"tutor" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"tutor" po szwedzku

volume_up
tutor {rzecz.}
SV

"tuta" po angielsku

volume_up
tuta {r.wsp.}
EN
volume_up
tuta {czas.}

EN tutor
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

This led to Tim Foster volunteered to be her tutor in the next thesis.
Det ledde till att Tim Foster erbjöd sig att bli hennes handledare under det kommande examensarbetet.
Graduate Group shall in consultation with and with all students and tutors
Forskarutbildningsgruppen ska i dialog med och tillsammans med främst doktorander och handledare
A teacher will say, "I need 12 tutors for the next five Sundays.
En lärare kunde säga, "Jag behöver 12 handledare de kommande fem söndagarna.
tutor (też: coach)

2. Edukacja

tutor

Synonimy (angielski) dla "tutor":

tutor

Synonimy (szwedzki) dla "tuta":

tuta
Swedish

Przykłady użycia - "tutor" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo then we started saying, "Well, we've got 1,400 people on our tutor roster.
Så vi sade, "Vi har ju 1400 personer på vår handledarlista.
EnglishSo that's partly why the tutor corps grew so fast.
Så det var delvis varför vår handledargrupp växte så fort.
EnglishNo constitutional court can be the tutor.
Ingen författningsdomstol kan vara läraren.
EnglishOr even better, "Let me get one of the green kids who are already proficient in that concept to be the first line of attack and actually tutor their peer."
Eller ännu hellre, "Jag ser till att ett av de gröna barnen som redan behärskar momentet blir den första som hjälper till och vägleder sin kamrat."
EnglishWe ought to be able to obtain, as a matter of urgency, better protection for unaccompanied minors, in particular by offering them, as quickly as possible, the assistance of a tutor or legal adviser.
Vi borde snabbt kunna uppnå ett bättre skydd för ensamma minderåriga, bl. a. genom att snabbare ge dem stöd från en övervakare eller juridisk rådgivare.
EnglishThis does not mean setting itself up as a tutor, but rather showing that Europe states its resolve and acts for the benefit of all, and seeks to find solutions for future generations.
Det handlar inte om att vara den som lär upp andra, utan om att visa att Europa uttalar sig för och agerar till allas fördel, och att det försöker ge ett svar till kommande generationer.