"sunken" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"sunken" po szwedzku

volume_up
sunken {przym.}

EN sunken
volume_up
{przymiotnik}

sunken
volume_up
sjunken {przym.}
sunken (też: subscript)
volume_up
nedsänkt {przym.}
The drum rotates fairly slowly, sunken into a tray, where a pulp with magnetic particles is pumped up from below.
Denna roterar förållandevis sakta, nedsänkt i ett tråg där en pulp med magnetiska partiklar pumpas upp.

Synonimy (angielski) dla "sunken":

sunken

Przykłady użycia - "sunken" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow, six months after the disaster, there is still oil coming up from the sunken wreck.
Nu, sex månader efter katastrofen, läcker olja fortfarande från det sjunkna vraket.
EnglishWith 20 000 tonnes of crude oil left in the holds of the sunken vessel, the situation could still deteriorate.
Och med 20 000 ton råolja kvar i den sjunkna oljetankerns tankar kan allt bli värre.
EnglishOff the coast of Calabria, just a few miles away from the port of Cetraro, there is a sunken vessel known for carrying highly toxic waste.
Utanför Kalabriens kust, bara några mil från hamnen i Cetraro finns ett förlist fartyg som är känt för att frakta ytterst giftigt avfall.
EnglishThe route of the pipeline is to go through Natura 2000 areas as well as underwater ammunition dumps and sunken poisonous gas from the time of the Second World War.
Gasledningen är tänkt att dras genom Natura 2000-områden samt platser där ammunition har dumpats och giftgas har sänkts från andra världskriget.
EnglishOn the question of fair price, the price charge for access to the local loop must be allowed to reflect sunken costs in addition to a margin for reinvestment.
När det gäller rättvisa avgifter måste avgiften för tillträde till accessnätet tillåtas avspegla minskade kostnader med en marginal för nyinvesteringar.
EnglishThis time, the reason is a sunken South Korean ship, an accident caused by the North Korean torpedo, a fact proved by the Joint Investigation Group.
Den här gången är orsaken ett förlist sydkoreanskt skepp, en olycka som orsakats av en nordkoreansk torpedbåt, vilket är ett faktum som den gemensamma utredningsgruppen bevisat.
EnglishThe explosion in disputed waters was outside the hull, not inside, and the remains of a North Korean torpedo were found on the seabed near the sunken frigate.
Explosionen i de omstridda vattnen skedde utanför skrovet och inte på insidan, och kvarlämningarna efter en nordkoreansk torped påträffades på havsbädden nära den förlista fregatten.
EnglishTo date we still do not know, and I feel the European Commission should demand to know, what the sunken cargo ship is carrying: 27 000 tonnes of scrap metal, possibly hazardous, contaminated scrap.
Hittills vet vi inte - och jag anser att Europeiska kommissionen borde kräva att få veta - vilken last det sjunkna lastfartyget har: 27 000 ton metallskrot, eventuellt farligt och förorenat skrot.