"road" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"road" po szwedzku

volume_up
road {rzecz.}
SV
SV

"road" po angielsku

volume_up
road {przym.}
EN

EN road
volume_up
{rzeczownik}

road (też: distance, passage, path, run)
volume_up
väg {r.wsp.}
There is a long and rocky road ahead of Ukraine, but it is the right road.
Ukraina har en lång och gropig väg framför sig, men det är den rätta vägen.
For instance, an improved road might contribute to the prevention of accidents.
Exempelvis kan en förbättrad väg bidraga till att förebygga olyckor.
The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
Bullerproblemet ökar alltså, särskilt bullret från väg- och flygtrafiken.

Synonimy (angielski) dla "road":

road
English

Synonimy (szwedzki) dla "road":

road
Swedish

Przykłady użycia - "road" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Vägtransportföretagen har drabbats hårt av den finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
Gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister utgör 57 procent av trafikoffren.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishNot for road traffic, however: in stark contrast, this sector saw a rise of 26%.
Dock inte för vägtransporter: tvärtemot erfor denna sektor en ökning på 26 procent.
EnglishYour Commission inherited a Europe searching for the road to economic reform.
Er kommission tog över ett Europa som sökte efter vägen mot ekonomiska reformer.
EnglishSlovenia has introduced a new road charging system with effect from 1 July 2008.
Slovenien har med verkan från den 1 juli 2008 infört ett nytt system för vägtullar.
EnglishInadequate road safety costs society and the Member States a great deal of money.
Otillräcklig trafiksäkerhet kostar samhället och medlemsstaterna stora pengar.
EnglishHaulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.
Sjötransporter är ett mycket mer energieffektivt transportsätt än vägtransporter.
EnglishI have to say to Mr Krahmer, the rapporteur, that the road has not been easy.
Jag måste säga till Holger Krahmer, föredraganden, att vägen inte har varit lätt.
EnglishUnfortunately, this has resulted in more people being involved in road accidents.
Tyvärr har detta fått till följd att fler personer blir inblandade i trafikolyckor.
EnglishOf course, euro adoption will not be the end of the road; quite the contrary.
Införandet av euron kommer naturligtvis inte att vara slutet på resan, tvärtom.
EnglishThe road to the European Union, towards accession, is too long for the candidates.
Vägen till Europeiska unionen, anslutningen, dröjer för länge för ansökarländerna.
EnglishMr President, in principle we have two methods of achieving road safety objectives.
Herr ordförande! Vi har i princip två metoder för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.
EnglishThe road to a durable peace must be coupled with disarmament and development.
Vägen mot en varaktig fred måste gå hand i hand med nedrustning och utveckling.
EnglishAs we all know to our cost, road traffic is increasing and with it air pollution.
På vår bekostnad ökar, som vi alla vet, vägtrafiken och med den luftföroreningarna.
EnglishThat means reducing the number of road deaths to less than 25 000 in the year 2010.
Det innebär en reducering av antalet dödade i trafiken till under 25 000 år 2010.
EnglishInevitably short-haul transport will, for the main part, take place by road.
Oundvikligen kommer kortare transporter huvudsakligen att genomföras på vägarna.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Det återstår fortfarande mycket att göra innan vi får en gemensam asylpolitik.
English   Road safety directly concerns all of the inhabitants of the European Union.
   – Trafiksäkerheten är något som direkt berör alla invånare i Europeiska unionen.
EnglishOn the other hand, the state receives revenue from transport, such as road tax.
Å andra sidan har vi statliga intäkter från transporter, som exempelvis vägavgifter.