respect the decisions of the UN.
Det är uppenbart att det i en region som Mellanöstern finns två stater, två enheter som inte respekterar FN: s beslut.
EnglishThat is why we can no longer just talk about 'two peoples, two States': we must take decisive action.
Vi såg det, och ni måste också se det! Det är anledningen till att vi inte längre kan tala om ”två folk, två stater”: vi måste vidta avgörande åtgärder.