"tired" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"tired" po szwedzku

volume_up
tired {przym.}

EN tired
volume_up
{przymiotnik}

tired (też: languid, ragged, wearisome, weary)
volume_up
trött {przym.}
Tired of filling out web forms with the same information time and time again?
Är du trött på att behöva fylla i webbformulär med samma information om och om igen?
Personally I am tired of the talk of market-based instruments in environmental policy.
Personligen är jag trött på pratet om marknadsstyrning av miljöpolitiken.
Mr President, Mr van Velzen must be tired of hearing my congratulations.
van Velzen måste vara trött på att höra mina gratulationer.
tired (też: deprived, out, reject)
volume_up
utslagen {przym.}

Przykłady użycia - "tired" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are all sick and tired of seeing our oceans and seas turned into dumping grounds.
Vi har alla fått nog av att se våra hav förvandlas till avstjälpningsplatser.
EnglishAnd the consumer will more quickly get tired of having a purse that is too heavy.
Och konsumenten kommer snarare att besväras av en alltför tung portmonnä.
EnglishThe language of transatlantic cooperation can often seem tired and clichéd.
Det transatlantiska samarbetets språk kan ofta verka uttjatat och fyllt av klyschor.
EnglishWe must break out of the tired debate on institutions and constitutions.
Vi måste bryta oss ur den tama debatten om institutioner och konstitutioner.
EnglishMr President, my leg gets tired easily so I have to sit down every now and again.
Herr talman! Jag har ett ben som tröttnar emellanåt, så därför sätter jag mig ner då och då.
EnglishThere is no doubt that those who do not want to hear it are tired of it.
Detta tal är förmodligen tröttsamt för dem som inte har lust att lyssna.
EnglishIt is just that the staging is a little tired and the cast is less than brilliant.
Det är bara det att iscensättningen är lite avslagen och rollbesättningen inte är särskilt bra.
EnglishThose of us who live in the region are sick and tired of crises.
Vi som bor i området vill att det äntligen skall bli ett slut på kriserna.
EnglishThen the gods became tired and men began to make laws, and laws are now imperfect.
Dåligt utarbetad lagstiftning gör det ofta svårt att införliva förslag i de berörda staternas rättssystem.
EnglishWe are tired of the Commission's delaying tactics and of its beating about the bush.
Vi har fått nog av Europeiska kommissionens krånglande.
EnglishI could watch old Manute do his thing all night long and not get tired of it.
Jag kan kolla på Manute när han kör på hela natten.
EnglishI sometimes get tired of repeating myself and feeling that everyone bears the same responsibility.
För fyra dagar sedan var jag i Kurdistans berg och såg demonstrationer för shejk Yassin i Van.
EnglishMr Blak stated in his speech that the citizens of the European Union are sick and tired of fraud.
Det har i ett debattinlägg sagts, nämligen av Blak, att medborgarna har fått nog av bedrägerier.
EnglishThe tired old arguments about growth and jobs being the main objectives are being wheeled out.
De tröttsamma gamla argumenten om tillväxt och sysselsättning som huvudmål håller på att försvinna.
EnglishFar too many accidents are caused by tired drivers, and measures must be taken to curb this problem.
Ordförandeskapet delar helt er oro över de sena sammanträdena.
EnglishBecause we think that because we are kind of tired of what we do, a little bit tired, we do suffer.
För vi tror att när vi är lite uttråkade med vad vi gör, lite uttråkade med vad vi gör, så lider vi.
EnglishWe are sick and tired of lies from people who sit and hide things from Europe's taxpayers.
Vi är dödströtta på lögnhistorier från personer som sitter och döljer saker för de europeiska skattebetalarna!
EnglishMeanwhile, we have a second common position and Parliament seems to be tired of the struggle.
Under tiden har det kommit en andra gemensam ståndpunkt, och parlamentet förefaller ha tröttats av striden.
EnglishMadam President, people are getting somewhat tired of summits, because their practical results are so poor.
Fru talman! Det råder en viss trötthet inför toppmöten på grund av de klena praktiska resultaten.
EnglishMany people have become accustomed to these messages, and some are even tired of hearing and seeing them.
Många människor har blivit vana vid dessa budskap, och vissa har även tröttnat på att höra och se dem.