"roadside" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"roadside" po szwedzku

EN roadside
volume_up
{rzeczownik}

roadside (też: shoulder, wayside)
volume_up
vägkant {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "roadside":

roadside
English

Przykłady użycia - "roadside" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat is the position for sales in the field, at the roadside or at the weekly market?
Hur förhåller det sig med försäljning från fälten, från vägen, och torgförsäljningen?
EnglishChurches were desecrated, roadside crosses and holy statues were shot at.
Kyrkor skändades, kors och heliga statyer längs vägarna besköts.
EnglishIt must be possible to check records covering the past 28 days in roadside checks.
Det måste vara möjligt att kontrollera uppgifter som täcker de senaste 28 dygnen genom kontroller utmed vägarna.
EnglishRoadside trees growing right next to roads are a significant factor increasing the number of fatalities.
Träd som växer vid vägbanan bidrar starkt till att öka antalet trafikolyckor med dödlig utgång.
EnglishThese spot tests may be carried out at the roadside, at ports and harbours or where trucks are parked.
Dessa oanmälda kontroller kan göras på vägar, i hamnar eller på platser där lastbilarna står parkerade.
EnglishThese spot tests may be carried out at the roadside, at ports and harbours or where trucks are parked.
I förslaget förordar man oanmälda kontroller, ty fordonen måste ju vara i skick även mellan de årliga kontrollerna.
EnglishTechnical roadside inspection of commercial vehicles
Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon
EnglishMy last point concerns roadside checks.
Mitt sista påpekande handlar om kontroller längs vägarna.
EnglishShould the technology installed in the car which is capable of communicating with a roadside transmitter come first?
Ska tekniken i bilen komma först, med möjligheten att kommunicera med en stationär radiosändare längs vägen?
EnglishSuch stringent checks are liable to be counterproductive, because they will be difficult to conduct in roadside conditions.
Utskottet tog också upp den avgörande frågan om det verkligen behövdes ett nytt direktiv över huvud taget.
EnglishA distinction has to be drawn between road-side checks and on-site checks, as the different stages have to be checked in different ways.
Om den politiska viljan inte finns, är det inte hos parlamentet den brister – tvärtom, här finns den – utan hos rådet.
EnglishWe have no one dumping large refrigerators by the roadside any more, but our small appliances are not being properly disposed of yet.
Det är inte längre någon som dumpar stora kylskåp utefter vägkanten, men småapparater tar vi ännu inte hand om ordentligt.
EnglishInner-city parking fees, whether on the roadside or in car parks, are enormous, in my country at least.
Redan i dag är parkeringsavgifterna i innerstäderna enormt höga, åtminstone i mitt land, och det vare sig det gäller parkering på gatan eller i parkeringshus.
EnglishA distinction has to be drawn between road-side checks and on-site checks, as the different stages have to be checked in different ways.
Det måste göras skillnad mellan kontroller längs vägen och kontroller på plats, eftersom de olika leden måste kontrolleras på olika sätt.
EnglishSuch stringent checks are liable to be counterproductive, because they will be difficult to conduct in roadside conditions.
Sådana omfattande kontroller tenderar att bli kontraproduktiva eftersom de kommer att vara svåra att genomföra under de förhållanden som råder ute längs vägarna.
EnglishThese are the reasons why, ladies and gentlemen, I supported the proposed directive on the technical roadside inspection of commercial vehicles today.
Kära kolleger! Av dessa anledningar har jag i dag lämnat mitt stöd till förslaget till direktiv om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon.
EnglishSetting up random mandatory roadside inspections in order to check their state of repair throughout the year is a pertinent idea, provided that it can be implemented effectively.
Det är nödvändigt att förbättra säkerhetsnivån och dämpa dessa fordons inverkan på miljön, särskilt som de bara blir fler.
EnglishRoadside spot checks are also necessary because heavy goods vehicles from non-member countries often enter the area of the Union in bad condition, presenting a serious risk to safety.
Nyttofordon körs årligen mycket långa sträckor och man kan inte enbart genom årliga besiktningar effektivt kontrollera deras skick.
EnglishIt is not, therefore, a matter of routine roadside checks combined with the inspection of travel documents or documents relating to the technical condition or origin of the vehicle.
Det handlar därför inte om rutinkontroller utmed vägarna av resehandlingar eller handlingar om fordonets tekniska skick eller ursprung.
English- (FR) The European Parliament has today expressed its opinion of the proposed directive on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles.
. (FR) Europaparlamentet har i dag uttalat sig om förslaget till direktiv om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik inom gemenskapen.