"radio" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"radio" po szwedzku

volume_up
radio {rzecz.}
SV

"radio" po angielsku

volume_up
radio {r.wsp.}

EN radio
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

radio (też: broadcasting)
volume_up
radio {r.wsp.}
Radio Liberty and Radio Free Europe were also previously based in Munich.
Radio Liberty och Radio Free Europe var förut också baserade i München.
VAT arrangements for radio and television broadcasting and other services (vote)
Momsordningen för radio- och televisionssändningar och andra tjänster (omröstning)
SDR is also used as a tool for gathering actual radio signals for offline analysis.
SDR is also used as a tool for gathering actual radio signals for offline analysis.

2. Technika

radio (też: wireless)

Synonimy (angielski) dla "radio":

radio

Synonimy (szwedzki) dla "radio":

radio

Przykłady użycia - "radio" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnother major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
En annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.
EnglishBut as they went out the room, he turned on the radio that was sitting on his desk.
Men så fort dom hade lämnat rummet satte han på radion som stod på hans skrivbord.
EnglishIf you click this radio button the color in use will not be made transparent.
Om du klickar på det här alternativfältet får den aktiva färgen ingen transparens.
English(DA) The Galileo programme is an EU programme for satellite-based radio navigation.
(DA) Galileoprogrammet är ett EU-program för satellitbaserad radionavigering.
EnglishWatson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Watson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
EnglishThen we can promise an exciting environment to develop in, the radio industry today.
Då kan vi utlova en spännande miljö att utvecklas i, mot radiobranschen idag.
EnglishThere is no freedom of expression, and the media, radio and television are not free.
Det finns ingen yttrandefrihet, och medierna, radion och televisionen är inte fria.
EnglishIt is also high time that the EU did something about 'radio-frequency identification'.
Det är också hög tid att EU tar sig an frågan om radiofrekvensidentifiering (RFID).
EnglishThe Galileo programme is an EU programme for satellite-based radio navigation.
Galileoprogrammet är ett EU-program för satellitbaserad radionavigering.
EnglishServices dependent on radio spectrum represent around 2 to 3% of Europe's GDP.
Tjänster som är beroende av radiospektrum utgör ungefär två till tre procent av EU:s BNP.
EnglishIn radio circles, they say that the biggest crime is to say nothing into the microphone.
I radiokretsar säger man att det största brottet är att säga ingenting i mikrofonen.
EnglishSo I communicate through everything from radio transceivers to funnels and plastic tubing.
Jag kommunicerar genom allt från radiomottagare till trattar och plastslangar.
EnglishIt is a radio station which is concerned with human affairs and brings us closer to God.
Det är en radiostation som tar upp mänskliga frågor och för oss närmare Gud.
EnglishWe have already often experienced failures in radio contact between the different countries.
Vi har redan ofta upplevt att radiokontakten mellan olika länder inte fungerar.
EnglishPresident Chávez has closed down thirty radio stations and some television channels.
President Chávez har stängt ner 30 radiostationer och några tv-kanaler.
EnglishThe symbol of those lies was the mouthpiece of the Communist Party, namely state radio.
Symbolen för dessa lögner var kommunistpartiets språkrör, nämligen den statliga radion.
EnglishYesterday, the same thing happened in Belgrade to the independent radio station there.
I går skedde detsamma i Belgrad med den oberoende radiosändaren Belgrad.
EnglishBut -- when he began to speak they would actually recognize his voice from the radio.
Men, när han började tala kände de faktiskt igen hans röst från radion.
EnglishUnder this law, no radio frequency may be allocated to broadcasts in a foreign language.
Enligt lagen får ingen radiofrekvens tilldelas sändningar på andra språk.
EnglishAlan Johnston's kidnapping is the radio silence that now must come to an end.
Bortförandet av Alan Johnston är den radiotystnad som måste upphöra.