EN take
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

take (też: earnings, receipts, proceeds)
We on this side of the House support the idea of true and honest cost-benefit assessments that take account of all the costs and benefits.
Jag vill i stället påstå att vad vi behöver är en verklig bedömning av kostnader och intäkter som tar hänsyn till alla kostnader och intäkter.
We on this side of the House support the idea of true and honest cost-benefit assessments that take account of all the costs and benefits.
Vi på denna sida av parlamentet stödjer tanken på sanna och ärliga bedömningar av kostnader och intäkter, som tar hänsyn till alla kostnader och intäkter.
I make the point in reply that what we need is a true cost-benefit assessment that takes account of all the costs and benefits.
Jag vill i stället påstå att vad vi behöver är en verklig bedömning av kostnader och intäkter som tar hänsyn till alla kostnader och intäkter.

2. Film i telewizja

take (też: shot)
volume_up
tagning {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "take":

take

Synonimy (szwedzki) dla "tak":

tak

Przykłady użycia - "take" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
Jag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
EnglishWe have to use all practical arguments to convince those who take the decisions.
Vi måste använda alla praktiska argument för att övertyga de som fattar beslut.
EnglishDuring the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
Var det egentligen någon som frågade om de ”tror att folk är idioter” i debatten?
EnglishThis unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
Mötet, som är nytt i sitt slag, kommer att äga rum i Washington den 20-21 april.
EnglishThey should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Förhandlingarna ska också äga rum inom en avtalad tidsram med effektiv medling.
EnglishThe vote will take place today, at 11 a.m., that is to say in a few minutes time.
Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
EnglishIt is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Det är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
EnglishThat is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
Därför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
EnglishOnce again, commercial and military interests take precedence over human rights.
Ännu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
EnglishWe will assess this proposal and I am sure we will take on board the sense of it.
Vi kommer att utvärdera förslaget och jag tror att vi kommer att anta principen.
EnglishHe has undertaken, furthermore, to take it to the Intergovernmental Conference.
Denne har för övrigt förpliktat sig att överlämna det till regeringskonferensen.
EnglishThere are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
Här finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Den måste anpassas så att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
EnglishIf we take that approach, then legitimacy and democratic scrutiny will be missing.
Om vi väljer den metoden kommer legitimitet och demokratisk kontroll att saknas.
EnglishI did take the question for Mr Mitchell because I knew he was on his way down.
Jag övertog frågan från Gay Mitchell eftersom jag visste att han var på väg ned.
EnglishWe cannot afford to let the UN be a second-tier player; it must take centre stage.
Vi har inte råd att låta FN bli en andra rangens aktör; FN måste bli kraftfullt.
EnglishI would like to take issue with someone who said we have not been clear enough.
Jag håller inte med den som hävdade att vi inte har varit tillräckligt tydliga.
EnglishOther colleagues in this House take a different view of what is right and wrong.
Andra kolleger i denna kammare har en annan åsikt om vad som anses rätt eller fel.
EnglishMr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.
Herr ordförande! Efter femtio år tror jag nog man kan göra en kritisk utvärdering.