"stock exchange" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"stock exchange" po szwedzku

EN stock exchange
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

stock exchange (też: exchange, stock market, bourse, purse)
volume_up
börs {r.wsp.}
Biotech companies are complete flops on the stock exchange.
Bioteknikföretag är absoluta floppar på börsen.
The stock exchange has undergone rapid expansion.
Börsen har fått ett snabbt uppsving.
Michelin announced massive redundancies in its European factories at the same time as record profits on the stock exchange.
Michelin aviserade omfattande uppsägningar i sina fabriker i Europa, samtidigt med rekordvinster på börsen.
stock exchange (też: stock market)
Emissions trading will be done on the stock market and stock exchange activity always involves speculation.
Handeln med utsläppsrätter kommer att ske på aktiemarknaden och aktiviteten på aktiemarknaderna medför alltid spekulationer.
It is certainly not my intention to elicit from you the combination that would work best and whether it should be a European or transatlantic stock exchange.
Jag har verkligen inte för avsikt att försöka få er att säga vilken kombination som skulle fungera bäst och om det skulle vara en europeisk eller en transatlantisk aktiemarknad.
stock exchange
stock exchange
volume_up
fondbörs {r.wsp.}

2. "stock"

stock exchange (też: market)
volume_up
börsen {r.wsp.} (aktier)
Pension funds and the stock exchange will never be able to guarantee that.
Pensionsfonder eller börsen kan aldrig garantera det.
Biotech companies are complete flops on the stock exchange.
Bioteknikföretag är absoluta floppar på börsen.
The stock exchange has undergone rapid expansion.
Börsen har fått ett snabbt uppsving.

Synonimy (angielski) dla "stock exchange":

stock exchange

Przykłady użycia - "stock exchange" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere needs to be a European law prohibiting stock-exchange redundancies.
Det fordras en europeisk lag som förbjuder avskedanden av konjunkturskäl.
EnglishPension funds and the stock exchange will never be able to guarantee that.
Pensionärerna behöver en tillräcklig, stabil och skyddad pension.
EnglishIn Europe today we are sufficiently familiar with the way the US stock exchange is supervised.
I Europa är vi numera ganska väl införstådda med hur den amerikanska fondbörsen kontrolleras.
EnglishThe world is an electronic casino, where the stakes are the various products of the stock exchange.
Världen är ett elektroniskt kasino där spelinsatserna utgörs av olika slags börsprodukter.
EnglishThe Moscow stock exchange has been affected particularly badly during the collapse of the world's stock exchanges.
Moskvabörsen har drabbats särskilt hårt när världens fondbörser kollapsat.
EnglishThere is another unit working with insurance undertakings and there is a third unit working with the stock exchange.
Inom den brittiska finansinspektionen finns det en enhet som arbetar med banksektorn.
EnglishAxis was floated on the Stockholm Stock Exchange in 2000 and is currently listed on NASDAQ OMX Stockholm’s main market.
Axis noterades på Stockholmsbörsen år 2000 och återfinns idag på NASDAQ OMX Nordic.
EnglishEvery year in London, tax revenue worth EUR 7 billion is collected by means of an additional stock exchange tax.
I London får man varje år in skatteintäkter på sju miljarder euro genom en extra börsskatt.
EnglishThe non-regulation of these resources caused many bankruptcies, stock exchange crashes and social crises.
Att dessa resurser inte reglerades gav upphov till många konkurser, börskrascher och samhällskriser.
EnglishIncome has been redistributed away from industry to companies that produce electricity for the stock exchange.
Intäkter har flyttats från industrin till företag som producerar elektricitet för aktiemarknaden.
EnglishIn contrast, occupational and private pension funds have lost millions of euro on the stock exchange.
I jämförelse har fonderna för tjänstepensioner och privata pensioner förlorat miljontals euro på aktiemarknaden.
EnglishThere is another unit working with insurance undertakings and there is a third unit working with the stock exchange.
Det finns en annan enhet som arbetar med försäkringssektorn och en tredje som arbetar med fondbörsen.
EnglishAs of January 2, 2013 Axis AB belongs to the Stockholm Stock Exchange (NASDAQ OMX Stockholm) Large Cap segment.
Från och med den 2 januari 2013 tillhör Axis AB Stockholmsbörsens (Nasdaq OMX Stockholm) Large Cap-segment.
EnglishIt is not by chance that we have convinced the London Stock Exchange to take part in this initiative for the first time.
Det är inte en slump att vi för första gången har övertygat Londonbörsen att delta i detta initiativ.
EnglishThat is also the view of the Stockholm stock exchange.
Det är också Stockholmsbörsens uppfattning.
EnglishThat is about the size of the New York Stock Exchange.
Det motsvarar New York-börsens omsättning.
EnglishIn short, everything should be quoted on the stock exchange.
EnglishThe company follows the provisions of the Swedish Companies Act as well as the stock exchange regulations for listed companies in Sweden.
Bolaget lyder under svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler.
EnglishEmissions trading will be done on the stock market and stock exchange activity always involves speculation.
Handeln med utsläppsrätter kommer att ske på aktiemarknaden och aktiviteten på aktiemarknaderna medför alltid spekulationer.
EnglishIn their competition with major firms in America or Japan, they seek to achieve profitability equivalent to that of the stock exchange.
I sin konkurrens med amerikanska och japanska företag vill de få en lönsamhet i höjd med börsens.