"protracted" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"protracted" po szwedzku

EN protracted
volume_up
{przymiotnik}

protracted
volume_up
segdragen {przym.} (som pågår länge och tröttar ut)

Synonimy (angielski) dla "protracted":

protracted

Przykłady użycia - "protracted" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs we know, the operation is a protracted one and has been thoroughly prepared.
Det är tydligt att operationen förberetts under lång tid och på ett grundligt sätt.
EnglishSecondly – and everyone should realise this – the negotiations will be protracted.
För det andra – och detta borde alla inse – kommer förhandlingarna att bli långdragna.
EnglishMr President, Commissioner, the postal issue is a protracted and sensitive one.
Herr talman, herr kommissionär! Postfrågan handlar om ett långsiktigt och känsligt ämne.
EnglishThis was one of the most protracted issues and difficult elements of the negotiations.
Detta var en av de mest utdragna frågorna och förhandlingarnas svåraste del.
EnglishUnfortunately, the timetable for dealing with such matters is enormously protracted.
Tyvärr är tidtabellen för behandlingen av dessa frågor osedvanligt lång.
EnglishNegotiations between the Commission and the American administration have been protracted.
Förhandlingarna mellan kommissionen och USA-administrationen har dragit ut på tiden.
EnglishYes, it is not deadlock, it is not a stalemate, it is a protracted political crisis.
Det handlar inte om en återvändsgränd eller ett dödläge utan om en utdragen politisk kris.
EnglishThe issue does not merit protracted wrangling, and it is high time it was brought to a conclusion.
Frågan förtjänar inte ett utdraget käbblande, och det är hög tid att den avslutas.
EnglishI can understand why, as this is always a protracted event.
Jag har inte svårt att tänka mig varför, eftersom det alltid är en långdragen process.
EnglishAfter all, what benefit would a protracted dispute with the Council have brought?
Vad skulle en utdragen dispyt med rådet ha lett till?
EnglishWe cannot waste time on protracted negotiations in conciliation.
Vi kan inte slösa tid på långdragna förhandlingar i förlikning.
EnglishFirst of all, I wish to apologise, on behalf of Parliament, that the debates have been somewhat protracted.
Allra först vill jag å parlamentets vägnar beklaga att debatterna har dragit ut på tiden.
EnglishThe protracted conflict is causing a great humanitarian disaster inside and along the Libyan borders.
Den utdragna konflikten orsakar en enorm humanitär katastrof inom Libyen och längs landets gränser.
EnglishHowever, this outcome will only come about after years of wrangling and protracted uncertainty for industry.
Detta resultat skulle emellertid nås först efter år av gräl och utdragen osäkerhet för industrin.
EnglishThe legislative process is always much more protracted.
Lagstiftningsförfarandet är alltid mycket långsammare.
EnglishMoreover, the protracted crisis is having a very negative impact on the socio-economic situation in Lebanon.
Dessutom har den utdragna krisen en mycket negativ inverkan på den socioekonomiska situationen i Libanon.
EnglishThere is a risk that these funds, by virtue of the cushioning effect they have, only make the crises more protracted.
Risken finns att en sådan fond på grund av sina dämpande egenskaper endast gör krisperioderna längre.
EnglishWe cannot seek protracted or long-term solutions, because we need to send out credible signals now.
Vi kan inte bara förlita oss på stora och långsiktiga lösningar, eftersom vi behöver ge omvärlden trovärdiga signaler nu.
EnglishAfter extremely protracted negotiations, we have succeeded in agreeing on this transparency register with the Commission.
Efter ytterst långdragna förhandlingar har vi lyckats enas med kommissionen om ett öppenhetsregister.
EnglishThis could make procedures less protracted and – particularly in the case of small grants – less burdensome.
Detta är en kulturrevolution, men den kommer att vara välgörande för alla, speciellt för Europeiska unionens rykte.